ติดต่อโรงพยาบาลพนัสนิคม

เบอร์ติดต่อภายในหน่วยงาน#

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

1

Operator

038-460333

038-461333

2

ผู้อำนวยการ

8888

-

3

หัวหน้างานบริหาร

8999

-

4

ห้องกลุ่มการพยาบาล

3332 , 3333

-

5

กลุ่มงานประกัน

3210 , 3211

-

6

งานเรียกเก็บ

3240 , 3241 , 3242

-

7

ศูนย์คอมพิวเตอร์

4241 , 4242

-

8

เวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)

6201 , 6202

-

9

แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

4701 , 4702

-

10

งานพัสดุ

1261 , 1262

-

11

งานธุรการ

1251 , 1252 , 1253

-

12

งานบัญชี

1241

-

13

งานการเงิน

1231 , 1232 , 1233

-

14

งานแผนงาน

1211 , 1212 , 1213

-

15

เอ็กซเรย์

4181 , 4182

-

16

ศูนย์ไตเทียม

1141

-

17

งานผ่าตัด

4301 ถึง 4310

-

18

งานทันตกรรม

4221 , 4222

-

19

งานเทคนิกการแพทย์-ชันสูตร

4201 , 4202 , 4203 , 4200

-

20

งานเวชระเบียน

4161 , 4162

-

21

งานซ่อมบำรุง

1500 , 1501

-


ที่อยู่และอื่น ๆโรงพยาบาลพนัสนิคม

เลขที่ 68 ถนนทางหลวงพนัสนิคม – ฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ 038-460333 โทรสาร 038-461333

เว็บไซต์ : www.phanathos.go.th