ติดต่อ | โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม
ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 6 ถนน ศุขประยูร ตำบล กุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 038 460 333


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หน่วยงานภายใน โทรศัพท์ โทรสาร
ประชาสัมพันธ์ 038-460333 กด 0 -
ผู้อำนวยการ 8888 -
ห้องเวชปฏิบัติและครอบครัว 4001 - 4002 -
ห้องตรวจภายใน 4003 - 4004 -
ห้องจ่ายยาอาคารพระพุทธประธานพร 4142 - 4143 -
ห้องเก็บเงินอาคารพระพุทธประธานพร 4144 -
ห้องตรวจการได้ยิน 4145 -
ห้องตรวจโรค 1 (แผนไทย) 4101 -
ห้องตรวจโรค 2 4102 -
ห้องตรวจโรค 3 4103 -
ห้องตรวจโรค 4 4104 -
ห้องตรวจโรค 5 4105 -
ห้องตรวจโรค 6 4106 -
ห้องตรวจโรค 7 4107 -
ห้องตรวจโรค 8 4108 -
ห้องตรวจโรค 9 4109 -
ห้องตรวจโรค 14 4114 -
จุดคัดกรอง 4121 -
หน้าห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 4122 - 4123 -
จุดซักประวัติ/คลินิกเบาหวาน 4124 - 4125 -
ห้องตรวจโรค 11 (ศัลยกรรมกระดูก) 4131 -
ห้องตรวจโรค 12 (หู คอ จมูก) 4132 -
ห้องตรวจโรค 10 (ใส่เฝือก) 4130 -
ห้องตรวจโรค 13 (ศัลยกรรม) 4133 -
หน้าห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 4134 -
ศูนย์รับผู้ป่วย 4135 -
ศูนย์รับผู้ป่วย/ส่งต่อ 4166 -
ห้องทำแผล/ฉีดยา 4171 -
ห้องเวชระเบียน/บัตร 4161 - 4162 -
X-Ray 4181 - 4182 -
งานชันสูตร (LAB) 4201 - 4207 -
งานทันตกรรม 4221 - 4222 -
หอผู้ป่วยวิกฤต ICU 4231 - 4233 -
ห้องตรวจการได้ยิน 4145 -
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4241 - 4242 -
งานผ่าตัด 4301 - 4310 -
ห้องประชุมพุทธประทานพร(1 , 2) 4401 - 4402 -
ห้องจ่ายยา(อุบัติเหตุ) 1121 - 1122 -
เค้าเตอร์พยาบาลอุบัติเหตุ 1111 - 1112 -
ศูนย์ไตเทียม 1141 -
งานแผนงาน 1211 - 1213 -
งานการเงิน 1231 - 1233 -
งานบัญชี 1241 -
งานธุรการ 1251 - 1253 -
งานพัสดุ 1261 -1262 -
หน้าห้องตรวจอาคารจรวยบริบูรณ์ 1 4501 -
ห้องตรวจ 1 อาคารจรวยบริบูรณ์ 1 4502 -
ห้องตรวจ 2 อาคารจรวยบริบูรณ์ 1 4503 -
งานเยี่ยมบ้าน 4505 -
งานยาเสพติด/ให้คำปรึกษา 4507 -
ห้องตรวจโรคหืดหอบ 4508 -
ห้องจ่ายยา อาคารจรวยบริบูรณ์ 1 4506 -
ห้องประชุม อาคารจรวยบริบูรณ์ 1 4600 -
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4701 - 4702 -
งานซ่อมบำรุง 1500 - 1501 -
คลังยา 1600 - 1601 -
อาคารผลิตยาสมุนไพร 1700 - 1701 -
ห้องตรวจโรค 1 อาคารพระพุทธบารมี 3101 -
ห้องตรวจโรค 2 อาคารพระพุทธบารมี 3102 -
ห้องตรวจโรค 3 อาคารพระพุทธบารมี 3103 -
ห้องตรวจโรค 4 อาคารพระพุทธบารมี 3104 -
ห้องตรวจโรค 5 อาคารพระพุทธบารมี 3105 -
ห้องตรวจโรค 6 อาคารพระพุทธบารมี 3106 -
คลินิกไต 3107 -
คลินิกหอบหืด 3108 -
หน้าห้องตรวจโรค อาคารพระพุทธบารมี 3109 - 3110 -
ห้องเจาะเลือด อาคารพระพุทธบารมี 3120 - 3121 -
ห้องจ่ายยา อาคารพระพุทธบารมี 3131 - 3133 -
ห้องการเงิน อาคารพระพุทธบารมี 3141 -
ห้องปรับพฤติกรรม 3151 - 3152 -
กลุ่มงานประกันและยุทธศาสตร์ทางการแพทย์ 3210 - 3211 -
คลินิกตรวจตา 3220 - 3223 -
งานเรียกเก็บ/ศูนย์สิทธิ 3241 , 3242 -
ห้องสมุด 3310 -
ห้องเตรียมของประชุม 3311 -
ห้องประชุม พุทธบารมี 1 - 2 3312 -
ห้องกลุ่มการพยาบาล 3332 -