ภาพกิจกรรม | โรงพยาบาลพนัสนิคม

เมื่อวันที่ 11 ธค. 2561 เวลา 17.43น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมายังโรงพยาบาลพนัสนิคม ทรงเปิดอาคารพระพุทธประทานพรและอาคารพระพุทธเมตตา


โดย : อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) 26 กรกฏาคม 2563