วิธีป้องกันการกลั่นแกล้งออนไลน์


 การถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ อาทิ ด่าทอด้วยข้อความหยาบคาย ตัดต่อภาพ สร้างข้อมูลเท็จ ตั้งกลุ่มออนไลน์กีดกันเพื่อนออกจากกลุ่ม ฝ่ายที่ด้อยกว่าต้องยอม ทำให้ผู้ที่โดนกลั่นแกล้งถูกทำร้ายให้เจ็บช้ำน้ำใจ แล้วเราควรหาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งนี้อย่างไร
1. มีมารยาทในการสื่อสารกับคนอื่น
2. คิดก่อนโพสต์ คิดถึงผลดีผลเสียที่จะตามมา
3. ภาษาที่ใช้ต้องไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
4. อย่าโพสต์ข้อมูลส่วนตัวที่ควรเป็นเรื่องส่วนตัว
5. ลดเวลาในการใช้โซเชียล เพิ่มการสื่อสารในชีวิตจริง

ที่มา :  https://www.thaihealth.or.th/Content/48087-วิธีป้องกันการกลั่นแกล้งออนไลน์.html

วันที่ : 4 เม.ย. 2562 - 09:32:41