ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 4 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ระบบ Medical Air วัสดุการแพทย์ 6 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด


 คู่มือ การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563   Download
 แบบฟอร์มขอประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download
 แบบฟอร์มประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง   Download
 แบบฟอร์มประเมินผลงานขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download
 แบบแนบท้ายประเมินแพทย์ ตาม สป.ที่ สธ ๐๒๐๑   Download
 แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน   Download
 แบบฟอร์มประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   Download
ประชาสัมพันธ์

     ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการสำหรับผู้ป่วยนอก คลิ๊กที่นี่

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 26/05/2020 11:52

ที่มา : กรมควบคุมโรค