เอกสารประกาศการประกวดราคา โรงพยาบาลพนัสนิคม

ลำดับ ชื่อเรื่องประกาศ วันที่อัพโหลด
1

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ 2 เครื่อง

23 ส.ค. 2562
2

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ 2 เครื่อง

23 ส.ค. 2562
3

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลพนัสนิคมปี2563

23 ส.ค. 2562
4

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องดูดของเหลวจากกระเพาะอาหาร จำนวน 2 เครื่อง

20 ส.ค. 2562
5

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องช่วยคลอดสุญญกาศ จำนวน 1 เครื่อง

20 ส.ค. 2562
6

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

16 ส.ค. 2562
7

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิ 2 เครื่อง

14 ส.ค. 2562
8

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

14 ส.ค. 2562
9

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

14 ส.ค. 2562
10

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

14 ส.ค. 2562
11

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรฯ1เครื่อง

13 ส.ค. 2562
12

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๓๓ รายการ

13 ส.ค. 2562
13

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

13 ส.ค. 2562
14

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

13 ส.ค. 2562
15

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ

13 ส.ค. 2562
16

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

13 ส.ค. 2562
17

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

13 ส.ค. 2562
18

ประกาศผู้ชนะจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (งบ OSCC)

13 ส.ค. 2562
19

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

13 ส.ค. 2562
20

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

13 ส.ค. 2562
21

เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ.พนัสนิคม ปี2563

9 ส.ค. 2562
22

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (งบOSCC)

9 ส.ค. 2562
23

ประกาศแผนจ้างติดตั้งระบบท่อลม รับ-ส่งสิ่งส่งตรวจฯ 7 สถานี

7 ส.ค. 2562
24

ประกาศแผนจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ฯ 300 ชุด

7 ส.ค. 2562
25

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องคลอดสูญญกาศ

6 ส.ค. 2562
26

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

5 ส.ค. 2562
27

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๘ รายการ

5 ส.ค. 2562
28

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด

5 ส.ค. 2562
29

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องดูดของเหลวจากกระเพาะอาหาร 2 เครื่อง

5 ส.ค. 2562
30

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

30 ก.ค. 2562
31

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ

30 ก.ค. 2562
32

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๔ รายการ

30 ก.ค. 2562
33

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์

26 ก.ค. 2562
34

ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า รพ.พนัสนิคม

26 ก.ค. 2562
35

ประกาศผู้ชนะซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาเวชภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ชนิด2 ช่อง

18 ก.ค. 2562
36

เผยแพร่ราคากลางเครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรและกระโหลกศรีรษะ 1 เครื่อง

11 ก.ค. 2562
37

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง

10 ก.ค. 2562
38

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

7 ก.ค. 2562
39

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๕ รายการ

7 ก.ค. 2562
40

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ

7 ก.ค. 2562
41

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

7 ก.ค. 2562
42

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๔ รายการ

7 ก.ค. 2562
43

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณฯ

5 ก.ค. 2562
44

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องบดยืดขยายผิวหนัง 1 เครื่อง

5 ก.ค. 2562
45

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพรังสีฯ

3 ก.ค. 2562
46

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์

3 ก.ค. 2562
47

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ

3 ก.ค. 2562
48

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

3 ก.ค. 2562
49

ประกาศผู้ชนะซื้อตู้บแห้งสายยาง 1 เครื่อง

28 มิ.ย 2562
50

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ฯสำหรับเครื่อง

28 มิ.ย 2562
51

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาเวชภัณฑ์ฯชนิด2ช่อง 1 ตู้

27 มิ.ย 2562
52

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง

27 มิ.ย 2562
53

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562

27 มิ.ย 2562
54

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2562

27 มิ.ย 2562
55

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2562

27 มิ.ย 2562
56

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องบดยืดขยายผิวเหนัง 1 เครื่อง

26 มิ.ย 2562
57

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง 4 เครื่อง

25 มิ.ย 2562
58

เผยแพร่ราคากลางซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาเวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ 1 ตู้

25 มิ.ย 2562
59

เผยแพร่ราคากลางเครื่องผลิตน้ำบริาุทธ์ฯสำหรับเครื่องไตเทียม 1 เครื่อง

25 มิ.ย 2562
60

เผยแพร่ราคากลางซื้อตู้อลแห้งสายยาง จำนวน 1 เครื่อง

24 มิ.ย 2562
61

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง

20 มิ.ย 2562
62

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ

15 มิ.ย 2562
63

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

15 มิ.ย 2562
64

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

15 มิ.ย 2562
65

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง

14 มิ.ย 2562
66

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามฯระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง

12 มิ.ย 2562
67

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

12 มิ.ย 2562
68

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามฯ(ฺBP Monitor) 3 เครื่อง

12 มิ.ย 2562
69

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีดยา

10 มิ.ย 2562
70

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง 4 เครื่อง

10 มิ.ย 2562
71

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน UA ชนิด ๒๔ หัว (Urine centrifuge ) จำนวน 1 เครื่อง

7 มิ.ย 2562
72

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

7 มิ.ย 2562
73

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม ๒๕๖๒

7 มิ.ย 2562
74

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561

7 มิ.ย 2562
75

เผยแพร่ราคากลางซื้่อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง

6 มิ.ย 2562
76

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์

4 มิ.ย 2562
77

ประกาศผู้ชนะซื้อรถEmergency

31 พ.ค. 2562
78

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีดยา

28 พ.ค. 2562
79

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ

23 พ.ค. 2562
80

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาเวชภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

23 พ.ค. 2562
81

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรฯ

23 พ.ค. 2562
82

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องไตเทียม

23 พ.ค. 2562
83

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง

23 พ.ค. 2562
84

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด

23 พ.ค. 2562
85

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดความดันฯDigital จำนวน 5 เครื่อง

23 พ.ค. 2562
86

ประกาศผู้ชนะครื่อง02 SAT,EKG

21 พ.ค. 2562
87

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 3 เครื่อง

21 พ.ค. 2562
88

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ5เครื่อง

17 พ.ค. 2562
89

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพฯ3เครื่อง

17 พ.ค. 2562
90

ประกาศผู้ชนะซื้อด้าม Laryngoscope

16 พ.ค. 2562
91

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องส่องหู 3 เครื่อง

14 พ.ค. 2562
92

งานเผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบประปาปั้มน้ำแรงดันฯสำหรับอาคารบ้านพักฯ

13 พ.ค. 2562
93

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ 3 เครื่อง

10 พ.ค. 2562
94

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่อง02SAT,EKG

10 พ.ค. 2562
95

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างติดตั้งระบบประปาปั้มน้ำแรงดันฯ อาคารบ้านพักคนงานฯรพ.พนัสนิคม

8 พ.ค. 2562
96

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและวิทยุ

2 พ.ค. 2562
97

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ

26 เม.ย. 2562
98

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและวิทยุ

26 เม.ย. 2562
99

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ

24 เม.ย. 2562
100

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

24 เม.ย. 2562
101

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอล

23 เม.ย. 2562
102

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฃฯ รพ.พนัสนิคม

17 เม.ย. 2562
103

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์การผลิตยาและสมุนไพร

17 เม.ย. 2562
104

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ

17 เม.ย. 2562
105

เผยแพร่ราคากลางซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตังระบบคิวอัตโนมัติรพ.พนัสนิคม

5 เม.ย. 2562
106

เผยแพร่ราคากลางซื้ออุปกรณ์การผลิตยาและสมุนไพร จำนวน 21 รายการ

5 เม.ย. 2562
107

ประกาศผู้ชนะซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ700ชุด

28 มี.ค. 2562
108

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น

12 มี.ค. 2562
109

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ จำนวน 700 ชุด

7 มี.ค. 2562
110

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง

5 มี.ค. 2562
111

เผยแพร่ราคากลางซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้

4 มี.ค. 2562
112

ประกาศผู้ชนะซื้อยูนิตทำฟัน

4 มี.ค. 2562
113

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น

27 ก.พ. 2562
114

เผยแพร่แผนจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้

26 ก.พ. 2562
115

ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องส่องตรวจฯ

25 ก.พ. 2562
116

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาCBC

18 ก.พ. 2562
117

เผยแพร่ราคากลางซื้อยูนิตทำฟัน

7 ก.พ. 2562
118

ประกาศผู้ชนะซื้อรถพยาบาลฯ

4 ก.พ. 2562
119

ประกาศเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาCBC

1 ก.พ. 2562
120

เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาCBC

31 ม.ค. 2562
121

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจพร้อมน้ำยาCBC

31 ม.ค. 2562
122

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ

30 ม.ค. 2562
123

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ2เครื่อง

30 ม.ค. 2562
124

งานเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมสั่งการลิฟต์ทำงาน อาคารเฉลิมฯ

28 ม.ค. 2562
125

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเพิ่มขนาด 3 เฟส อาคารผลิตยา

24 ม.ค. 2562
126

เผยแพร่ราคากลางซื้อรถยนต์โดยสาร11ที่นั่ง

21 ม.ค. 2562
127

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถยนต์โดยสาร11ที่นั่ง

21 ม.ค. 2562
128

ประกาศประกาดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยฯ (e-bidding)

17 ม.ค. 2562
129

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเพ่ิมขนาด 3 เฟส รพ.พนัสนิคม

17 ม.ค. 2562
130

เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ2เครื่อง

16 ม.ค. 2562
131

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ

16 ม.ค. 2562
132

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)

3 ม.ค. 2562
133

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯ รพ.พนัสนิคม

3 ม.ค. 2562
134

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2561

2 ม.ค. 2562
135

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561

2 ม.ค. 2562
136

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักฯ เลขที่ 68/23

26 ธ.ค. 2561
137

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องจรวจฯ

17 ธ.ค. 2561
138

เผยแพร่ราคากลางซื้อรถพยาบาล

6 ธ.ค. 2561
139

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ

26 พ.ย. 2561
140

ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาลฯ

26 พ.ย. 2561
141

เผยแพร่ราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยฯ

22 พ.ย. 2561
142

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจฯ

19 พ.ย. 2561
143

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ หัวตรวจภายในเครื่องอัลตร้าซาวด์

9 พ.ย. 2561
144

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ

9 พ.ย. 2561
145

งานเผยแพร่ราคากลางซื้อหัวตรวจภายใน เครื่องอัลตร้าซาวด์

31 ต.ค. 2561
146

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญยาณภาพเอกซเรย์ฯ

31 ต.ค. 2561
147

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ

29 ต.ค. 2561
148

ประกาศผู้ชนะซื้อผ้าสำหรับใช้บริการผู้ป่วย12รายการ

12 ต.ค. 2561
149

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ

24 ก.ย. 2561
150

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ

21 ก.ย. 2561
151

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ 24 รายการ

21 ก.ย. 2561
152

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี2562

21 ก.ย. 2561
153

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักอบรีดผ้า ปี2562

21 ก.ย. 2561
154

งานเผยแพร่ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ

11 ก.ย. 2561
155

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ รพ.พนัสนิคม

11 ก.ย. 2561
156

เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ

6 ก.ย. 2561