ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมวัสดุการแพทย์เครื่อง Air Dryer งานทันตกรรม จำนวน 5 รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สิวตซ์ 3 เมตร จำนวน 10 ตัว
  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ล้อ จำนวน 3 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่อง Patient จำนวน 2 รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ PCB Control Board,ELI210 จำนวน 1 ชิ้น


 นำเสนอ service plan สาขา RDU ไฟล์นำเสนอ   Download
 นำเสนอ service plan อาชีวเวชศาสตร์   Download
 นำเสนอ service plan สาขา Palliative care   Download
 นำเสนอ service plan สาขาปฐมภูมิ    Download
 นำเสนอ service plan สาขายาเสพติด   Download
 นำเสนอ service plan สาขาแผนไทย   Download
 นำเสนอ service plan สาขา AMR   Download
ประชาสัมพันธ์

     ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการสำหรับผู้ป่วยนอก คลิ๊กที่นี่

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 04/07/2020 11:31

ที่มา : กรมควบคุมโรค