ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    เผยแพร่ราคากลางซื้อยูนิตทำฟัน ( 7 ก.พ. 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อรถพยาบาลฯ ( 4 ก.พ. 2562 )

 ประกาศเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาCBC ( 1 ก.พ. 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาCBC ( 31 ม.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจพร้อมน้ำยาCBC ( 31 ม.ค. 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ ( 30 ม.ค. 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ2เครื่อง ( 30 ม.ค. 2562 )

 งานเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมสั่งการลิฟต์ทำงาน อาคารเฉลิมฯ ( 28 ม.ค. 2562 )

 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเพิ่มขนาด 3 เฟส อาคารผลิตยา ( 24 ม.ค. 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อรถยนต์โดยสาร11ที่นั่ง ( 21 ม.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถยนต์โดยสาร11ที่นั่ง ( 21 ม.ค. 2562 )

 ประกาศประกาดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยฯ (e-bidding) ( 17 ม.ค. 2562 )

 งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเพ่ิมขนาด 3 เฟส รพ.พนัสนิคม ( 17 ม.ค. 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ2เครื่อง ( 16 ม.ค. 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ ( 16 ม.ค. 2562 )

 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ( 3 ม.ค. 2562 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯ รพ.พนัสนิคม ( 3 ม.ค. 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2561 ( 2 ม.ค. 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561 ( 2 ม.ค. 2562 )

 งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักฯ เลขที่ 68/23 ( 26 ธ.ค. 2561 )

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องจรวจฯ ( 17 ธ.ค. 2561 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อรถพยาบาล ( 6 ธ.ค. 2561 )

 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ( 26 พ.ย. 2561 )

 ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาลฯ ( 26 พ.ย. 2561 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยฯ ( 22 พ.ย. 2561 )

..........................................................................................................................................................
Total 109 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next >>


 โทรศัพท์ภายใน

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้เยี่ยมชม : 007067
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)