เอกสารประกาศการประกวดราคา โรงพยาบาลพนัสนิคม

ลำดับ ชื่อเรื่องประกาศ วันที่อัพโหลด
1

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ

15 มิ.ย 2562
2

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

15 มิ.ย 2562
3

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

15 มิ.ย 2562
4

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง

14 มิ.ย 2562
5

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามฯระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง

12 มิ.ย 2562
6

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

12 มิ.ย 2562
7

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามฯ(ฺBP Monitor) 3 เครื่อง

12 มิ.ย 2562
8

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีดยา

10 มิ.ย 2562
9

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง 4 เครื่อง

10 มิ.ย 2562
10

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน UA ชนิด ๒๔ หัว (Urine centrifuge ) จำนวน 1 เครื่อง

7 มิ.ย 2562
11

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

7 มิ.ย 2562
12

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม ๒๕๖๒

7 มิ.ย 2562
13

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561

7 มิ.ย 2562
14

เผยแพร่ราคากลางซื้่อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง

6 มิ.ย 2562
15

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์

4 มิ.ย 2562
16

ประกาศผู้ชนะซื้อรถEmergency

31 พ.ค. 2562
17

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีดยา

28 พ.ค. 2562
18

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ

23 พ.ค. 2562
19

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาเวชภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

23 พ.ค. 2562
20

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรฯ

23 พ.ค. 2562
21

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องไตเทียม

23 พ.ค. 2562
22

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง

23 พ.ค. 2562
23

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด

23 พ.ค. 2562
24

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดความดันฯDigital จำนวน 5 เครื่อง

23 พ.ค. 2562
25

ประกาศผู้ชนะครื่อง02 SAT,EKG

21 พ.ค. 2562
26

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 3 เครื่อง

21 พ.ค. 2562
27

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ5เครื่อง

17 พ.ค. 2562
28

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพฯ3เครื่อง

17 พ.ค. 2562
29

ประกาศผู้ชนะซื้อด้าม Laryngoscope

16 พ.ค. 2562
30

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องส่องหู 3 เครื่อง

14 พ.ค. 2562
31

งานเผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบประปาปั้มน้ำแรงดันฯสำหรับอาคารบ้านพักฯ

13 พ.ค. 2562
32

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ 3 เครื่อง

10 พ.ค. 2562
33

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่อง02SAT,EKG

10 พ.ค. 2562
34

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างติดตั้งระบบประปาปั้มน้ำแรงดันฯ อาคารบ้านพักคนงานฯรพ.พนัสนิคม

8 พ.ค. 2562
35

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและวิทยุ

2 พ.ค. 2562
36

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ

26 เม.ย. 2562
37

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและวิทยุ

26 เม.ย. 2562
38

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ

24 เม.ย. 2562
39

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

24 เม.ย. 2562
40

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอล

23 เม.ย. 2562
41

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฃฯ รพ.พนัสนิคม

17 เม.ย. 2562
42

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์การผลิตยาและสมุนไพร

17 เม.ย. 2562
43

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ

17 เม.ย. 2562
44

เผยแพร่ราคากลางซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตังระบบคิวอัตโนมัติรพ.พนัสนิคม

5 เม.ย. 2562
45

เผยแพร่ราคากลางซื้ออุปกรณ์การผลิตยาและสมุนไพร จำนวน 21 รายการ

5 เม.ย. 2562
46

ประกาศผู้ชนะซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ700ชุด

28 มี.ค. 2562
47

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น

12 มี.ค. 2562
48

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ จำนวน 700 ชุด

7 มี.ค. 2562
49

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง

5 มี.ค. 2562
50

เผยแพร่ราคากลางซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้

4 มี.ค. 2562
51

ประกาศผู้ชนะซื้อยูนิตทำฟัน

4 มี.ค. 2562
52

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น

27 ก.พ. 2562
53

เผยแพร่แผนจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้

26 ก.พ. 2562
54

ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องส่องตรวจฯ

25 ก.พ. 2562
55

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาCBC

18 ก.พ. 2562
56

เผยแพร่ราคากลางซื้อยูนิตทำฟัน

7 ก.พ. 2562
57

ประกาศผู้ชนะซื้อรถพยาบาลฯ

4 ก.พ. 2562
58

ประกาศเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาCBC

1 ก.พ. 2562
59

เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาCBC

31 ม.ค. 2562
60

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจพร้อมน้ำยาCBC

31 ม.ค. 2562
61

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ

30 ม.ค. 2562
62

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ2เครื่อง

30 ม.ค. 2562
63

งานเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมสั่งการลิฟต์ทำงาน อาคารเฉลิมฯ

28 ม.ค. 2562
64

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเพิ่มขนาด 3 เฟส อาคารผลิตยา

24 ม.ค. 2562
65

เผยแพร่ราคากลางซื้อรถยนต์โดยสาร11ที่นั่ง

21 ม.ค. 2562
66

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถยนต์โดยสาร11ที่นั่ง

21 ม.ค. 2562
67

ประกาศประกาดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยฯ (e-bidding)

17 ม.ค. 2562
68

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเพ่ิมขนาด 3 เฟส รพ.พนัสนิคม

17 ม.ค. 2562
69

เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ2เครื่อง

16 ม.ค. 2562
70

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ

16 ม.ค. 2562
71

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)

3 ม.ค. 2562
72

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯ รพ.พนัสนิคม

3 ม.ค. 2562
73

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2561

2 ม.ค. 2562
74

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561

2 ม.ค. 2562
75

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักฯ เลขที่ 68/23

26 ธ.ค. 2561
76

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องจรวจฯ

17 ธ.ค. 2561
77

เผยแพร่ราคากลางซื้อรถพยาบาล

6 ธ.ค. 2561
78

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ

26 พ.ย. 2561
79

ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาลฯ

26 พ.ย. 2561
80

เผยแพร่ราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยฯ

22 พ.ย. 2561
81

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจฯ

19 พ.ย. 2561
82

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ หัวตรวจภายในเครื่องอัลตร้าซาวด์

9 พ.ย. 2561
83

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ

9 พ.ย. 2561
84

งานเผยแพร่ราคากลางซื้อหัวตรวจภายใน เครื่องอัลตร้าซาวด์

31 ต.ค. 2561
85

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญยาณภาพเอกซเรย์ฯ

31 ต.ค. 2561
86

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ

29 ต.ค. 2561
87

ประกาศผู้ชนะซื้อผ้าสำหรับใช้บริการผู้ป่วย12รายการ

12 ต.ค. 2561
88

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ

24 ก.ย. 2561
89

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ

21 ก.ย. 2561
90

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ 24 รายการ

21 ก.ย. 2561
91

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี2562

21 ก.ย. 2561
92

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักอบรีดผ้า ปี2562

21 ก.ย. 2561
93

งานเผยแพร่ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ

11 ก.ย. 2561
94

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ รพ.พนัสนิคม

11 ก.ย. 2561
95

เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ

6 ก.ย. 2561
96

ประกาศประกาศราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ปี2562

28 ส.ค. 2561
97

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาความสะอาดอาคาร ปี2562

28 ส.ค. 2561
98

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ24รายการ

27 ส.ค. 2561
99

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า ปี62

17 ส.ค. 2561
100

เผยแพร่แผนจ้างเหมาซัก อบ รีด ปี62

17 ส.ค. 2561
101

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาความสะอาดปี62

17 ส.ค. 2561
102

เผยแพร่แผนจ้างเหมาความสะอาด ปี62

17 ส.ค. 2561
103

เผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์24รายการ

8 ส.ค. 2561
104

เผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ24รายการ

24 ก.ค. 2561
105

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2รายการ

16 ก.ค. 2561
106

ปปช.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

13 ก.ค. 2561
107

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับเปลี่ยน(Macthing Fund)

6 ก.ค. 2561
108

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงงานวางระบบบ่อพักน้ำเสียรพ.พนัสนิคม

4 ก.ค. 2561
109

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดควบคุมสั่การลิฟต์ฯพร้อมติดตั้ง

26 มิ.ย 2561
110

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดอุปกรณ์รับ-ส่งภาพฯ

8 มิ.ย 2561
111

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมสั่งการลิฟต์ทำงานฯอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

7 มิ.ย 2561
112

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ฯ(SEVER)

25 พ.ค. 2561
113

ประกาศประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ฯ(Match fund)

25 พ.ค. 2561
114

เผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ(งบ อบจ.)

24 พ.ค. 2561
115

ประกาศผู้ชนะซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ300ชุด

23 พ.ค. 2561
116

เผยแพร่ราคากลางซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับรับส่งภาพทางการแพทย์

21 พ.ค. 2561
117

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์

17 พ.ค. 2561
118

ประกาศซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ

17 พ.ค. 2561
119

เผยแพร่แผนซื้อชุดอุปกรณ์รับส่งภาพทางการแพทย์

17 พ.ค. 2561
120

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์(MatchingFund) ระยะที่2

15 พ.ค. 2561
121

เผยแพร่แผนจัดซื้ออุปกรณ์(MatchingFund) ระยะที่2

15 พ.ค. 2561
122

ประกาศผู้ชนะปรับปรุงอาคารคลังยาฯของกลุ่มงานเภสัชฯ

11 พ.ค. 2561
123

เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารคลังยา ฯ

4 พ.ค. 2561
124

ประกาศจังหวัดชลบุรีซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ

27 เม.ย. 2561
125

เผยแพร่ราคากลางซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ

26 เม.ย. 2561
126

เผยแพร่แผนซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้

18 เม.ย. 2561
127

เผยแพร่แผนปฎิบัติการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ

17 เม.ย. 2561
128

ประกาศผู้ชนะซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป

5 เม.ย. 2561
129

ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา

5 เม.ย. 2561
130

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา

22 มี.ค. 2561
131

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปฯ

22 มี.ค. 2561
132

เผยแพร่ราคากลางซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา

19 มี.ค. 2561
133

เผยแพร่ราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดฯ

19 มี.ค. 2561
134

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดสว่านไฟฟ้าฯ

19 มี.ค. 2561
135

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.พนัสนิคม

16 มี.ค. 2561
136

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามทำงานของหัวใจระดับกลาง 2 เครื่อง

15 มี.ค. 2561
137

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างติดตั้งเดินสายเมนโทรศัพท์ฯ จำนวน ๑๐๐ คู่สาย

12 มี.ค. 2561
138

ประกาศผู้ชนะเครื่องจี้ห้ามเลือดฯ

8 มี.ค. 2561
139

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกฯ

2 มี.ค. 2561
140

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามฯ 2 เครื่อง

2 มี.ค. 2561
141

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามฯIBP CO2

27 ก.พ. 2561
142

เผยแพร่ราคากลางซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัด

23 ก.พ. 2561
143

เผยแพร่ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดฯ

23 ก.พ. 2561
144

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดฯ

23 ก.พ. 2561
145

เผนแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามฯ2เครื่อง

23 ก.พ. 2561
146

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์2รายการ

15 ก.พ. 2561
147

ประกาศซื้อเครื่องติดตามฯIBP CO2

15 ก.พ. 2561
148

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ

8 ก.พ. 2561
149

เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามฯIBP CO2

7 ก.พ. 2561
150

เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 256 คู่สาย

5 ก.พ. 2561
151

เผยแพร่แผนซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดฯ

5 ก.พ. 2561
152

เผยแพร่แผนซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา

5 ก.พ. 2561
153

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีด

2 ก.พ. 2561
154

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

2 ก.พ. 2561
155

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจฯ 2 เครื่อง

2 ก.พ. 2561
156

ประกาศผู้ชนะ ซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย4รายการ

2 ก.พ. 2561
157

ประกาศผู้ชนะซื้่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

25 ม.ค. 2561
158

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.พนัสนิคม

25 ม.ค. 2561
159

เผยแพร่แผนซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์

24 ม.ค. 2561
160

เผยแพร่แผนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ IBP CO2

24 ม.ค. 2561
161

เผยแพร่แผนซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป

24 ม.ค. 2561
162

เผยแพร่แผนจัดซื้อชุดสว่านฯ

24 ม.ค. 2561
163

เผยแพร่แผนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ

24 ม.ค. 2561
164

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ

24 ม.ค. 2561