งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฃฯ รพ.พนัสนิคม
  ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์การผลิตยาและสมุนไพร
  ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ
  เผยแพร่ราคากลางซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตังระบบคิวอัตโนมัติรพ.พนัสนิคม
  เผยแพร่ราคากลางซื้ออุปกรณ์การผลิตยาและสมุนไพร จำนวน 21 รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ700ชุด
  ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
  ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ จำนวน 700 ชุด
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง
  เผยแพร่ราคากลางซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร   Download
 แบบฟอร์มส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    Download
 ใบสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต   Download
 ใบสมัครขอใช้ระบบงาน HOSxP   Download
 ใบสมัครขอใช้ระบบงาน PACS   Download
 แบบฟอร์มขอข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการ   Download
 การเข้าใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง   Download


 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้เยี่ยมชม : 007998
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์

     ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการสำหรับผู้ป่วยนอก คลิ๊กที่นี่ หรือ