ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE จำนวน ๔ ชิ้น
  ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำใบคำสั่งแพทย์ จำนวน ๓๐๐ เล่ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวัสดุการแพทย์ เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 2 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจฯงานอายุรกรรมหญิง จำนวน 1 ก้อน
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕มม X ๓๔ซม ก้านจี้แบบตะขอ จำนวน ๕ ชิ้น
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ POLYHESIVE II CORDLESS BULK จำนวน ๒๐๐ ชิ้น
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๑.๐ /๑.๕ mm Ti Sheet ๘๕ x ๕๐ จำนวน ๑ ชิ้น
  ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏอบัติการ เดือนมีนาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในศูนย์ Admit เดือนมีนาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ DOUBLE LUMEN 12FR 13CM CURVED จำนวน 10 ชิ้น


 คู่มือ การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563   Download
 แบบฟอร์มขอประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download
 แบบฟอร์มประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง   Download
 แบบฟอร์มประเมินผลงานขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download
 แบบแนบท้ายประเมินแพทย์ ตาม สป.ที่ สธ ๐๒๐๑   Download
 แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน   Download
 แบบฟอร์มประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   Download
ประชาสัมพันธ์

     ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการสำหรับผู้ป่วยนอก คลิ๊กที่นี่

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 10/04/2020 11:34

ที่มา : กรมควบคุมโรค