โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


การประเมินเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพจิตบุคลากร

การทดสอบนี้ เพื่อประโยชน์กับท่าน ขอได้โปรดให้ความตั้งใจ และ โปรดทราบว่าผู้ที่จะได้เห็นข้อมูลของท่านคือแพทย์ พยาบาล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะได้รับการรักษาเป็นความลับ การได้ทำแบบทดสอบนี้ไม่ได้แสดงว่าท่านป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ซึ่งภาวะซึมเศร้าอาจมีได้โดยทั่วไป แต่การตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง จะส่งผลดีต่อการรับรู้ตนเอง และเพื่อให้ทางทีมสุขภาพได้ดำเนินการดูแลต่อไปอย่างดีที่สุด