ระบบ Hosxp


      1.ระบบเวชระเบียน

      2.ระบบซักประวัติ

      3.ระบบห้องทำงานแพทย์

      4.ระบบงานห้องฉุกเฉิน

      5.ระบบคลินิกพิเศษ

      6.ระบบทันตกรรม

      7.ระบบการเงิน

      8.ระบบห้องผ่าตัด และ วิสัญญี

      9.ระบบ Admission Center

      10.ระบบงานรายงาน

      11.ระบบส่งออกข้อมูล

............................................................................................................................................................. โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 004148
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)