ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ ( 15 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ ( 15 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ ( 15 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง ( 14 มิ.ย 2562 )

 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามฯระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง ( 12 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ ( 12 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามฯ(ฺBP Monitor) 3 เครื่อง ( 12 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีดยา ( 10 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง 4 เครื่อง ( 10 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน UA ชนิด ๒๔ หัว (Urine centrifuge ) จำนวน 1 เครื่อง ( 7 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ( 7 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ( 7 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561 ( 7 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้่อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง ( 6 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ ( 4 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อรถEmergency ( 31 พ.ค. 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีดยา ( 28 พ.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ ( 23 พ.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาเวชภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ( 23 พ.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรฯ ( 23 พ.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องไตเทียม ( 23 พ.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง ( 23 พ.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ( 23 พ.ค. 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดความดันฯDigital จำนวน 5 เครื่อง ( 23 พ.ค. 2562 )

 ประกาศผู้ชนะครื่อง02 SAT,EKG ( 21 พ.ค. 2562 )

..........................................................................................................................................................
Total 164 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next >> โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)