ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    เผยแพร่ราคากลางซื้อรถยนต์โดยสาร11ที่นั่ง ( 21 ม.ค. 2562 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถยนต์โดยสาร11ที่นั่ง ( 21 ม.ค. 2562 )

 ประกาศประกาดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยฯ (e-bidding) ( 17 ม.ค. 2562 )

 งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเพ่ิมขนาด 3 เฟส รพ.พนัสนิคม ( 17 ม.ค. 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ2เครื่อง ( 16 ม.ค. 2562 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ ( 16 ม.ค. 2562 )

 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ( 3 ม.ค. 2562 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯ รพ.พนัสนิคม ( 3 ม.ค. 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2561 ( 2 ม.ค. 2562 )

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561 ( 2 ม.ค. 2562 )

 งานเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักฯ เลขที่ 68/23 ( 26 ธ.ค. 2561 )

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องจรวจฯ ( 17 ธ.ค. 2561 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อรถพยาบาล ( 6 ธ.ค. 2561 )

 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ( 26 พ.ย. 2561 )

 ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาลฯ ( 26 พ.ย. 2561 )

 เผยแพร่ราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยฯ ( 22 พ.ย. 2561 )

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจฯ ( 19 พ.ย. 2561 )

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ หัวตรวจภายในเครื่องอัลตร้าซาวด์ ( 9 พ.ย. 2561 )

 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ ( 9 พ.ย. 2561 )

 งานเผยแพร่ราคากลางซื้อหัวตรวจภายใน เครื่องอัลตร้าซาวด์ ( 31 ต.ค. 2561 )

 งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญยาณภาพเอกซเรย์ฯ ( 31 ต.ค. 2561 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ ( 29 ต.ค. 2561 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อผ้าสำหรับใช้บริการผู้ป่วย12รายการ ( 12 ต.ค. 2561 )

 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาฯ ( 24 ก.ย. 2561 )

 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ ( 21 ก.ย. 2561 )

..........................................................................................................................................................
Total 156 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ] Next >> โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)