ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามฯระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามฯ(ฺBP Monitor) 3 เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีดยา
  เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง 4 เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน UA ชนิด ๒๔ หัว (Urine centrifuge ) จำนวน 1 เครื่อง


 ใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร   Download
 แบบฟอร์มส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    Download
 ใบสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต   Download
 ใบสมัครขอใช้ระบบงาน HOSxP   Download
 ใบสมัครขอใช้ระบบงาน PACS   Download
 แบบฟอร์มขอข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการ   Download
 การเข้าใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง   Download


 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้เยี่ยมชม : 008691
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์

     ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการสำหรับผู้ป่วยนอก คลิ๊กที่นี่ หรือ