ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาเวชภัณฑ์ฯชนิด2ช่อง 1 ตู้ ( 27 มิ.ย 2562 )

 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง ( 27 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562 ( 27 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2562 ( 27 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2562 ( 27 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องบดยืดขยายผิวเหนัง 1 เครื่อง ( 26 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง 4 เครื่อง ( 25 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาเวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ 1 ตู้ ( 25 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางเครื่องผลิตน้ำบริาุทธ์ฯสำหรับเครื่องไตเทียม 1 เครื่อง ( 25 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อตู้อลแห้งสายยาง จำนวน 1 เครื่อง ( 24 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง ( 20 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ ( 15 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ ( 15 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ ( 15 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง ( 14 มิ.ย 2562 )

 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามฯระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง ( 12 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ ( 12 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามฯ(ฺBP Monitor) 3 เครื่อง ( 12 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือ,กระบอกฉีดยา ( 10 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯระดับกลาง 4 เครื่อง ( 10 มิ.ย 2562 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน UA ชนิด ๒๔ หัว (Urine centrifuge ) จำนวน 1 เครื่อง ( 7 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ( 7 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ( 7 มิ.ย 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561 ( 7 มิ.ย 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้่อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๒ เครื่อง ( 6 มิ.ย 2562 )

..........................................................................................................................................................
Total 156 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next >> โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)