โรงพยาบาลพนัสนิคม

พิธีเปิดอาคารพระพุทธประทานพรและอาคารพระพุทธเมตตา

เมื่อวันที่ 11 ธค. 2561 เวลา 17.43น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมายังโรงพยาบาลพนัสนิคม ทรงเปิดอาคารพระพุทธประทานพรและอาคารพระพุทธเมตตา


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6