โรงพยาบาลพนัสนิคม

ประชุม คกก.ภาคเอกชน ครั้งที่ 1-2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6