คลังความรู้สุขภาพ | โรงพยาบาลพนัสนิคม
ทุกๆ 6 คนของประชากรทั่วโลก จะมี 1 คนที่กำลังป่วยและทรมานจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สังเกตไม่ยาก มันจะมีสัญญาณเตือนที่เราเรียกว่า F.A.S.T. ถ้าพบความผิดปกติแบบนี้ให้รีบไปหาหมอโดยด่วน FACE – “หน้า” ใบหน้าเบี้ยว ARMS – “แขน” แขนขาอ่อนแรง SPEECH – “พูด” พูดลำบาก พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ TIME – “เวลา” รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทร 1669 ถ้าเราปล่อยอาการแบบนี้ไว้ 4 ชั่วโมง อาจเป็นอัมพาตตลอดชีวิตได้เลย ที่มา: World Stroke Organization and American Heart Association/American Stroke Association