4 ข้อต้องรู้ป้องกัน "ไวรัสโคโรนา"


1. ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น 2. ต้องใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน 3. ต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก 4.ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปในแหล่งชุมชน หรือพื้นที่เสี่ยง

ที่มา :  -

วันที่ : 11 ก.พ. 2563 - 13:24:38