หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน(ITA)/EB1-11EB7-ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือขออนุมัตินำหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลพนัสนิคมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 30 เม.ย. 2561 )

 หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลพนัสนิคม ( 27 เม.ย. 2561 )

 ภาพกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยออกเยี่ยมบ้าน ( 31 มี.ค. 2561 )

 ข้อมูลงานบริการกลุ่มงานเยี่ยมบ้าน ( 31 มี.ค. 2561 )

................................................................................................................................................................................
Total 4 Record : 1 Page : 1 โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)