นิสิต นักศึกษา ดูงานระบบโรงพยาบาลพนัสนิคม ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. -15 ก.พ. 2562

นิสิตคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีปี 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ชั้นปีที่ 4 มาศึกษาดูงานระบบโรงพยาบาลพนัสนิคม ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. -15 ก.พ. 2562


.............................................................................................................................................................
Total 4


 โทรศัพท์ภายใน

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้เยี่ยมชม : 007067
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)