เอกสารประกาศการประกวดราคา โรงพยาบาลพนัสนิคม

ลำดับ ชื่อเรื่องประกาศ วันที่อัพโหลด
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมวัสดุการแพทย์เครื่อง Air Dryer งานทันตกรรม จำนวน 5 รายการ

3 ก.ค. 2563
2

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ

3 ก.ค. 2563
3

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

3 ก.ค. 2563
4

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สิวตซ์ 3 เมตร จำนวน 10 ตัว

3 ก.ค. 2563
5

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

3 ก.ค. 2563
6

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

3 ก.ค. 2563
7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

3 ก.ค. 2563
8

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ล้อ จำนวน 3 รายการ

3 ก.ค. 2563
9

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่อง Patient จำนวน 2 รายการ

3 ก.ค. 2563
10

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ PCB Control Board,ELI210 จำนวน 1 ชิ้น

3 ก.ค. 2563
11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Rechargeable Li-On Battery G40 จำนวน 1 ก้อน

3 ก.ค. 2563
12

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ

3 ก.ค. 2563
13

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

2 ก.ค. 2563
14

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องปรุงอาหาร จำนวน 13 รายการ

2 ก.ค. 2563
15

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

2 ก.ค. 2563
16

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนมิถุนายน 2563

2 ก.ค. 2563
17

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีศซี เดือนมิถุนายน 2563

2 ก.ค. 2563
18

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สถัง เดือนมิถุนายน 2563

2 ก.ค. 2563
19

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว ขนาด 500 ml. จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ

2 ก.ค. 2563
20

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

2 ก.ค. 2563
21

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ

2 ก.ค. 2563
22

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

2 ก.ค. 2563
23

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

2 ก.ค. 2563
24

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

1 ก.ค. 2563
25

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ

1 ก.ค. 2563
26

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไปรษณียบัตร จำนวน 500 ใบ

1 ก.ค. 2563
27

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซืื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

1 ก.ค. 2563
28

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ

30 มิ.ย 2563
29

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

30 มิ.ย 2563
30

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

30 มิ.ย 2563
31

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน

30 มิ.ย 2563
32

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุอาหารสาธิต ผลไม้สด จำนวน 1 งาน

30 มิ.ย 2563
33

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

30 มิ.ย 2563
34

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ

30 มิ.ย 2563
35

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ HP CF๒๔๘A No.๔๘ สีดำ จำนวน ๑๐ กล่อง

30 มิ.ย 2563
36

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

30 มิ.ย 2563
37

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

30 มิ.ย 2563
38

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

29 มิ.ย 2563
39

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

29 มิ.ย 2563
40

เผยแพร่ราคากลางซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (118.59)

29 มิ.ย 2563
41

ประกาศผู้ชนะซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ HP CF๒๗๙A No.๗๙A สีดำ จำนวน ๑๒ กล่อง

29 มิ.ย 2563
42

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด

29 มิ.ย 2563
43

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตะแกรงน้ำทิ้งและสีสเปรย์ จำนวน 2 รายการ

29 มิ.ย 2563
44

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไม้อัดและกระดาษทราย จำนวน 2 รายการ

29 มิ.ย 2563
45

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างรื้อกระเบื้องหลังคาบ้านพักราชการ จำนวน 1 งาน

29 มิ.ย 2563
46

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้รีโมทโททัศน์ จำนวน 1อัน

29 มิ.ย 2563
47

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว

29 มิ.ย 2563
48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจTBและห้องจ่ายยาชั่่วคราวภายในอาคารอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ งาน

29 มิ.ย 2563
49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัณญาณชีพ

29 มิ.ย 2563
50

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

29 มิ.ย 2563
51

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 3 รายการ

27 มิ.ย 2563
52

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ

26 มิ.ย 2563
53

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ BONE GRAFT ๕ CC จำนวน ๔ ชิ้น

26 มิ.ย 2563
54

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 20 ป้าย

26 มิ.ย 2563
55

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ แบตเตอรี่แห้ง 12v 7Ah จำนวน 10 ก้อน

26 มิ.ย 2563
56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ชุดความร้อน FUGI XEEROX รุ่น S-2011 จำนวน1 ชุด

26 มิ.ย 2563
57

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ VDGTLWF Digital Wide Fiel@(Blue Ring) จำนวน 2 ชิ้น

26 มิ.ย 2563
58

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Forceps,Jeweler,STR. No.4 จำนวน 2 ชิ้น

26 มิ.ย 2563
59

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

26 มิ.ย 2563
60

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำยากัดตะกรัน ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง

26 มิ.ย 2563
61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างปรับปรุงที่พักขยะ จำนวน 3 รายการ

26 มิ.ย 2563
62

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 2 รายการ

26 มิ.ย 2563
63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

26 มิ.ย 2563
64

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ

25 มิ.ย 2563
65

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ OPA จำนวน ๖ แกลลอน

25 มิ.ย 2563
66

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

25 มิ.ย 2563
67

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

25 มิ.ย 2563
68

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ

25 มิ.ย 2563
69

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดสารเหลวในกระเพาะอาหาร(INTERMITTENT SUCTION) จำนวน ๑ เครื่อง

24 มิ.ย 2563
70

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ

24 มิ.ย 2563
71

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

24 มิ.ย 2563
72

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

24 มิ.ย 2563
73

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ

24 มิ.ย 2563
74

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

24 มิ.ย 2563
75

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

24 มิ.ย 2563
76

ประกาศผู้ชนะซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ

24 มิ.ย 2563
77

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

24 มิ.ย 2563
78

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ

24 มิ.ย 2563
79

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

24 มิ.ย 2563
80

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

24 มิ.ย 2563
81

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

24 มิ.ย 2563
82

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Cuff disposable สำหรับเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 ผืน

23 มิ.ย 2563
83

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ผ้าพันแขนพร้อมยางในเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน 2 ชุด

23 มิ.ย 2563
84

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำสมุดบันทึก สถิติงานผ่าตัด จำนวน 30 เล่ม

23 มิ.ย 2563
85

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษทิชชูม้วนใหญ่จำนวน10 ลัง

23 มิ.ย 2563
86

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อขวดให้ความชื้นเกจ์อ๊อกซิเจน จำนวน 2 ใบ

23 มิ.ย 2563
87

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อTHORACIC CATHETER เบอร์ 28 จำนวน20 อัน

23 มิ.ย 2563
88

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อใบมีดโกนจำนวน 15 กล่อง

23 มิ.ย 2563
89

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกรวยกระดาษ จำนวน 8 ลัง

23 มิ.ย 2563
90

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษULTRASOUND จำนวน 10 ม้วน

23 มิ.ย 2563
91

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษEKG เครื่อง Mortara จำนวน 20 พับ

23 มิ.ย 2563
92

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษคิวเทอร์มอลบัตรคิว จำนวน 500 ม้วน

23 มิ.ย 2563
93

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

23 มิ.ย 2563
94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมวัสดุการแพทย์ เครื่องซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์แบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ

22 มิ.ย 2563
95

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทยืแผ่นกระตุ้นหัวใจ(Pads AED,LifePak 1000) จำนวน 10 ชุด

22 มิ.ย 2563
96

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดมีรูล็อค สำหรับยึดกระดูกส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

22 มิ.ย 2563
97

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ IOBAN EZ จำนวน ๖ กล่อง

22 มิ.ย 2563
98

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแค็ป 12.5 จำนวน 3 ตัว

22 มิ.ย 2563
99

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

22 มิ.ย 2563
100

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

22 มิ.ย 2563
101

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

22 มิ.ย 2563
102

ประกาศรายชื่อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว

22 มิ.ย 2563
103

ประดาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

22 มิ.ย 2563
104

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ CAM UNIT FOR TE-171/2 จำนวน 1 ชิ้น

22 มิ.ย 2563
105

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

22 มิ.ย 2563
106

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์คอมและติดกล้องวงจรปืด จำนวน 1 ตัว

22 มิ.ย 2563
107

ประกาศรายชื่ผู้ชนะซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดซ้อนขอบ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 100 เมตร จำนวน 10 ม้วน

22 มิ.ย 2563
108

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ POSE STAIN พร้อมหัวสเปรย์และแปรงขัด จำนวน 4 ชุด

22 มิ.ย 2563
109

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

22 มิ.ย 2563
110

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

22 มิ.ย 2563
111

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

22 มิ.ย 2563
112

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ก้อน

19 มิ.ย 2563
113

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท จำนวน ๕๐๐ ชุด

19 มิ.ย 2563
114

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

19 มิ.ย 2563
115

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 4 รายการ

19 มิ.ย 2563
116

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 4 รายการ

19 มิ.ย 2563
117

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

18 มิ.ย 2563
118

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่อง Monitor จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย 2563
119

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ

18 มิ.ย 2563
120

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ (AED) จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย 2563
121

ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษา EIA

18 มิ.ย 2563
122

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย 2563
123

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น

18 มิ.ย 2563
124

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Helicobacter Pylori Urease Test จำนวน ๑ กล่อง

18 มิ.ย 2563
125

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

18 มิ.ย 2563
126

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ

18 มิ.ย 2563
127

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

18 มิ.ย 2563
128

เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบ(Negative Pressure) 2,940,000 บาท

17 มิ.ย 2563
129

เผยแพร่แผนซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 560,000บาท

17 มิ.ย 2563
130

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค ข้าว 5 ชนิด

17 มิ.ย 2563
131

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการคัดกรองความเสี่ยง จำนวน 2 รายการ

17 มิ.ย 2563
132

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการ จำนวน 2 รายการ

17 มิ.ย 2563
133

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

17 มิ.ย 2563
134

ประกาศรายชื่อผูชนะซื้อแถบตรวจน้ำตาล จำนวน 2,000 ชิ้น

17 มิ.ย 2563
135

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

17 มิ.ย 2563
136

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่อง INF จำนวน ๒ รายการ

17 มิ.ย 2563
137

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายากร

17 มิ.ย 2563
138

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 20 กระสอบ

17 มิ.ย 2563
139

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไข่ขาวผง มา-โปร ขนาด 1 กก. จำนวน 20 ถุง

17 มิ.ย 2563
140

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

17 มิ.ย 2563
141

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

17 มิ.ย 2563
142

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๒ รายการ

16 มิ.ย 2563
143

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

16 มิ.ย 2563
144

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

16 มิ.ย 2563
145

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพย์อุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 10 ชิ้น

16 มิ.ย 2563
146

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

15 มิ.ย 2563
147

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

15 มิ.ย 2563
148

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

15 มิ.ย 2563
149

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ

15 มิ.ย 2563
150

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

15 มิ.ย 2563
151

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

15 มิ.ย 2563
152

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Flowmeter จำนวน 1 ชุด

15 มิ.ย 2563
153

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอบอร์ดหน้าเครื่อง HEM-907 จำนวน 1แผ่น

15 มิ.ย 2563
154

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง

15 มิ.ย 2563
155

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

15 มิ.ย 2563
156

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

15 มิ.ย 2563
157

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

12 มิ.ย 2563
158

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ จำนวน 2 เครื่อง

12 มิ.ย 2563
159

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าซับโลหิตชนิดไม่ปลอดเชื้อ ขนาด ๑๒x๑๒x๘ ชั้น จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

12 มิ.ย 2563
160

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เดือนมิถุนายน 2563

12 มิ.ย 2563
161

ประกาศผู้ชนะงานเจ้าเหมาทำใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 จำนวน 100 เล่ม

12 มิ.ย 2563
162

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

12 มิ.ย 2563
163

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเทอรฺโมสตัทหม้อต้ม จำนวน 3 ตัว

12 มิ.ย 2563
164

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสายน้ำ 6.4 มล. จำนวน 5 เมตร

12 มิ.ย 2563
165

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

12 มิ.ย 2563
166

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

12 มิ.ย 2563
167

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หลอดไฟเครื่อง ENT ส่องหู ๒๔V ๒๕๐ W จำนวน ๑๐ หลอด

12 มิ.ย 2563
168

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งปั๊มน้ำหอพักพยาบาล จำนวน 4 รายการ

11 มิ.ย 2563
169

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำหอพักแพทย์ จำนวน 5 รายการ

11 มิ.ย 2563
170

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 2 ก้อน

11 มิ.ย 2563
171

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหัว TOCO สำหรับเครื่อง CTG7 จำนวน ๕ ชิ้น

11 มิ.ย 2563
172

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง

11 มิ.ย 2563
173

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว 5 กก. จำนวน 8 แกลลอน

11 มิ.ย 2563
174

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 5 ชุด

11 มิ.ย 2563
175

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

11 มิ.ย 2563
176

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง

11 มิ.ย 2563
177

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องซักผ้า จำนวน 2 รายการ

11 มิ.ย 2563
178

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ขวด Suction ขนาด ๒๐๐๐ cc จำนวน ๓ ขวด

11 มิ.ย 2563
179

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่น เดือนพฤษภาคม 2563

11 มิ.ย 2563
180

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่น เดือนเมษายน 2563

11 มิ.ย 2563
181

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่น เดือนมีนาคม 2563

11 มิ.ย 2563
182

เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

11 มิ.ย 2563
183

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 4 เครื่อง

11 มิ.ย 2563
184

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

11 มิ.ย 2563
185

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

10 มิ.ย 2563
186

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

10 มิ.ย 2563
187

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ

10 มิ.ย 2563
188

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 ผืน

10 มิ.ย 2563
189

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลม จำนวน 2 รายการ

9 มิ.ย 2563
190

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสายพานแอร์ จำนวน 2 เส้น

9 มิ.ย 2563
191

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 1 เมตร จำนวน 1 ตัว

9 มิ.ย 2563
192

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเบรกเกอร์ 30A จำนวน 1 ตัว

9 มิ.ย 2563
193

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 ใบ

9 มิ.ย 2563
194

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

9 มิ.ย 2563
195

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

9 มิ.ย 2563
196

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

9 มิ.ย 2563
197

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

9 มิ.ย 2563
198

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

9 มิ.ย 2563
199

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 4 เครื่อง

9 มิ.ย 2563
200

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านวาล์วน้ำท้ิง เครื่องซักผ้า จำนวน ๑ ตัว

8 มิ.ย 2563
201

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ

8 มิ.ย 2563
202

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ.

8 มิ.ย 2563
203

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เดือนพฤษภาคม 2563

8 มิ.ย 2563
204

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

5 มิ.ย 2563
205

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19000 บีทียู จำนวน ๒ รายการ

5 มิ.ย 2563
206

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ

5 มิ.ย 2563
207

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

5 มิ.ย 2563
208

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 9 รายการ

5 มิ.ย 2563
209

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องอบผ้า จำนวน 2 รายการ

5 มิ.ย 2563
210

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 5 นิ้ว เกลียวหยาบ มีเบรก จำนวน 20 ล้อ

5 มิ.ย 2563
211

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 68/11 จำนวน 2 รายการ

5 มิ.ย 2563
212

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

5 มิ.ย 2563
213

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่หัวตรวจหู OPERATE ยี่ห้อ RIESTER จำนวน 1 ชุด

5 มิ.ย 2563
214

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาสอบเทียบเครืื่องวัดสายตาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน

5 มิ.ย 2563
215

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานอายุรกรรมหญิง จำนวน 2 รายการ

5 มิ.ย 2563
216

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ ชั้น 4 เมตตา จำนวน 2 รายการ

5 มิ.ย 2563
217

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

5 มิ.ย 2563
218

ประกาศผู้ชนะซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

5 มิ.ย 2563
219

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

5 มิ.ย 2563
220

ประกาศเผยแพร่แผบจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ4เครื่อง

4 มิ.ย 2563
221

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าฯ

4 มิ.ย 2563
222

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองฯ

4 มิ.ย 2563
223

ประกาศรายชื้่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนพฤษภาคม 2563

4 มิ.ย 2563
224

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รายการ

4 มิ.ย 2563
225

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รายการ

4 มิ.ย 2563
226

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

4 มิ.ย 2563
227

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊ศถัง จำนวน 2 รายการ เดือนพฤษภาคม 2563

4 มิ.ย 2563
228

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนพฤษภาคม 2563

4 มิ.ย 2563
229

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าฯ

4 มิ.ย 2563
230

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

4 มิ.ย 2563
231

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษคิวเทอร์มอลบัตรคิว ขนาด 80 มม. x 80 ซม จำนวน 100 ม้วน

4 มิ.ย 2563
232

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ขวดเชสเดรน 1000 ซีซี จำนวน 12 ใบ

4 มิ.ย 2563
233

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

4 มิ.ย 2563
234

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ HP CF๒๗๙A. No.๗๙ สีดำ จำนวน ๑๐ กล่อง

2 มิ.ย 2563
235

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 รายการ

2 มิ.ย 2563
236

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร เอ4เอ3 ขาวดำ เดือนพฤษภาคม จำนวน 3 รายการ

2 มิ.ย 2563
237

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม 2563

2 มิ.ย 2563
238

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ตัว

2 มิ.ย 2563
239

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ตัว

2 มิ.ย 2563
240

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 ตัว

2 มิ.ย 2563
241

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

2 มิ.ย 2563
242

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ULTRATAPE 2 MM BLUE 38 LENGTH จำนวน ๑ ชิ้น

2 มิ.ย 2563
243

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตะกร้าพลาสติก จำนวน ๒ รายการ

2 มิ.ย 2563
244

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตะกร้าพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๘ ใบ

2 มิ.ย 2563
245

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน Card Case A๔ จำนวน ๑ โหล

2 มิ.ย 2563
246

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

2 มิ.ย 2563
247

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Keyless chuck with T - Handle จำนวน ๑ ชิ้น

1 มิ.ย 2563
248

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

29 พ.ค. 2563
249

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า (รางไฟ) จำนวน 3 รายการ

29 พ.ค. 2563
250

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

29 พ.ค. 2563
251

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถ้วยไอโอดีน ขนาด 6 ออนซ์ จำนวน 50 ใบ

29 พ.ค. 2563
252

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โมโนคริวพลัส 4/0 อันดาย 70 ซม.เข็ม 16 มม จำนวน 1 กล่อง

29 พ.ค. 2563
253

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

29 พ.ค. 2563
254

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

29 พ.ค. 2563
255

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเกลือ ขนาด 10 กก. จำนวน 10 ถุง

28 พ.ค. 2563
256

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 3 เครื่อง

28 พ.ค. 2563
257

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

28 พ.ค. 2563
258

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการื้อ-ย้ายและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 ชุด

28 พ.ค. 2563
259

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็กตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 12 รายการ

28 พ.ค. 2563
260

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 20 ล้อ

28 พ.ค. 2563
261

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อราวข้างเตียงแบบปีกนก (หัวเตียงซ้าย-ขวา) จำนวน 2 อัน

28 พ.ค. 2563
262

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

28 พ.ค. 2563
263

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

28 พ.ค. 2563
264

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

28 พ.ค. 2563
265

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA

27 พ.ค. 2563
266

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

27 พ.ค. 2563
267

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

27 พ.ค. 2563
268

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

26 พ.ค. 2563
269

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

26 พ.ค. 2563
270

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

26 พ.ค. 2563
271

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 4 รายการ

26 พ.ค. 2563
272

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

26 พ.ค. 2563
273

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

26 พ.ค. 2563
274

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ระบบ Medical Air วัสดุการแพทย์ 6 รายการ

26 พ.ค. 2563
275

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ

26 พ.ค. 2563
276

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

26 พ.ค. 2563
277

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

26 พ.ค. 2563
278

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด

26 พ.ค. 2563
279

ประกาศผู้ชนะซื้วัสดุงานบ้านงานครัวไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 10 อัน

25 พ.ค. 2563
280

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ADAPTER สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตน จำนวน 1 ชุด

25 พ.ค. 2563
281

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ.

25 พ.ค. 2563
282

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ SpO2 Adult Finger Clip จำนวน 1 เส้น

25 พ.ค. 2563
283

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างบริการถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2563

25 พ.ค. 2563
284

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างเหมาตัดเย็บผ้าซับโลหิต จำนวน 3,600 ผืน

25 พ.ค. 2563
285

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

25 พ.ค. 2563
286

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค เดือนมีนาคม 2563

22 พ.ค. 2563
287

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อเสื้อกาวน์ดิสโพส จำนวน 500 ตัว

22 พ.ค. 2563
288

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

22 พ.ค. 2563
289

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

22 พ.ค. 2563
290

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

22 พ.ค. 2563
291

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ถุงมือทำคลอด DURA NON-STERILE NO.75 จำนวน 6 คู่

22 พ.ค. 2563
292

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อหลอดไฟ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 กล่อง

21 พ.ค. 2563
293

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ไม้อัด ขนาด 2 มิล จำนวน 2 แผ่น

21 พ.ค. 2563
294

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ

21 พ.ค. 2563
295

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

21 พ.ค. 2563
296

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

21 พ.ค. 2563
297

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

21 พ.ค. 2563
298

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

21 พ.ค. 2563
299

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในรถพยาบาล จำนวน 1 งาน

21 พ.ค. 2563
300

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อ Rechargeable Li-on Battery,LP 1000 จำนวน 2 ก้อน

21 พ.ค. 2563
301

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่เครื่องดึงคอดึงหลัง จำนวน 1 งาน

21 พ.ค. 2563
302

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อEKG 3 Lead Adult Clip จำนวน 1 ชิ้น

21 พ.ค. 2563
303

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อล้อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 20 ล้อ

21 พ.ค. 2563
304

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อล้อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 40 ล้อ

21 พ.ค. 2563
305

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๓ รายการ

21 พ.ค. 2563
306

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างทำธงญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ผืน

21 พ.ค. 2563
307

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน

21 พ.ค. 2563
308

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

21 พ.ค. 2563
309

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ LARGE ISOLATION W IOBAN, ๕DR/BX จำนวน ๑ กล่อง

20 พ.ค. 2563
310

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ CONFORMING BANDAGE 10.0 CM X 4.5 M จำนวน 180 ม้วน

20 พ.ค. 2563
311

ประกาศผู้ชนะซื้วอวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๓๐๐ รีม

20 พ.ค. 2563
312

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานHandle Switch Nurse Call จำนวน 10ชุด

20 พ.ค. 2563
313

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ

20 พ.ค. 2563
314

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 รายการ

19 พ.ค. 2563
315

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อหลอดไฟดาวไลท์แสงเหลือง จำนวน 12 ดวง

19 พ.ค. 2563
316

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

19 พ.ค. 2563
317

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

19 พ.ค. 2563
318

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

19 พ.ค. 2563
319

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

19 พ.ค. 2563
320

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ

19 พ.ค. 2563
321

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

19 พ.ค. 2563
322

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมวดคลุมผมแบบเยื่อ จำนวน 20 ห่อ

19 พ.ค. 2563
323

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกระดาษเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 40 กระปุก

19 พ.ค. 2563
324

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน

18 พ.ค. 2563
325

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์Suction Electrode ,Limp Clamp เครื่องตรวจคลื่นหัวใจฯ จำนวน ๒ รายการ

18 พ.ค. 2563
326

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

18 พ.ค. 2563
327

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ Samping line Adult จำนวน ๕๐ ชิ้น

18 พ.ค. 2563
328

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หมวกพยาบาลสีเขียว จำนวน 2,000 ชิ้น

18 พ.ค. 2563
329

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

16 พ.ค. 2563
330

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว

16 พ.ค. 2563
331

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ซองบรรจุเวชภัณฑ์แบบขยายข้าง 6 นิ้ว จำนวน 10 ม้วน

16 พ.ค. 2563
332

ประกาศผู้ชนะซื้อ ขวดน้ำให้ความชื้นเกจ์อ๊อกซิเจน จำนวน 14 ใบ

16 พ.ค. 2563
333

ประกาศผู้ชนะซื้อ ล้อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 รายการ

16 พ.ค. 2563
334

ประกาศผู้ชนะซื้อ Spinal board พร้อมที่ล็อคศีราะ จำนวน 1 ชุด

16 พ.ค. 2563
335

ประกาศผู้ชนะซื้อเอทธิลีนอ๊อกไซด์ แก๊ส จำนวน 1 ท่อ

16 พ.ค. 2563
336

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

15 พ.ค. 2563
337

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ

15 พ.ค. 2563
338

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

15 พ.ค. 2563
339

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน ปลั๊กไฟ 3 ตา 4 ช่อง สวิตซ์ 5 เมตร จำนวน 20 อัน

15 พ.ค. 2563
340

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในคลินิคโภชนาการ เดือนพฤษภาคม 2563

15 พ.ค. 2563
341

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนเมษายน 2563

15 พ.ค. 2563
342

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ ข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 15 กระสอบ

15 พ.ค. 2563
343

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

14 พ.ค. 2563
344

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

14 พ.ค. 2563
345

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเตาแก๊ส พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด

14 พ.ค. 2563
346

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีแดงพิมพ์โลโก้ ๑๖ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๒๗๕ กิโลกรัม

14 พ.ค. 2563
347

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯทารก

14 พ.ค. 2563
348

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

14 พ.ค. 2563
349

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

14 พ.ค. 2563
350

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เครลื่อนที่ดิจิตอลฯ300 mA

14 พ.ค. 2563
351

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ

13 พ.ค. 2563
352

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อกุญแจสวิงปิด 2 หน้า จำนวน 1 ตัว

13 พ.ค. 2563
353

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

13 พ.ค. 2563
354

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อล้อบอลสกรู จำนวน 3 กล่อง

13 พ.ค. 2563
355

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อมุ้งลวด จำนวน 1 ม้วน

13 พ.ค. 2563
356

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อกริ่งไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

13 พ.ค. 2563
357

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและถนน ค.ส.ล.บริเวณลานหน้าอาคารพุทธประทานพร จำนวน ๑ งาน

13 พ.ค. 2563
358

ประกาศรายผู้ชนะ ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ล้อ

13 พ.ค. 2563
359

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร จำนวน 9 ตัว

13 พ.ค. 2563
360

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ก้อน

13 พ.ค. 2563
361

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

13 พ.ค. 2563
362

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 10 ก้อน

13 พ.ค. 2563
363

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกร จำนวน 4 ชุด

13 พ.ค. 2563
364

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซ่อมแซมประปรุงห้องน้ำ จำนวน 3 รายการ

13 พ.ค. 2563
365

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างรื้อและติดตั้งประต จำนวน 4 ชุด

13 พ.ค. 2563
366

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 7 รายการ

13 พ.ค. 2563
367

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 12 รายการ

13 พ.ค. 2563
368

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ

13 พ.ค. 2563
369

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 8 รายการ

13 พ.ค. 2563
370

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด

13 พ.ค. 2563
371

ประกาศรายชื้อ ผู้ชนะจ้างติดตั้งปลั๊กไฟและพัดลมจำนวน 11 รายการ

13 พ.ค. 2563
372

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ

13 พ.ค. 2563
373

ประกาศรายชื้อ ผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู จำนวน 9 รายการ

13 พ.ค. 2563
374

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 รายการ

13 พ.ค. 2563
375

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

12 พ.ค. 2563
376

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้หน้าไม้ ขาคู่ งานอุบัติเหตุ จำนวน 10 ตัว

12 พ.ค. 2563
377

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

12 พ.ค. 2563
378

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธประทานพร ๒ ตู้ จำนวน ๑๑ รายการ

12 พ.ค. 2563
379

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ 2 ตู้ จำนวน 13 รายการ

12 พ.ค. 2563
380

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

12 พ.ค. 2563
381

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ Ribbon ๑๑๐x๓๐๐ เมตร ชนิด OUT แกนใน ๑ นิ้ว จำนวน ๓๐ ม้วน

12 พ.ค. 2563
382

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

12 พ.ค. 2563
383

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง

10 พ.ค. 2563
384

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 รายการ

10 พ.ค. 2563
385

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในศูนย์ Admit เดือนเมษายน 2563

10 พ.ค. 2563
386

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

8 พ.ค. 2563
387

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธเมตตา จำนวน 2 งาน

8 พ.ค. 2563
388

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ UNIVERSAL PACK TIBURON จำนวน ๓ ชิ้น

8 พ.ค. 2563
389

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

8 พ.ค. 2563
390

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ พลาสติกปูเตียงคนไข้ ขนาด ๔๐ x ๕๒ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น

8 พ.ค. 2563
391

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

8 พ.ค. 2563
392

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานสติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์ม่อน ขนาด ๖x๒.๓ ซม. จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ดวง

7 พ.ค. 2563
393

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

7 พ.ค. 2563
394

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ

7 พ.ค. 2563
395

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

7 พ.ค. 2563
396

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ มีที่ท้าวแขน จำนวน 1 ตัว

6 พ.ค. 2563
397

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

6 พ.ค. 2563
398

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

6 พ.ค. 2563
399

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารพระพุทธเมตตา จำนวน 2 รายการ

6 พ.ค. 2563
400

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

6 พ.ค. 2563
401

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผลิตยาสมุนไพร2 เดือนเมษายน 2563

5 พ.ค. 2563
402

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผลิตยาสมุนไพร1 เดือนเมษายน 2563

5 พ.ค. 2563
403

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนเมษายน 2563

5 พ.ค. 2563
404

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

5 พ.ค. 2563
405

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนเมษายน 2563

5 พ.ค. 2563
406

ประกาศรายชื่อผูชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนเมษายน 2563

5 พ.ค. 2563
407

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 รายการ

5 พ.ค. 2563
408

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

5 พ.ค. 2563
409

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งบานประตูเคาน์เตอร์บานไม้ งานแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ

5 พ.ค. 2563
410

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

1 พ.ค. 2563
411

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ ขนิดเข้มข้น ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๕ ขวด

1 พ.ค. 2563
412

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือ Sterile ชนิดไม่มีแป้ง No.๗ จำนวน ๓๒ กล่อง

1 พ.ค. 2563
413

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

1 พ.ค. 2563
414

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ

1 พ.ค. 2563
415

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

1 พ.ค. 2563
416

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (กริ่ง)

1 พ.ค. 2563
417

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (ปลั๊ก)

1 พ.ค. 2563
418

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

1 พ.ค. 2563
419

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (ไขควง)

1 พ.ค. 2563
420

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (ขั้ว)

1 พ.ค. 2563
421

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อปลั๊กกาวน์ จำนวน 1 กล่อง

1 พ.ค. 2563
422

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

1 พ.ค. 2563
423

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

1 พ.ค. 2563
424

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

1 พ.ค. 2563
425

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Drum ดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ M๒๘๗๕D จำนวน ๖ ตัว

1 พ.ค. 2563
426

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสกุงานบ้านงานครัว สายรัดข้อมือผู้ใหญ่ สีมุก จำนวน ๓๐๐๐ อัน

1 พ.ค. 2563
427

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หมวกพยาบาลสีเขียว จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น

30 เม.ย. 2563
428

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

30 เม.ย. 2563
429

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อหางปลา จำนวน 10 ตัว

30 เม.ย. 2563
430

ประกาศรายชื้อผู้ชนะวื้อแคปสตาร์ท จำนวน 5 ตัว

30 เม.ย. 2563
431

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อคาปาซิเตอร์ จำนวน 2 ตัว

30 เม.ย. 2563
432

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ คอปเปอร์ตัวกัดสายลม จำนวน 10 ตัว

30 เม.ย. 2563
433

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

30 เม.ย. 2563
434

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ จำนวน 10 ลัง

30 เม.ย. 2563
435

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

30 เม.ย. 2563
436

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
437

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

30 เม.ย. 2563
438

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมติดผนัง ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
439

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมติดผนัง มิตซูบิชิ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
440

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
441

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร ฮาตาริ 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
442

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร รีโมทจำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
443

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
444

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลม(โคจร) จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
445

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
446

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

30 เม.ย. 2563
447

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้นรวมสกรู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

30 เม.ย. 2563
448

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ TRI-Balls Incentive จำนวน 1 อัน

29 เม.ย. 2563
449

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อADAPTER HEM-907 จำนวน 1 ชิ้น

29 เม.ย. 2563
450

ประกาศรรายชื้อผู้ชนะซื้อDOUBLE TAP CONNECTOR อุปกรณ์สำหรับระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชิ้น

29 เม.ย. 2563
451

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Battery 12v 1.2 a จำนวน 2 ชุด

29 เม.ย. 2563
452

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่รถ จำนวน 1 ก้อน

29 เม.ย. 2563
453

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ

29 เม.ย. 2563
454

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสีทากันซึมหลังคา จำนวน 1 ชุด

29 เม.ย. 2563
455

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบานเลื่อน 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้

29 เม.ย. 2563
456

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

29 เม.ย. 2563
457

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด

29 เม.ย. 2563
458

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 5 รายการ

29 เม.ย. 2563
459

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิเวตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

29 เม.ย. 2563
460

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 รายการ

29 เม.ย. 2563
461

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๗ รายการ

29 เม.ย. 2563
462

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสี A1 จำนวน 360 แผ่น

29 เม.ย. 2563
463

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อใบเสร็จรับเงิน รบ.๓๐๔ จำนวน 500 เล่ม

29 เม.ย. 2563
464

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิเวตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

29 เม.ย. 2563
465

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

28 เม.ย. 2563
466

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้นรวมสกรู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

28 เม.ย. 2563
467

ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (118.0) จำนวน 500 ชุด

28 เม.ย. 2563
468

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ

27 เม.ย. 2563
469

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

27 เม.ย. 2563
470

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

27 เม.ย. 2563
471

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

27 เม.ย. 2563
472

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

27 เม.ย. 2563
473

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

27 เม.ย. 2563
474

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
475

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
476

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
477

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
478

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
479

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
480

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

27 เม.ย. 2563
481

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

27 เม.ย. 2563
482

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 เม.ย. 2563
483

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 เม.ย. 2563
484

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 เม.ย. 2563
485

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 เม.ย. 2563
486

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
487

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำทิ้งทองเหลือง ยาว จำนวน 6 อัน

27 เม.ย. 2563
488

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ซิลิโครน จำนวน 6 หลอด

27 เม.ย. 2563
489

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ก๊อกน้ำร้อน-เย็น จำนวน 6 ตัว

27 เม.ย. 2563
490

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ก๊อกน้ำดื่ม จำนวน 4 ตัว

27 เม.ย. 2563
491

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

27 เม.ย. 2563
492

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำมันครอบจักวาล จำนวน 12 กระป๋อง

24 เม.ย. 2563
493

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

24 เม.ย. 2563
494

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 5 เครื่อง

24 เม.ย. 2563
495

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อที่พักแขนรถวีลแชร์ จำนวน 10 คู่

24 เม.ย. 2563
496

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 20 ล้อ

24 เม.ย. 2563
497

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ

24 เม.ย. 2563
498

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Relay Board for V-707 จำนวน 1 ชิ้น

24 เม.ย. 2563
499

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างตรวจเช็คเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน 1 งาน

24 เม.ย. 2563
500

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 รายการ

24 เม.ย. 2563
501

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเปลี่ยนล้อรถยนต์ราชการ จำนวน 4 ล้อ

24 เม.ย. 2563
502

ประกาษรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 12 รายการ

24 เม.ย. 2563
503

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อโต๊ะ 1 ชั้น จำนวน 2 ตัว

24 เม.ย. 2563
504

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะใส่ในโพรงกระดูก ชนิดมีรูล็อคสำหรับยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

24 เม.ย. 2563
505

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์เปลือยฯ จำนวน ๘ รายการ

23 เม.ย. 2563
506

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ จำนวน ๑ งาน

23 เม.ย. 2563
507

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท จำนวน ๕๐๐ ชุด

23 เม.ย. 2563
508

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานไตเทียม จำนวน 5 รายการ

23 เม.ย. 2563
509

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานชันสูตร จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
510

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชม จรวยบริบูรณ์ 2 จำนวน 4 รายการ

23 เม.ย. 2563
511

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ 5 จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
512

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานอุบัติเหตุ 4 รายการ

23 เม.ย. 2563
513

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องอุบัติเหตุ 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
514

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องเอกซเรย์ ER 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
515

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ ชั้น 6 จำนวน 3 รายการ

23 เม.ย. 2563
516

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
517

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานวิสัญญี จำนวน 1 รายการ

23 เม.ย. 2563
518

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานเอกซเรย์ จำนวน 1 งาน

23 เม.ย. 2563
519

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พิเศษ 6 จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
520

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานแพทย์แผนไทย 6 รายการ

23 เม.ย. 2563
521

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานแพทย์แผนไทย 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
522

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานแพทย์แผนไทย 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
523

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้ากันเปื้อนพลาสติกสีขาว จำนวน ๔๐ ห่อ

23 เม.ย. 2563
524

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานผู้ป่วยนอก 4 รายการ

23 เม.ย. 2563
525

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานทันตกรรม จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
526

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานกายภาพ จำนวน 1 งาน

23 เม.ย. 2563
527

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

23 เม.ย. 2563
528

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

22 เม.ย. 2563
529

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด

21 เม.ย. 2563
530

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๕ รายการ

21 เม.ย. 2563
531

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA

21 เม.ย. 2563
532

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HP laser jet 217A จำนวน 10 กล่อง

21 เม.ย. 2563
533

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๒ รายการ

21 เม.ย. 2563
534

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

21 เม.ย. 2563
535

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ filter line EtCo2 จำนวน 2 เส้น

21 เม.ย. 2563
536

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ

21 เม.ย. 2563
537

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

21 เม.ย. 2563
538

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างรื้อโถส้วมชักโครกและติดตั้ง จำนวน 1 งาน

20 เม.ย. 2563
539

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถเข็นของ จำนวน 2 รายการ

20 เม.ย. 2563
540

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานแขวน งานยานพาหนะ จำนวน 1 งาน

20 เม.ย. 2563
541

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ

20 เม.ย. 2563
542

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสายหัวหลักคอมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด

20 เม.ย. 2563
543

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

20 เม.ย. 2563
544

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อฝ้าเพดาน จำนวน 1 กล่อง

20 เม.ย. 2563
545

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อโทโมฟิวส์สำหรับตู้เย็น จำนวน 5 ชุด

20 เม.ย. 2563
546

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดนฉาบเรียบ จำนวน 1 งาน

20 เม.ย. 2563
547

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อสายวาล์วทองเหลืองต่อหัวถังแก๊ส จำนวน 3 เส้น

20 เม.ย. 2563
548

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อถ่านรีโมทประตู 27A จำนวน 2 ก้อน

20 เม.ย. 2563
549

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อรีโมทประตู 27A จำนวน 1 ก้อน

20 เม.ย. 2563
550

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อถ่านรีโมท จำนวน 5 ก้อน

20 เม.ย. 2563
551

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อหลอดไฟฮาโลเจน จำนวน 2 หลอด

20 เม.ย. 2563
552

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อบานพับหางปลา จำนวน 3 กล่อง

20 เม.ย. 2563
553

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างปิดใต้หลังคาห้องเก็บของกันนกเข้า จำนวน 1 งาน

20 เม.ย. 2563
554

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบเรียบบ้านพักราชการ จำนวน 1 งาน

20 เม.ย. 2563
555

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

20 เม.ย. 2563
556

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

20 เม.ย. 2563
557

ประกาศรายชื่อู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

17 เม.ย. 2563
558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

17 เม.ย. 2563
559

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก จำนวน 1 ชุด

17 เม.ย. 2563
560

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 1000 ดวง

17 เม.ย. 2563
561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาตรวจคัดกรองโรคทางสายตา โครงการดวงตาสดใส จำนวน 1 งาน

17 เม.ย. 2563
562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจคัดกรองโรคทางสายตา จำนวน 1 งาน

17 เม.ย. 2563
563

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Battery for EX-๓๕ จำนวน ๑ ชิ้น

17 เม.ย. 2563
564

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังม๊อบพร้อมที่บีบ 36L (สีเหลือง) จำนวน 1 ชุด

16 เม.ย. 2563
565

ประกาษรายชื้อผู้ชนะซื้อไปรษณียบัตร จำนวน 500 ใบ

16 เม.ย. 2563
566

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเสื้อคลุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ชนิดเต็มตัว จำนวน 200 ชิ้น

16 เม.ย. 2563
567

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ "MERCK" pH Paper Strip 5-10 100psc จำนวน 1 กล่อง

16 เม.ย. 2563
568

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเกลอ ขนาด 10 กก. จำนวน 10 ถุง

16 เม.ย. 2563
569

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อฝาตุ่ม 24 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

16 เม.ย. 2563
570

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

16 เม.ย. 2563
571

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

16 เม.ย. 2563
572

ปรกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800V จำนวน 1 เครื่อง

16 เม.ย. 2563
573

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

16 เม.ย. 2563
574

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ Cortie 10% Sodium Hypochorite 1x4x5L จำนวน 20 แกลลอน

16 เม.ย. 2563
575

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงมือผ้า จำนวน 3 โหล

16 เม.ย. 2563
576

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

16 เม.ย. 2563
577

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ในคลินิคโภชนาการ เดือนเมษายน 2563

16 เม.ย. 2563
578

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 รายการ

16 เม.ย. 2563
579

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม จำนวน 1 ห่อ

16 เม.ย. 2563
580

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

16 เม.ย. 2563
581

ประกาศรายชท่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สถัง เดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 รายการ

16 เม.ย. 2563
582

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง

16 เม.ย. 2563
583

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

16 เม.ย. 2563
584

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Bowie-Dick Test Pack จำนวน 300 แพค

16 เม.ย. 2563
585

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

16 เม.ย. 2563
586

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถังบรรจุน้ำ ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 100 ใบ

16 เม.ย. 2563
587

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมางานยานพาหนะ ไป-กลับ จำนวน 4 วัน

16 เม.ย. 2563
588

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมางานยานพาหนะ ไป-กลับ จำนวน 4 วัน

16 เม.ย. 2563
589

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 9 รายการ

16 เม.ย. 2563
590

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

16 เม.ย. 2563
591

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ Defib ขนาด 90mmx90mmx200 sheets จำนวน 10 พับ

16 เม.ย. 2563
592

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กรวยน้ำดื่ม จำวน 6 ลัง

15 เม.ย. 2563
593

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง

15 เม.ย. 2563
594

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน

15 เม.ย. 2563
595

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแผ่นรับรังสีเป็นระบบดิจิตอล กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน

15 เม.ย. 2563
596

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติกล้อเลื่อน มีฝาปิด จำนวน 2 อัน

15 เม.ย. 2563
597

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ สายยางลาเท็กซ์ทิ้ว เบอร์ 203 จำนวน 3 ม้วน

15 เม.ย. 2563
598

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ คิวเลตขูดตา 0.5 มม. จำนวน 2 อัน

15 เม.ย. 2563
599

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ..

15 เม.ย. 2563
600

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ จำนวน 1 งาน

14 เม.ย. 2563
601

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

14 เม.ย. 2563
602

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด

14 เม.ย. 2563
603

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๑๒ อัน

14 เม.ย. 2563
604

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

14 เม.ย. 2563
605

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว

14 เม.ย. 2563
606

ประกาศรายชื้อผู้ชนะวื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว

14 เม.ย. 2563
607

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 เครื่อง

14 เม.ย. 2563
608

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเก้าสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

14 เม.ย. 2563
609

ประกาศรายชื้อผู้ชนะวื้อครุภัณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

14 เม.ย. 2563
610

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร งานอุบัติเหตุ จำนวน 3 รายการ

14 เม.ย. 2563
611

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

14 เม.ย. 2563
612

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

13 เม.ย. 2563
613

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 รายการ

13 เม.ย. 2563
614

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ Adult Fingle Clip Spo2 Sensor จำนวน 2 ชุด

13 เม.ย. 2563
615

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างวางท่อบ่อบำบัด ติดตั้งบันได จำนวน 9 รายการ

13 เม.ย. 2563
616

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 10 ก้อน

13 เม.ย. 2563
617

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

13 เม.ย. 2563
618

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

13 เม.ย. 2563
619

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ

13 เม.ย. 2563
620

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ

13 เม.ย. 2563
621

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

13 เม.ย. 2563
622

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศคอยล์เปลือย ขนาด 48,000 บีทียู งานอายุรกรรมชาย

13 เม.ย. 2563
623

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์เปลือย ขนาด 48,000 บีทียุ งานกุมารเวชและสูตินรีเวช

13 เม.ย. 2563
624

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศคอยล์เปลือย ขนาด 48,000 บีทียู งานอายุรกรรมหญิง

13 เม.ย. 2563
625

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Battery for Infusion Pump,Terumo,TE-171 จำนวน 5 ก้อน

13 เม.ย. 2563
626

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ ทำด้วยสเตนเลส จำนวน 1 คัน

13 เม.ย. 2563
627

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ จำนวน 8 รายการ

13 เม.ย. 2563
628

ประกาศรายวื่อผู้ชนะซื้อโต๊ะ 1 ชั้น ทำด้วยสเตนเลส ขนาด 80x200x80 ซม. จำนวน 1 ตัว

13 เม.ย. 2563
629

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ OPSITE 15 CM X 28 CM X 10 S จำนวน 6 กล่อง

13 เม.ย. 2563
630

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการทำ Discharge Summary จำนวน ๒๐๐ เล่ม

13 เม.ย. 2563
631

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ HEM - O - LOK ML CLIPS (GREEN) จำนวน ๓๐ อัน

13 เม.ย. 2563
632

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ RELOAD CURVED CUTTER STAPLER จำนวน ๕ ชิ้น

10 เม.ย. 2563
633

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ฯ จำนวน ๒๕ เตียง

10 เม.ย. 2563
634

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE จำนวน ๔ ชิ้น

10 เม.ย. 2563
635

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำใบคำสั่งแพทย์ จำนวน ๓๐๐ เล่ม

10 เม.ย. 2563
636

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวัสดุการแพทย์ เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 2 รายการ

10 เม.ย. 2563
637

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจฯงานอายุรกรรมหญิง จำนวน 1 ก้อน

10 เม.ย. 2563
638

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕มม X ๓๔ซม ก้านจี้แบบตะขอ จำนวน ๕ ชิ้น

10 เม.ย. 2563
639

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ POLYHESIVE II CORDLESS BULK จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

10 เม.ย. 2563
640

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๑.๐ /๑.๕ mm Ti Sheet ๘๕ x ๕๐ จำนวน ๑ ชิ้น

10 เม.ย. 2563
641

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏอบัติการ เดือนมีนาคม 2563

9 เม.ย. 2563
642

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในศูนย์ Admit เดือนมีนาคม 2563

9 เม.ย. 2563
643

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ DOUBLE LUMEN 12FR 13CM CURVED จำนวน 10 ชิ้น

9 เม.ย. 2563
644

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ HEMOFLOW และวัสดุการแพทย์ประกอบ จำนวน 3 รายการ

9 เม.ย. 2563
645

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

9 เม.ย. 2563
646

ประกาษรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 4 รายการ

9 เม.ย. 2563
647

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง

9 เม.ย. 2563
648

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเอทธิลีนอ๊อกไซด์ แก๊ส จำนวน 1 ถัง

9 เม.ย. 2563
649

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ Smartflux LFP 140 Purema จำนวน 12 ชิ้น

9 เม.ย. 2563
650

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านง จำนวน 2 รายการ

9 เม.ย. 2563
651

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค น้ำดื่มถัง จำนวน 2 รายากร เดือนมีนาคม 2563

9 เม.ย. 2563
652

ประกาศรายผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนมีนาคม 2563

9 เม.ย. 2563
653

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนมีนาคม 2563

9 เม.ย. 2563
654

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ

9 เม.ย. 2563
655

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๓.๕ mm Corkscrew Suture Anchor and one ๒ FiberWire จำนวน ๓ ชิ้น

9 เม.ย. 2563
656

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ

9 เม.ย. 2563
657

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โปรลีนเมช ๓๐x๓๐ ซม. จำนวน ๓ ชิ้น

9 เม.ย. 2563
658

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

9 เม.ย. 2563
659

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

9 เม.ย. 2563
660

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (118.0) จำนวน 500 ชุด

8 เม.ย. 2563
661

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า300 mA

8 เม.ย. 2563
662

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ พีดีเอส ทู ๓/๐ ๙๐ ซม. เข็มคู่ ๒๖ มม. จำนวน ๒ กล่อง

8 เม.ย. 2563
663

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ พีดีเอส ๒ ๐ ๗๐ซม. ๒๖ มม. ราวด์ SH จำนวน ๒ กล่อง

8 เม.ย. 2563
664

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับชุดส่องตรวจหลอดลมฯงานอุบัติหตุ จำนวน 1 อัน

7 เม.ย. 2563
665

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ STERI GAGE STEAM INTEGRATOR ๕๐๐ EA จำนวน ๒๐ กล่อง

7 เม.ย. 2563
666

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ปั้มน้ำสำหรบระบบเครื่องกรองน้ำ หน่วยไตเทียม จำนวน 1 รายการ

7 เม.ย. 2563
667

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สาย EKG เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เส้น

7 เม.ย. 2563
668

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ F-35RB SKIN STAPLER DISPOSABLE จำนวน 2 กล่อง

7 เม.ย. 2563
669

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ POLYHESIVE II CORDLESS BULK จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

7 เม.ย. 2563
670

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ F-๓๕WB SKIN STAPLER DISPOSABLE ๓๕WB จำนวน ๖ กล่อง

3 เม.ย. 2563
671

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ IOBAN EZ จำนวน ๔ กล่อง

2 เม.ย. 2563
672

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สายEKG เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

2 เม.ย. 2563
673

เผยแพร่ราคากลางซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (118.0)

2 เม.ย. 2563
674

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด

2 เม.ย. 2563
675

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

2 เม.ย. 2563
676

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ F-35RB เครื่องมือเย็บผิวหนัง จำนวน 2 กล่อง

1 เม.ย. 2563
677

ประกาศผู้ชนเการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ราวกั้นเตียงสเตนเลส สำหรับเตียงคนไข้ปรับระดับได้ฯจำนวน 2 อัน

1 เม.ย. 2563
678

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ แว่นตาเซฟตี้ จำนวน 24 อัน

1 เม.ย. 2563
679

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมประปา จ.1 จำนวน 3 จุด

1 เม.ย. 2563
680

ประกาศรายชื้อผู้ชนะเปลี่ยนยางรถยนต์ 4 เส้น

1 เม.ย. 2563
681

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซ่อมยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ

1 เม.ย. 2563
682

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ 68 48 จำนวน 6 รายการ

1 เม.ย. 2563
683

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่ย้ายจุดติดตั้งชุดรางระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ

1 เม.ย. 2563
684

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 2 รายการ

1 เม.ย. 2563
685

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างติดตั้งบานเกล็ดส่องส่งลใเย็น จำนวน 2 รายการ

1 เม.ย. 2563
686

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำกระจกกั้นระหว่างหลังคลอดและเด็กป่วย จำนวน 2 รายการ

1 เม.ย. 2563
687

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน 2 รายการ

1 เม.ย. 2563
688

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างติดตั้งโถส้วมห้องน้ำ จำนวน 1 งาน

1 เม.ย. 2563
689

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งอ่างล้างมือห้องจ่ายยา จำนวน 6 รายการ

1 เม.ย. 2563
690

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุกาแพทย์ จำนวน 3 รายการ

1 เม.ย. 2563
691

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

1 เม.ย. 2563
692

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ น้ำยาเอนไซน์ล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 6 แกลลอน

1 เม.ย. 2563
693

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 100 แกลลอน

1 เม.ย. 2563
694

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุบริดภค จำนวน 32 รายการ

1 เม.ย. 2563
695

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี ของเ้จ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 1 งาน

1 เม.ย. 2563
696

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง

1 เม.ย. 2563
697

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

1 เม.ย. 2563
698

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน 20 กระสอบ

1 เม.ย. 2563
699

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง

1 เม.ย. 2563
700

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ

1 เม.ย. 2563
701

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว 500 ml จำนวน 10,000 ใบ

1 เม.ย. 2563
702

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สถัง จำนวน 3 รายการ

1 เม.ย. 2563
703

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

1 เม.ย. 2563
704

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด

1 เม.ย. 2563
705

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สายEKG เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ งานอุบัติเหตุ จำนวน 1 เส้น

1 เม.ย. 2563
706

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Polypropylene Mash ๑๐x๑๕ cm จำนวน ๒๐ แผ่น

1 เม.ย. 2563
707

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้นรวมสกรู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

31 มี.ค. 2563
708

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 12x16 นิ้ว จำนวน 200 กิโลกรัม

31 มี.ค. 2563
709

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

31 มี.ค. 2563
710

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ แร็คสแตนเลสใส่ขวด 1200 ซีซี จำนวน ๔ อัน

31 มี.ค. 2563
711

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

30 มี.ค. 2563
712

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๒ รายการ

30 มี.ค. 2563
713

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

30 มี.ค. 2563
714

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว

27 มี.ค. 2563
715

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ้ซืั้อวัสดุการแพทย์ผ้าพันแขนสักหราดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯจำนวน 1 รายการ

27 มี.ค. 2563
716

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ.

27 มี.ค. 2563
717

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข จำนวน ๑๐ อัน

27 มี.ค. 2563
718

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้

27 มี.ค. 2563
719

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Bacterial Viral Filter จำนวน ๓๐๐ ชิ้น

26 มี.ค. 2563
720

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ล้อ,โช๊คข้างเตียง เตียงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

26 มี.ค. 2563
721

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซืื้อวัสดุการแพทย์ผ้าพันแขนสักหลาด OMRON เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 รายการ

26 มี.ค. 2563
722

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้าน ฟองน้ำ จำนวน ๑๐๐ แผ่น

26 มี.ค. 2563
723

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้าน ฟองน้ำ จำนวน 50 แผ่น

26 มี.ค. 2563
724

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อตู้เอกสารสำหรับวางเครื่องคอนเฟอเรนซ์ จำนวน 1 ตัว

26 มี.ค. 2563
725

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 1 ป้าย

26 มี.ค. 2563
726

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้าน ฟองน้ำบาง จำนวน ๒๐ แผ่น

26 มี.ค. 2563
727

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนมีนาคม 2563

26 มี.ค. 2563
728

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคปฏิบัติหน้าทีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม เดือนมีนาคม 2563

26 มี.ค. 2563
729

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 2563

26 มี.ค. 2563
730

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารA4,A3 แบบขาวดำ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

26 มี.ค. 2563
731

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เดือนมีนาคม 2563

26 มี.ค. 2563
732

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกฯ

25 มี.ค. 2563
733

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ

25 มี.ค. 2563
734

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

25 มี.ค. 2563
735

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีสกรูล็อค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

24 มี.ค. 2563
736

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Varices Injector จำนวน ๖ ชิ้น

24 มี.ค. 2563
737

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ

24 มี.ค. 2563
738

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมวกคลุมผมแบบเยื่อ สีเขียว จำนวน ๕๐ ห่อ

24 มี.ค. 2563
739

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

24 มี.ค. 2563
740

ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ.

23 มี.ค. 2563
741

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แปลงถ่านเครื่องตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง จำนวน 1 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มี.ค. 2563
742

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องกระตุกหัวยใจ AED งานผุ้ป่วยนอก จำนวน 2 รายการ

23 มี.ค. 2563
743

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดขวดซัคชั่นไปส์ลาย 1200 ซีซีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

23 มี.ค. 2563
744

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ FiberWire ๙๖.๕ cm w/Tapered Needle ๒๖.๕ mm ๑/๒ circle จำนวน ๑๒ ชิ้น

23 มี.ค. 2563
745

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รุ่น Micro + A๑๒๓ พร้อมอุปกรณ์ฉีดเลนส์ จำนวน ๓๕ กล่อง

23 มี.ค. 2563
746

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

20 มี.ค. 2563
747

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟาเรด จำนวน 5 เครื่อง

20 มี.ค. 2563
748

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุณหภูิแบบมือถือ จำนวน 1 ตัว

20 มี.ค. 2563
749

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม 1,400,000 บาท

20 มี.ค. 2563
750

ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

20 มี.ค. 2563
751

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ

20 มี.ค. 2563
752

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

20 มี.ค. 2563
753

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

20 มี.ค. 2563
754

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว เดือนกุมภาพันธ์ 2563

20 มี.ค. 2563
755

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนกุมภาพันธ์ 2563

20 มี.ค. 2563
756

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

20 มี.ค. 2563
757

ประกาสผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าพันแขนเครื่องวัดความดันอิเล็กโทรนิค แบบสายเดี่ยว จำนวน 5 ผื่น

20 มี.ค. 2563
758

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

20 มี.ค. 2563
759

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

20 มี.ค. 2563
760

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

20 มี.ค. 2563
761

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ

20 มี.ค. 2563
762

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๔ รายการ

20 มี.ค. 2563
763

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

19 มี.ค. 2563
764

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำ-ท่อกัลวาไนซ์ งานจ่ายกลาง จำนวน ๖ รายการ

19 มี.ค. 2563
765

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมกระเบื้องทางเดินบริเวณตึกอุบัติเหตุ จำนวน ๕ รายการ

19 มี.ค. 2563
766

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ

19 มี.ค. 2563
767

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ

19 มี.ค. 2563
768

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมต่อเติมโครงหลังคาและปรับพื้นเทคอนกรีต บริเวณแพทย์แผนไทย จำนวน ๔ รายการ

19 มี.ค. 2563
769

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 54 จำนวน ๙ รายการ

19 มี.ค. 2563
770

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้า้งซ่อมแซมติดตั้งประตูห้องพักราชการ เลข D7 จำนวน 10 รายการ

18 มี.ค. 2563
771

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 68/30 จำนวน 10 รายการ

18 มี.ค. 2563
772

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเทคอนกรีตเพื่อติดตั้งตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 10 รายการ

18 มี.ค. 2563
773

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องชัั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิตอล งานพิเศษ 4 เมตตา จำนวน 1 เครื่อง

17 มี.ค. 2563
774

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์สายECG Lead Wire for Mortara ELI-250 เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ

17 มี.ค. 2563
775

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจฯ งานวิสัญญี จำนวน 1 ก้อน

17 มี.ค. 2563
776

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

16 มี.ค. 2563
777

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

16 มี.ค. 2563
778

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ ชุด VAVE QUICK CLOUPLING EXHUST จำนวน 1 ชุด

16 มี.ค. 2563
779

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ

16 มี.ค. 2563
780

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อปั๊มน้ำอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

16 มี.ค. 2563
781

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

16 มี.ค. 2563
782

ประกาศรายชื้อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

16 มี.ค. 2563
783

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อสายลมแรงดันสูง จำนวน 1 เส้น

16 มี.ค. 2563
784

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

16 มี.ค. 2563
785

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมเป่าอากาศ จำนวน 2 ตัว

16 มี.ค. 2563
786

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง

16 มี.ค. 2563
787

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ

16 มี.ค. 2563
788

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อหลอดไฟสปอร์ตไลน์ LED จำนวน 5 ชุด

16 มี.ค. 2563
789

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง

16 มี.ค. 2563
790

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

16 มี.ค. 2563
791

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

16 มี.ค. 2563
792

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

16 มี.ค. 2563
793

ประกาศรายชื้อผู้ชนะเซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

16 มี.ค. 2563
794

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ

16 มี.ค. 2563
795

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

16 มี.ค. 2563
796

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

16 มี.ค. 2563
797

ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ฯ

13 มี.ค. 2563
798

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธประทานพร จำนวน 1 งาน

13 มี.ค. 2563
799

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

13 มี.ค. 2563
800

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

13 มี.ค. 2563
801

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

13 มี.ค. 2563
802

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างลับคมกรรไกรทางการแพทย์ จำนวน 88 อัน

13 มี.ค. 2563
803

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะล ขนาด 5 กก. จำนวน 10 ถุง

13 มี.ค. 2563
804

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

13 มี.ค. 2563
805

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อแปรงลวดทองเหลือง จำนวน 24 อัน

13 มี.ค. 2563
806

ประกาศชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ

13 มี.ค. 2563
807

ประกาศชื้อผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ล้อ

13 มี.ค. 2563
808

ประกาศผู้ชนะซื้อจุกยางปิดรูน้ำอ่างล้างจาน จำนวน 13 อัน

13 มี.ค. 2563
809

ประกาศผู้ชนะจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 อัน

13 มี.ค. 2563
810

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน

13 มี.ค. 2563
811

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างทำป้ายโฟมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน

13 มี.ค. 2563
812

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเต๊นท์จัดงาน จำนวน 2 รายการ

13 มี.ค. 2563
813

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพานธูปเทียนแพรดอกไม้สด จำนวน 1 ชุด

13 มี.ค. 2563
814

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

13 มี.ค. 2563
815

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

13 มี.ค. 2563
816

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงนบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ

12 มี.ค. 2563
817

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ

12 มี.ค. 2563
818

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ PERIFIX ONE ๔๕๑ ๑๘G จำนวน ๒๐ ชิ้น

12 มี.ค. 2563
819

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง

12 มี.ค. 2563
820

ประกาศผู้ชนะจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาSeverและเครือข่าย

12 มี.ค. 2563
821

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์แบตเตอรี่เครื่อง INF จำนวน 20 ก้อน

12 มี.ค. 2563
822

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องส่องไฟสำหรับเด็กตัวเหลือง งานกุมารฯ จำนวน 2 รายการ

12 มี.ค. 2563
823

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นกรองอากาศตู้อบเด็ก งานกุมารฯ จำนวน 2 อัน

12 มี.ค. 2563
824

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ คลังยาใหญ่ จำนวน 6 รายการ

12 มี.ค. 2563
825

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซองสำเร็จรูป Steam & EO 57mm. x 100mm. จำนวน 100 กล่อง

12 มี.ค. 2563
826

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ NONB๑๒STF NO BLADE ๑๒ STD FIX จำนวน ๖ ชิ้น

12 มี.ค. 2563
827

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดขวด Suction ขนาด ๓๒๐๐ ml จำนวน ๑ ชุด

12 มี.ค. 2563
828

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

11 มี.ค. 2563
829

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

11 มี.ค. 2563
830

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

11 มี.ค. 2563
831

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า งานอายุรกรรมชาย จำนวน 1 ก้อน

10 มี.ค. 2563
832

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจฯงานอายุรกรรมชาย จำนวน 1 ก้อน

10 มี.ค. 2563
833

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นกรองอากาศตู้อบเด็ก งานกุมารฯ จำนวน 3

10 มี.ค. 2563
834

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจ ห้องทำแผล จำนวน 1ก้อน

10 มี.ค. 2563
835

ประกาศผู้สชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ

10 มี.ค. 2563
836

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

10 มี.ค. 2563
837

ประกาผู้ชนะซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ.

10 มี.ค. 2563
838

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รุ่น Micro + A๑๒๓ พร้อมอุปกรณ์ฉีดเลนส์ จำนวน ๓๕ กล่อง

10 มี.ค. 2563
839

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

10 มี.ค. 2563
840

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

10 มี.ค. 2563
841

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๘ รายการ

10 มี.ค. 2563
842

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

10 มี.ค. 2563
843

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๓ รายการ

10 มี.ค. 2563
844

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

9 มี.ค. 2563
845

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

9 มี.ค. 2563
846

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

9 มี.ค. 2563
847

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ไวคริลพลัส ๐, ๗๐ ซม. เข็ม ๓๖ มม. จำนวน ๑ กล่อง

9 มี.ค. 2563
848

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE จำนวน ๓ ชิ้น

9 มี.ค. 2563
849

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕ มม.กรรไกรปลายโค้ง จำนวน ๓ ชิ้น

6 มี.ค. 2563
850

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

5 มี.ค. 2563
851

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓๐๐ ชุด

5 มี.ค. 2563
852

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หลอดไฟเครื่อง ENT ส่องหู 24V 250W จำนวน 2 หลอด

5 มี.ค. 2563
853

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

5 มี.ค. 2563
854

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕ มม.ตัวเลาะแยกปลายโค้ง จำนวน ๓ ชิ้น

5 มี.ค. 2563
855

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใบมีโกน จำนวน 15 กล่อง

5 มี.ค. 2563
856

ประกาศผู้ชนะซื้อแก๊สถัง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รายการ

5 มี.ค. 2563
857

ประกาศผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

5 มี.ค. 2563
858

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนกุมภาพันธ์ 2563

5 มี.ค. 2563
859

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

5 มี.ค. 2563
860

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในศูนย์ Admit เดือนกุมภาพันธ์ 2563

5 มี.ค. 2563
861

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 ายการ

5 มี.ค. 2563
862

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕มมX๓๔ซม ก้านจี้แบบตะขอ จำนวน ๔ ชิ้น

5 มี.ค. 2563
863

เผยแพร่ราคาเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก(NST)

5 มี.ค. 2563
864

ประกาศผู้ชนะซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

4 มี.ค. 2563
865

ประกาศผู้ชนะซื้อหลอดไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด

4 มี.ค. 2563
866

ประกาศผู้ชนะจ้างต่ออายุประกันตัวเครื่อง จำนวน 2 รายการ

4 มี.ค. 2563
867

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายแสดงจุดบริการและป้ายคลินิกให้บริการ จำนวน 2 รายการ

4 มี.ค. 2563
868

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

4 มี.ค. 2563
869

ประกาศผู้ชนะซื้อ Bowie-Dick Test Pack จำนวน 200 แพค

4 มี.ค. 2563
870

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

4 มี.ค. 2563
871

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค น้ำดื่มถัง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รายการ

4 มี.ค. 2563
872

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3000 VA และ ขนาด2000 VA รวม 2 เครื่อง

4 มี.ค. 2563
873

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง INF งานกุมารฯและMed ชาย จำนวน 2 ชิ้น

4 มี.ค. 2563
874

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง INF งานอายุรกรรมชาย จำนวน 4 ก้อน

4 มี.ค. 2563
875

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Tray ใส่อุปกรณ์ผ่าตัด Laporo scopic จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ

4 มี.ค. 2563
876

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Autoclave Tape จำนวน 100 ม้วน

4 มี.ค. 2563
877

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

4 มี.ค. 2563
878

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ฯ

4 มี.ค. 2563
879

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องให้ออกซิเจนฯ

4 มี.ค. 2563
880

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ LAMINAR Phaco TipsSleeve ๓๐ degree ๒๐G จำนวน ๑๒ ชิ้น

4 มี.ค. 2563
881

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

3 มี.ค. 2563
882

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๕ รายการ

3 มี.ค. 2563
883

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นสำหรับเก็บพลาสม่าแช่แข็งฯ งานชันสูตร จำนวน 5 รายการ

3 มี.ค. 2563
884

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓๐๐๐ บีทีบู งานห้องคลอด จำนวน 1 เครื่อง

3 มี.ค. 2563
885

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 บีทียู อาคารผลิตยาแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 1 เครื่อง

3 มี.ค. 2563
886

ประกาศผู้ชนะซื้อ Laryngoscope เซ็ท 4 เบลด จำนวน 1 ชุด

3 มี.ค. 2563
887

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายป้องกันเชื้อโรค จำนวน 4 รายการ

3 มี.ค. 2563
888

ประกาศผู้ชนะซื้อ Renalin 100 cold จำนวน 3 ชิ้น

3 มี.ค. 2563
889

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม จำนวน 1 รายการ

3 มี.ค. 2563
890

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ขาวดำ A4,A3 เดือนมกราคม 2563

3 มี.ค. 2563
891

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ

3 มี.ค. 2563
892

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีแดงพิมพ์โลโก้ 16x30 นิ้ว จำนวน 300 กก.

3 มี.ค. 2563
893

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ งานจ่ายกลาง จำนวน 1 ชุด

2 มี.ค. 2563
894

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ STERI GAGE STEAM INTEGRATOR ๕๐๐ EA จำนวน ๒๐ กล่อง

2 มี.ค. 2563
895

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจอวัยวะฯ

28 ก.พ. 2563
896

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์จอมอนิเตอร์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ LR จำนวน 1 ชุด

28 ก.พ. 2563
897

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด

28 ก.พ. 2563
898

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

27 ก.พ. 2563
899

ประกาศผู้ชนะซื้อผ้าพันแขนเครื่องวัดความดันอิเล็คโทรนิค จำนวน 2 ผืน

27 ก.พ. 2563
900

ประกาศผู้ชนะซื้อข้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กก. จำนวน 10 ถุง

27 ก.พ. 2563
901

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

27 ก.พ. 2563
902

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำถ่ยเอกสารสี คู่มือการให้ภาษาไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา จำนวน 1 งาน

27 ก.พ. 2563
903

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายฟิิวเจอร์ ให้บริการหน้ากากอนามัย จำนวน 10 แผ่น

27 ก.พ. 2563
904

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

27 ก.พ. 2563
905

ประกาศผู้ชนะจ้างตัดสติ๊กเกอร์ติดกระจกและงานป้าย อาคารผลิตยา จำนวน 10 รายการ

27 ก.พ. 2563
906

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

27 ก.พ. 2563
907

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

27 ก.พ. 2563
908

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับ จำนวน 1 ป้าย

27 ก.พ. 2563
909

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายพลาสติกชนิดสอดใส่ จำนวน 2 รายการ

27 ก.พ. 2563
910

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายพลาสวูด จำนวน 3 รายการ

27 ก.พ. 2563
911

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จองคิวออนไลน์ จำนวน 4 ป้าย

27 ก.พ. 2563
912

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2563

27 ก.พ. 2563
913

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

27 ก.พ. 2563
914

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

27 ก.พ. 2563
915

ประกาศผู้ชนะซื้อคู่มือลดพุงลดโรค จำนวน 100 เล่ม

27 ก.พ. 2563
916

ประกาศผู้ชนะซื้อเกลือ ขนาด 10 กก. จำนวน 10 ถุง

27 ก.พ. 2563
917

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

27 ก.พ. 2563
918

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

26 ก.พ. 2563
919

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Universal Square Pads ๔๐x๔๒x๑.๕ cm จำนวน ๒ ชิ้น

26 ก.พ. 2563
920

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

25 ก.พ. 2563
921

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เจลอัลตร้าซาวน์ จำนวน 10 แกลลอน

25 ก.พ. 2563
922

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุการแพทย์ P.G.A ๒/๐ ๗๕ CM CUT ๓/๘ ๒๕ MM จำนวน ๓๐ โหล

25 ก.พ. 2563
923

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

24 ก.พ. 2563
924

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Detergen ล้างเครื่องมือ จำนวน ๘ แกลลอน

24 ก.พ. 2563
925

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมที่นอนผู้ป่วย งานอายุรกรรมชาย จำนวน 2 อัน

21 ก.พ. 2563
926

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

21 ก.พ. 2563
927

ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200KVA และ 500 KVA จำนวน 10 รายการ

21 ก.พ. 2563
928

ประกาศผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 20 ลูก

21 ก.พ. 2563
929

ประกาศผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 รายการ

21 ก.พ. 2563
930

ประกาศผู้ชนะซื้อแบตตเตอร์แห้ง จำนวน 2 รายการ

21 ก.พ. 2563
931

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ

21 ก.พ. 2563
932

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน 11 รายการ

21 ก.พ. 2563
933

ประกาศผู้ชนะจ้างเทปูนทางเดินบริเวณตลาดนัดและรางระบายน้ำ จำนวน 6 รายการ

21 ก.พ. 2563
934

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงโรงไฟฟ้า ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 2 รายการ

21 ก.พ. 2563
935

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อ จำนวน 10 ล้อ

21 ก.พ. 2563
936

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อ จำนวน 32 ล้อ

21 ก.พ. 2563
937

ประกาศผู้ชนะซื้อติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด

21 ก.พ. 2563
938

ประกาศผู้ชนะซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องคลังน้ำเกลือ จำนวน 6 รายการ

21 ก.พ. 2563
939

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

21 ก.พ. 2563
940

ประกาศผู้ชนะซื้อติดตั้งเมนไฟฟ้า อาคารผลิตยาสมุนไพร จำนวน 12 รายการ

21 ก.พ. 2563
941

ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 4 รายการ

21 ก.พ. 2563
942

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

21 ก.พ. 2563
943

ประกาศผู้ชนะซื้อซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๘ รายการ

21 ก.พ. 2563
944

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง น้ำกลั่น จำนวน ๓ ลัง

21 ก.พ. 2563
945

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อ จำนวน 3 รายการ

21 ก.พ. 2563
946

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

21 ก.พ. 2563
947

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

21 ก.พ. 2563
948

ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

21 ก.พ. 2563
949

ประกาศผู้ชนะซื้อMASIMO Finger Probe for Bitmos 801 plus จำนวน 1 ชุด

21 ก.พ. 2563
950

ประกาศผู้ชนะซื้อNIBP Hose w.con hp/hp จำนวน 4 ชุด

21 ก.พ. 2563
951

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 2 งาน

21 ก.พ. 2563
952

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

21 ก.พ. 2563
953

ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ

20 ก.พ. 2563
954

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

20 ก.พ. 2563
955

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องควบคุมฯ3สาย

20 ก.พ. 2563
956

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2 รายการ

20 ก.พ. 2563
957

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๔ รายการ

20 ก.พ. 2563
958

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๕ รายการ

20 ก.พ. 2563
959

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

20 ก.พ. 2563
960

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ฯ

20 ก.พ. 2563
961

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

19 ก.พ. 2563
962

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

19 ก.พ. 2563
963

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

19 ก.พ. 2563
964

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

19 ก.พ. 2563
965

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

18 ก.พ. 2563
966

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

18 ก.พ. 2563
967

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

18 ก.พ. 2563
968

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

18 ก.พ. 2563
969

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

17 ก.พ. 2563
970

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

17 ก.พ. 2563
971

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล หน่วยคัดกรองโรคมะเร็ง จำนวน 1 ป้าย

17 ก.พ. 2563
972

ประกาศผู้ชนะซื้อตรายาง ธรรมดา ข้อความ 2 บรรทัด จำนวน 4 อัน

17 ก.พ. 2563
973

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

17 ก.พ. 2563
974

ประกาศผู้ชนะซื้อหน้ากากป้องกันโรค จำนวน 50 ชุด

17 ก.พ. 2563
975

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

14 ก.พ. 2563
976

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

14 ก.พ. 2563
977

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

14 ก.พ. 2563
978

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile No.๗ จำนวน ๓๖ กล่อง

14 ก.พ. 2563
979

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เสื้อพลาสติกกันเปื้อน ชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด 28x55 นิ้ว จำนวน 1,000 ตัว

13 ก.พ. 2563
980

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

13 ก.พ. 2563
981

ประกาศผู้ชนะซื้อAuto Feed chamber จำนวน 3 ชุด

13 ก.พ. 2563
982

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

13 ก.พ. 2563
983

ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 เครื่อง

13 ก.พ. 2563
984

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงฯ

13 ก.พ. 2563
985

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

13 ก.พ. 2563
986

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

13 ก.พ. 2563
987

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๔ รายการ

13 ก.พ. 2563
988

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile No.๗ จำนวน ๔๐ กล่อง

13 ก.พ. 2563
989

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

13 ก.พ. 2563
990

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ฯ

13 ก.พ. 2563
991

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HP CE285A จำนวน 10 กล่อง

12 ก.พ. 2563
992

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานกุมารเวชและสูตินรีเวช จำนวน 6 งาน

12 ก.พ. 2563
993

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

12 ก.พ. 2563
994

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 แผ่น

12 ก.พ. 2563
995

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ ชั้น ๒,๓ อาคารพุทธเมตตา จำนวน ๔ รายการ

12 ก.พ. 2563
996

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Cold hot pack with จำนวน 10 กล่อง

12 ก.พ. 2563
997

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ ห้องผ่าตัด จำนวน 4 งาน

12 ก.พ. 2563
998

ประกาศผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว เดือนมกราคม 2563

11 ก.พ. 2563
999

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องเผาลูปชนิดอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง

11 ก.พ. 2563
1000

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนมกราคม 2563

11 ก.พ. 2563
1001

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนมกราคม 2563

11 ก.พ. 2563
1002

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนมกราคม 2563

11 ก.พ. 2563
1003

ประกาศผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นถัง จำนวน 3 รายการ เดือนมกราคม 2563

11 ก.พ. 2563
1004

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ

11 ก.พ. 2563
1005

ประกาศผู้ชนะซื้อตู้เย็นแช่ยา 2 ประตู ขนาด 4.8 คิว จำนวน 1 เครื่อง

11 ก.พ. 2563
1006

ประกาศผู้ชนะซื้อรถเข็นอาหารขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แบบนั่งขับพร้อมตู้อาหารสแตนเลส จำนวน 1 คัน

11 ก.พ. 2563
1007

ประกาศผู้ชนะจ้างเพิ่มสาย LAN งานทันตกรรมและคลังยา จำนวน 12 รายการ

11 ก.พ. 2563
1008

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง

11 ก.พ. 2563
1009

ประกาศผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

11 ก.พ. 2563
1010

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในศูนย์ Admit เดือนมกราคม 2563

11 ก.พ. 2563
1011

ประกาศผู้ชนะซื้จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2563

11 ก.พ. 2563
1012

ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ จำนวน 10 หลอด

11 ก.พ. 2563
1013

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ งานรังสีวิทยา จำนวน ๑ งาน

11 ก.พ. 2563
1014

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงฯ

11 ก.พ. 2563
1015

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์สายAdult Finger Clip SpO2 Sensorฯงานอุบัติเหตุ จำนวน 1 เส้น

11 ก.พ. 2563
1016

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้้อวัสดุการแพทย์สายAdult Finger SoO2 Sensorฯ งานอายุรกรรมชาย จำนวน 1 ชุด

11 ก.พ. 2563
1017

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องกระคุกหัวใจ งานอุบัติเหตุ จำนวน 1ก้อน

11 ก.พ. 2563
1018

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานโภชนาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสนับสนุนบริการ จำนวน 3 งาน

11 ก.พ. 2563
1019

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

11 ก.พ. 2563
1020

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมฯ

7 ก.พ. 2563
1021

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 2 งาน

7 ก.พ. 2563
1022

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ

7 ก.พ. 2563
1023

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 3 งาน

7 ก.พ. 2563
1024

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ

7 ก.พ. 2563
1025

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าพันแขนเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 ผืน

7 ก.พ. 2563
1026

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบำรุงรักษาเครื่องปั้มลม จำนวน 2 รายการ

7 ก.พ. 2563
1027

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์Filter line EtCo2 for G80 จำนวน 2 เส้น

7 ก.พ. 2563
1028

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานอายุรกรรมชาย ชั้น 3 จำนวน 2 งาน

7 ก.พ. 2563
1029

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องนึ่งสำหรับด้ามหัวกรอฟัน

7 ก.พ. 2563
1030

ประกาศผู้ชนะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายSever

6 ก.พ. 2563
1031

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำสมุดงานทะเบียนวิสัญญี จำนวน 20 เล่ม

6 ก.พ. 2563
1032

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

6 ก.พ. 2563
1033

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

6 ก.พ. 2563
1034

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานจ่ายกลาง อาคารสนับสนุนบริการ จำนวน 3 งาน

5 ก.พ. 2563
1035

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หลอดไฟสำหรับหัว Otoscope ส่องตรวจหู คอ จมูก จำนวน 4 หลอด

5 ก.พ. 2563
1036

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 รายการ

5 ก.พ. 2563
1037

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ งานพิเศษชั้น 4 อาคารพุทธเมตตา จำนวน 3 งาน

5 ก.พ. 2563
1038

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงฯ

5 ก.พ. 2563
1039

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องสส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ

4 ก.พ. 2563
1040

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานเภสัชกรรม อาคารจรวยบริบูรณ์ 2 จำนวน 3 งาน

4 ก.พ. 2563
1041

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ EKG เครื่อง Mortara จำนวน 20 แพค

4 ก.พ. 2563
1042

ประกาศผู้ชนะซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว

4 ก.พ. 2563
1043

ประกาศผู้ชนะซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 1 กล่อง

4 ก.พ. 2563
1044

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

4 ก.พ. 2563
1045

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานเภสัชกรรม จำนวน 2 งาน

4 ก.พ. 2563
1046

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเดือนมกราคม 2563

4 ก.พ. 2563
1047

ประกาศผู้ชนะซื้อผ้าสี จำนวน 13 เมตร

4 ก.พ. 2563
1048

ประกาศผู้ชนะซื้อไปรษณียบัตร จำนวน 200 ใบ

4 ก.พ. 2563
1049

ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษคิวเทอร์มอล ขนาด 57x37 มม. จำนวน 100 ม้วน

4 ก.พ. 2563
1050

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Helicobacter Pylori Urease Test จำนวน ๒ กล่อง

4 ก.พ. 2563
1051

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 รายการงานไตเทียม

3 ก.พ. 2563
1052

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Mask 3M (N95) จำนวน 30 กล่อง

3 ก.พ. 2563
1053

ประกาศผู้ชนะซื้อขอบยาง ยาว 20 เมตร จำนวน 1 ม้วน

3 ก.พ. 2563
1054

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

3 ก.พ. 2563
1055

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์แบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจฯ จำนวน 1 ก้อน

3 ก.พ. 2563
1056

ประกาศผู้ชนะซื้อขอบยาง ยาว 20 เมตร จำนวน 1 ม้วน

1 ก.พ. 2563
1057

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

1 ก.พ. 2563
1058

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

1 ก.พ. 2563
1059

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ

1 ก.พ. 2563
1060

ประกาศผู้ชนะซื้อกุญแจลิ้นชัก จำนวน 15 อัน

1 ก.พ. 2563
1061

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

1 ก.พ. 2563
1062

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

1 ก.พ. 2563
1063

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

1 ก.พ. 2563
1064

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

1 ก.พ. 2563
1065

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

1 ก.พ. 2563
1066

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

1 ก.พ. 2563
1067

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

1 ก.พ. 2563
1068

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

1 ก.พ. 2563
1069

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

1 ก.พ. 2563
1070

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

1 ก.พ. 2563
1071

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

1 ก.พ. 2563
1072

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

1 ก.พ. 2563
1073

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

1 ก.พ. 2563
1074

ประกาศผู้ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง จำนวน 6 ชุด

1 ก.พ. 2563
1075

ประกาศผู้ชนะซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 พร้อมกรอบ จำนวน 1 ชุด

31 ม.ค. 2563
1076

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ ตามโครงการ 1 งาน

31 ม.ค. 2563
1077

ประกาศผู้ชนะซื้อแก๊สถัง เดือนมกราคม 2563 จำนวน 3 รายการ

31 ม.ค. 2563
1078

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ

31 ม.ค. 2563
1079

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

31 ม.ค. 2563
1080

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ ห้องทำแผล จำนวน 1 งาน

31 ม.ค. 2563
1081

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานไตเทียม จำนวน 3 งาน

31 ม.ค. 2563
1082

เผยแพร่ราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กฯ

30 ม.ค. 2563
1083

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ งานพิเศษชั้น ๕ อาคารพุทธเมตตา

30 ม.ค. 2563
1084

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

30 ม.ค. 2563
1085

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าพันแขนสักหลาด OMRON พร้อมยางใน HEM-๙๐๗ SIZE M. จำนวน ๒ พับ

30 ม.ค. 2563
1086

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

30 ม.ค. 2563
1087

ประกาศผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

30 ม.ค. 2563
1088

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวัสดุการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ฯ

30 ม.ค. 2563
1089

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการ

30 ม.ค. 2563
1090

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 3 งาน

30 ม.ค. 2563
1091

ประกาศผู้ชนะซื้อลำโพง จำนวน 1 ตัว

30 ม.ค. 2563
1092

ประกาศผู้ชนะซื้อหมอนหนังเทียม จำนวน 5 ใบ

30 ม.ค. 2563
1093

ประกาศผู้ชนะซื้อทาร์ซิโอโทมี่ทิ้ว จำนวน 3 ชุด

30 ม.ค. 2563
1094

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท จำนวน 500 ชุด

30 ม.ค. 2563
1095

เผยแพร่ราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ฯ

30 ม.ค. 2563
1096

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม เดือนมกราคม 2563

30 ม.ค. 2563
1097

ประกาศผู้ชนะซื้อจ้างเหมาบุคคปฏิบัติหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชาการ เดือนมกราคม 2563

30 ม.ค. 2563
1098

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ FORCEPS,JEWELER,STR, NO. ๓C ๑๒ CM จำนวน ๒ ชิ้น

30 ม.ค. 2563
1099

ประกาศผู้ชนะซื้อเกลือ ขนาด 10 กก. จำนวน 10 ถุง

30 ม.ค. 2563
1100

ประกาศผู้ชนะซื้อผ้าขาว จำนวน 20 เมตร

30 ม.ค. 2563
1101

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตีนัมเบอร์ จำนวน 1 อัน

30 ม.ค. 2563
1102

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET PRO M102w จำนวน 1 เครื่อง

30 ม.ค. 2563
1103

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายอาคารผลิตยา จำนวน 1 ป้าย

30 ม.ค. 2563
1104

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

30 ม.ค. 2563
1105

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

30 ม.ค. 2563
1106

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ

29 ม.ค. 2563
1107

เผยแพร่ราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่

29 ม.ค. 2563
1108

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษสำหรับเครื่อง NST จำนวน 80 แพค

29 ม.ค. 2563
1109

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

29 ม.ค. 2563
1110

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

29 ม.ค. 2563
1111

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ ฝ่ายชันสูตร จำนวน 1 รายการ

29 ม.ค. 2563
1112

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ จำนวน 4 รายการ

29 ม.ค. 2563
1113

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ

29 ม.ค. 2563
1114

ประกาศผู้ชนะซื้อกุญแจ จำนวน 1 ชุด

29 ม.ค. 2563
1115

ประกาศผู้ชนะซื้อแมกเนติกเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ตัว

29 ม.ค. 2563
1116

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อยาง 3 นิ้ว จำนวน 8 ล้อ

29 ม.ค. 2563
1117

ประกาศผู้ชนะซื้อสายตู้เชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 คู่

29 ม.ค. 2563
1118

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ

29 ม.ค. 2563
1119

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

29 ม.ค. 2563
1120

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อบอลกลม จำนวน 5 กล่อง

29 ม.ค. 2563
1121

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อบอลกลม จำนวน 2 กล่อง

29 ม.ค. 2563
1122

ประกาศผู้ชนะซื้อแมกเนติกสวิทซ์เครื่องปั๊มลม จำนวน 3 ตัว

29 ม.ค. 2563
1123

ประกาศผู้ชนะซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว

29 ม.ค. 2563
1124

ประกาศผู้ชนะซื้อพัดลมโครจ ยี่ห้อ ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

29 ม.ค. 2563
1125

ประกาศผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร จำนวน 2 ตัว

29 ม.ค. 2563
1126

ประกาศผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่นถยนต์ จำนวน 1 ลูก

29 ม.ค. 2563
1127

ประกาศผู้ชนะซื้อแค้มสตาร์ทเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 2 ชุด

29 ม.ค. 2563
1128

ประกาศผู้ชนะซื้อกริ่งไร้สาย จำนวน 1 ชุด

29 ม.ค. 2563
1129

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

29 ม.ค. 2563
1130

เผยแพร่ราคากลางเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

28 ม.ค. 2563
1131

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

28 ม.ค. 2563
1132

ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ฯ

28 ม.ค. 2563
1133

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ

28 ม.ค. 2563
1134

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Halsted – Mosquito Artery FCP 12.5 cm. จำนวน 2 ชิ้น

28 ม.ค. 2563
1135

ประกาศผู้ชนะซื้อถังขยะเปิดด้วยเท้า ทำด้วยสแตนเลส ขนาด 28x38 ซม. จำนวน 2 ใบ

28 ม.ค. 2563
1136

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อ จำนวน 2 รายการ

28 ม.ค. 2563
1137

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 4 รายการ

28 ม.ค. 2563
1138

ประกาศผู้ชนะซื้อเทปกาวกันลื่น สีดำ จำนวน 6 ม้วน

28 ม.ค. 2563
1139

ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่ไส้กรองน้ำ จำนวน 3 รายการ

28 ม.ค. 2563
1140

ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 5 ชุด

28 ม.ค. 2563
1141

ประกาศผู้ชนะจ้างปูกระเบื้องและซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 5 รายการ

28 ม.ค. 2563
1142

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมห้องตรวจเป็นห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 11 รายการ

28 ม.ค. 2563
1143

ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งสะแรมกันแดดบริเวณสนามเด็กเล่น จำนวน 12 รายการ

28 ม.ค. 2563
1144

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 6 นิ้ว แบบมีเดือย มีเบรก จำนวน 8 ลูก

28 ม.ค. 2563
1145

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 3 งาน

27 ม.ค. 2563
1146

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ ฝ่ายชันสูตร จำนวน 2 รายการ

27 ม.ค. 2563
1147

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ งานรังสีวิทยา จำนวน 2 รายการ

27 ม.ค. 2563
1148

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

27 ม.ค. 2563
1149

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข จำนวน 20 อัน

27 ม.ค. 2563
1150

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

27 ม.ค. 2563
1151

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ Ultrasound UPP-110HG จำนวน 10 ม้วน

24 ม.ค. 2563
1152

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ งานซักฟอก จำนวน ๔ รายการ

24 ม.ค. 2563
1153

เผยแพร่แผนจัดซื้อเตียงผ่าตัดฯ

24 ม.ค. 2563
1154

เผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ

24 ม.ค. 2563
1155

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานวิสัญญี จำนวน 3 งาน

24 ม.ค. 2563
1156

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

24 ม.ค. 2563
1157

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ราวแขวนเสื้อตะกั่ว จำนวน ๑ อัน

24 ม.ค. 2563
1158

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โปรลีนเมช ๓๐x๓๐ ซม. จำนวน ๓ ชิ้น

24 ม.ค. 2563
1159

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Acovic Apron ๐.๕ mm Pb จำนวน ๓ ชุด

24 ม.ค. 2563
1160

วัสดุการแพทย์ 50ml bottle surgical instrument oil จำนวน 2 ชิ้น

23 ม.ค. 2563
1161

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

23 ม.ค. 2563
1162

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เสื้อกาวน์ จำนวน ๔๐ ตัว

23 ม.ค. 2563
1163

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารพุทธบารมี ปี2563

23 ม.ค. 2563
1164

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ

23 ม.ค. 2563
1165

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ

23 ม.ค. 2563
1166

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

23 ม.ค. 2563
1167

ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งรางผ้าม่านขนาด 6.6 เมตร งานอุบัติเหตุ จำนวน 1 ชุด

22 ม.ค. 2563
1168

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องโรเนียว งานธุรการ จำนวน 9 รายการ

22 ม.ค. 2563
1169

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน

21 ม.ค. 2563
1170

ประกาศผู้ชนะซื้อ 1294 EO RAPID ATTEST จำนวน 4 กล่อง

21 ม.ค. 2563
1171

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ สาย Air Hose for G40 จำนวน 1 เส้น

20 ม.ค. 2563
1172

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ไตเทียม จำนวน 3 รายการ

20 ม.ค. 2563
1173

ประกาศผู้ชนะซื้อคลอรีน จำนวน 100 แกลลอน

20 ม.ค. 2563
1174

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ไตเทียม จำนวน 2 รายการ

20 ม.ค. 2563
1175

ประกาศผู้ชนะซื้อ Elisio-210HR จำนวน 48 ชุด

20 ม.ค. 2563
1176

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ไตเทียม จำนวน 1 รายการ

20 ม.ค. 2563
1177

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

20 ม.ค. 2563
1178

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ

20 ม.ค. 2563
1179

ประกาศผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 12 กระสอบ

20 ม.ค. 2563
1180

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ จำนวน ๑๓ รายการ

20 ม.ค. 2563
1181

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

17 ม.ค. 2563
1182

ประกาศงานจ้างเหมาทำ Doctor s order sheet จำ 50 เล่ม

17 ม.ค. 2563
1183

ประกาศงานจ้าเหมาทำ ใบเบิกพัสดุเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล จำนวน 100 เล่ม

17 ม.ค. 2563
1184

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

17 ม.ค. 2563
1185

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

17 ม.ค. 2563
1186

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

17 ม.ค. 2563
1187

ประกาศผู้ชนะซื้อสวิทซ์ไฟทาง จำนวน 1 ตัว

17 ม.ค. 2563
1188

ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ จำนวน 1 ชุด

17 ม.ค. 2563
1189

ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนแถบแม่เหล็กตู้เย็น จำนวน 1 ชุด

17 ม.ค. 2563
1190

ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิง จำนวน 1 งาน

17 ม.ค. 2563
1191

ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งชักโครกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

17 ม.ค. 2563
1192

ประกาศผู้ชนะจ้างเดินระบบท่อประปาและตัดอ่างล้างมือ จำนวน 1 งาน

17 ม.ค. 2563
1193

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ

17 ม.ค. 2563
1194

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมฝาปิดท่อพร้อมเปลี่ยนโครงฝาใหม่ จำนวน 1 งาน

17 ม.ค. 2563
1195

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถเข็นของ จำนวน 2 รายการ

17 ม.ค. 2563
1196

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมฝ้า ชั้น อาคารพระพุทธประทานพร จำนวน 1 งาน

17 ม.ค. 2563
1197

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกครัน จำนวน 1 เครื่อง

17 ม.ค. 2563
1198

ประกาศผู้ชนะซื้อเคมีป้องกันสนิมในระบบ จำนวน 1 ถัง

17 ม.ค. 2563
1199

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเสริมท่อทองแดงเครื่องปรับอากาศ งานห้องคลอด จำนวน ๑ งาน

17 ม.ค. 2563
1200

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บตัวกรองไตเทียม จำนวน ๑ ตู้

17 ม.ค. 2563
1201

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Adult SpO๒ Probe Masimo pc original สำหรับเครื่อง Pulse Oximeter จำนวน ๑ ชิ้น

17 ม.ค. 2563
1202

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

16 ม.ค. 2563
1203

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Adult SpO๒ Probe Masimo pc original สำหรับเครื่อง Pulse Oximeter จำนวน ๑ ชิ้น

16 ม.ค. 2563
1204

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1 เครื่อง

16 ม.ค. 2563
1205

ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้หลังตาข่าย จำนวน 1 ตัว

16 ม.ค. 2563
1206

ประกาศผู้ชนะจ้างเดินท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

16 ม.ค. 2563
1207

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ

16 ม.ค. 2563
1208

ประกาศผู้ชนะซื้อAuto Feed chamber จำนวน 5 ชุด

16 ม.ค. 2563
1209

ประกาศผู้ชนะซื้อท่อคาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์ จำนวน 1 ท่อ

16 ม.ค. 2563
1210

ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ

16 ม.ค. 2563
1211

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมจี้และตัดด้วยคลื่นกระแสไฟฟ้า ความถี่สูง จำนวน 1 งาน

15 ม.ค. 2563
1212

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

15 ม.ค. 2563
1213

ประกาศงานจ้างเหมาทำ Doctor s order sheet จำ 50 เล่ม

15 ม.ค. 2563
1214

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศฯ งานแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ งาน

15 ม.ค. 2563
1215

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

15 ม.ค. 2563
1216

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

14 ม.ค. 2563
1217

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

14 ม.ค. 2563
1218

ประกาศผู้ชนะซื้อเกลือ ขนาด 10 กก. จำนวน 10 ถุง

14 ม.ค. 2563
1219

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

14 ม.ค. 2563
1220

ประกาศผู้ชนะซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลแบบผ้า จำนวน 2 กล่อง

14 ม.ค. 2563
1221

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

14 ม.ค. 2563
1222

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

14 ม.ค. 2563
1223

ประกาศผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

14 ม.ค. 2563
1224

ประกาศผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

14 ม.ค. 2563
1225

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด จำนวน 1 เครื่อง

14 ม.ค. 2563
1226

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

14 ม.ค. 2563
1227

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 งาน

14 ม.ค. 2563
1228

ประกาศผู้ชนะซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 12 ขวด

14 ม.ค. 2563
1229

ประกาศผู้ชนะซื้อถังม๊อบพร้อมที่บีบ 36 ลิตร จำนวน 1 ชุด

14 ม.ค. 2563
1230

ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้หลังตาข่าย จำนวน 1 ตัว

14 ม.ค. 2563
1231

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

14 ม.ค. 2563
1232

ประกาศผู้ชนะซื้อข้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กก. จำนวน 30 ถุง

14 ม.ค. 2563
1233

ประกาศผู้ชนะซื้อข้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กก. จำนวน 30 ถุง

14 ม.ค. 2563
1234

ประกาศผู้ชนะซื้อกระบอกไฟฉาย พร้อมถ่าน จำนวน 3 ชุด

14 ม.ค. 2563
1235

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

14 ม.ค. 2563
1236

ประกาศผู้ชนะซื้อถุงพลาสติกร้อน+เย็น จำนวน 30 ห่อ

14 ม.ค. 2563
1237

ประกาศผู้ชนะซื้อตรายางหมึกในตัว จำนวน 3 อัน

14 ม.ค. 2563
1238

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

14 ม.ค. 2563
1239

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

13 ม.ค. 2563
1240

ประกาศผู้ชนะซื้อปากกาเขียน CD จำนวน 10 ด้าม

13 ม.ค. 2563
1241

ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษคิวเทอร์มอลบัตรคิว จำนวน 60 ม้วน

13 ม.ค. 2563
1242

ประกาศผู้ชนะซื้อ Corite Sodium จำนวน 10 แกลลอน

13 ม.ค. 2563
1243

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ อายซิลด์ จำนวน 2 รายการ

13 ม.ค. 2563
1244

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

13 ม.ค. 2563
1245

ประกาศผู้ชนะวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเดือนธันวาคม จำนวน 3 รายการ

13 ม.ค. 2563
1246

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด เดือนธันวาคม 2562

13 ม.ค. 2563
1247

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในศูนย์ Admit เดือนธันวาคม 2562

13 ม.ค. 2563
1248

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2562

13 ม.ค. 2563
1249

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์เทอร์ม่อน ขนาด 6x2.3 ซม. จำนวน 50 กล่อง

13 ม.ค. 2563
1250

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

13 ม.ค. 2563
1251

ประกาศผู้ชนะซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว สายรัดข้อมือผู้ใหญ่ สีมุก จำนวน 2000 เส้น

13 ม.ค. 2563
1252

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือ Sterile จำนวน ๒ รายการ

13 ม.ค. 2563
1253

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

12 ม.ค. 2563
1254

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ

12 ม.ค. 2563
1255

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบเครื่องนึ่งฯ

10 ม.ค. 2563
1256

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบเครื่องนึ่งฯ

10 ม.ค. 2563
1257

ประกาศผู้เสนอจ้างปรับปรุงระบบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ

10 ม.ค. 2563
1258

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ

10 ม.ค. 2563
1259

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯด้วยแก็สฟอร์มัลดีไฮด์

10 ม.ค. 2563
1260

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยแก็สฟอร์มัลดีไฮด์

10 ม.ค. 2563
1261

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 14 รายการ

10 ม.ค. 2563
1262

ประกาศผู้ชนะจ้างบริการถ่สยเอกสาร A4,A3 แบบขาวดำ เดือนธันวาคม 2562

10 ม.ค. 2563
1263

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนธันวาคม 2562

10 ม.ค. 2563
1264

ประกาศผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเหลว เดือนธันวาคม 2562

10 ม.ค. 2563
1265

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนธันวาคม 2562

10 ม.ค. 2563
1266

ประกาศผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนธันวาคม 2562

10 ม.ค. 2563
1267

ประกาศผู้ชนะซื้อแก๊สเดือนธันวาคม 2562

10 ม.ค. 2563
1268

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์เทอร์ม่อน ขนาด 6x2.3 ซม. จำนวน 50 กล่อง

10 ม.ค. 2563
1269

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หมวกพยาบาลสีเขียว จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น

10 ม.ค. 2563
1270

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ SKIN STAPLER, DISPOSABLE – 35RB จำนวน 2 กล่อง

10 ม.ค. 2563
1271

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

10 ม.ค. 2563
1272

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

10 ม.ค. 2563
1273

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

9 ม.ค. 2563
1274

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

9 ม.ค. 2563
1275

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

9 ม.ค. 2563
1276

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

9 ม.ค. 2563
1277

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ

9 ม.ค. 2563
1278

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ IOBAN EZ จำนวน ๖ กล่อง

8 ม.ค. 2563
1279

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

8 ม.ค. 2563
1280

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Bending dev f boneplates up to ๖mm จำนวน ๑ ชิ้น

8 ม.ค. 2563
1281

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข (Dijital) จำนวน ๑ กล่อง

8 ม.ค. 2563
1282

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำใบฟอร์มปรอท จำนวน ๑๐๐๐๐ ใบ

6 ม.ค. 2563
1283

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำใบคำสั่งแพทย์ จำนวน ๓๐๐ เล่ม

6 ม.ค. 2563
1284

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

6 ม.ค. 2563
1285

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Autoelave tape จำนวน ๑๐๐ ม้วน

6 ม.ค. 2563
1286

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

6 ม.ค. 2563
1287

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เปลี่ยนเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๓ รายการ

6 ม.ค. 2563
1288

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ

6 ม.ค. 2563
1289

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ ชั้น 6 จำนวน 13 รายการ

6 ม.ค. 2563
1290

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ

6 ม.ค. 2563
1291

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ

6 ม.ค. 2563
1292

ประกาศผู้ชนะซื้อ Rechargeable Li-on Battery R.series จำนวน 1 ก้อน

6 ม.ค. 2563
1293

ประกาศผู้ชนะซื้อ Motor FRZ condensor FAN 50Hz จำนวน 1 ชิ้น

6 ม.ค. 2563
1294

ประกาศผู้ชนะจ้างเดินเมนไฟเครื่องปรับอากาศห้องทันตกรรม จำนวน 15 รายการ

6 ม.ค. 2563
1295

ประกาศผู้ชนะจ้างติดกระจกเลื่อนเปิด จำนวน 2 รายการ

6 ม.ค. 2563
1296

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยหนัก จำนวน 2 รายการ

6 ม.ค. 2563
1297

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงโรงไฟฟ้า ขนาด 800 กิโลงัตต์ จำนวน 5 รายการ

6 ม.ค. 2563
1298

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เปลี่ยนเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๒ รายการ

3 ม.ค. 2563
1299

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เปลี่ยนเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๓ รายการ

3 ม.ค. 2563
1300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เปลี่ยน POWER SUPPLY BROAD และ IC แผงหน้าจอ จำนวน ๑ ชุด

2 ม.ค. 2563
1301

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ FLOWMETERS LOWFLOW ๐ - ๑ L.เด็กทารก จำนวน ๑ ชุด

2 ม.ค. 2563
1302

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯปี63

27 ธ.ค. 2562
1303

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ ปี 63

27 ธ.ค. 2562
1304

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

27 ธ.ค. 2562
1305

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET PRO M102w จำนวน 1 เครื่อง

27 ธ.ค. 2562
1306

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

27 ธ.ค. 2562
1307

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

27 ธ.ค. 2562
1308

ประกาศผู้ชนะซื้อ JIA CKOKING อุปกรณ์ฝึกช่วยสำลักสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 ตัว

27 ธ.ค. 2562
1309

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

27 ธ.ค. 2562
1310

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ

27 ธ.ค. 2562
1311

ประกาศผู้ชนะซื้อ เอทธิลีนอ๊อกไซด์ แก๊ส จำนวน 1 ท่อ

27 ธ.ค. 2562
1312

ประกาศผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

27 ธ.ค. 2562
1313

ประกาศผู้ชนะซื้อ POSE SR# (750 ml) พร้อมหัวสเปรย์และแปรงขัด จำนวน 4 ชุด

27 ธ.ค. 2562
1314

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 หมวด

27 ธ.ค. 2562
1315

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile No.๗ จำนวน ๒๘ กล่อง

27 ธ.ค. 2562
1316

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปาก จำนวน ๔ ชิ้น

26 ธ.ค. 2562
1317

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล กลุ่มงานรังสีวิทยา

26 ธ.ค. 2562
1318

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับสัณณาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ กลุ่มงานรังสีวิทยา

26 ธ.ค. 2562
1319

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รุ่น Micro + A๑๒๓ พร้อมอุปกรณ์ฉีดเลนส์ จำนวน ๓๕ กล่อง

26 ธ.ค. 2562
1320

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาทำความสะอาดเตียงผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา จำนวน 8 แกลลอน

26 ธ.ค. 2562
1321

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

26 ธ.ค. 2562
1322

ประกาศผู้ชนะซื้อผ้าดิบขาว จำนวน 800 เมตร

26 ธ.ค. 2562
1323

ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร ชุดสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด

25 ธ.ค. 2562
1324

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ WhiteStar Signature/Fusion Dual Pump Pack จำนวน ๑๐ ชิ้น

25 ธ.ค. 2562
1325

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 Kva

24 ธ.ค. 2562
1326

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

24 ธ.ค. 2562
1327

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดะงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ

24 ธ.ค. 2562
1328

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อนิคคิโซ

24 ธ.ค. 2562
1329

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ

24 ธ.ค. 2562
1330

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ NIBP Hose w.con hp/hp oem สำหรับเครื่อง Patient Monitor จำนวน ๑ ชิ้น

24 ธ.ค. 2562
1331

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Syring lrrigate 50 cc จำนวน 4 โหล

24 ธ.ค. 2562
1332

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Closed Suction System CH8 จำนวน 10 ชิ้น

24 ธ.ค. 2562
1333

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้ากันเปื้อนพลาสติก สีขาว จำนวน 40 ห่อ

24 ธ.ค. 2562
1334

ประกาศผู้ชนะจ้างย้ายและติดตั้งระบบ Conference จำนวน ๑ งาน

24 ธ.ค. 2562
1335

ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบดูดอากาศและระบบเติมอากาศ หน่วยไตเทียม จำนวน ๒ รายการ

23 ธ.ค. 2562
1336

ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 4 รายการ

23 ธ.ค. 2562
1337

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

23 ธ.ค. 2562
1338

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ

20 ธ.ค. 2562
1339

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

20 ธ.ค. 2562
1340

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๒.๕ mm. Silicone Binasal Pharyngeal Airway จำนวน ๑๐ อัน

20 ธ.ค. 2562
1341

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

20 ธ.ค. 2562
1342

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ ตามโครงการ 1 งาน

20 ธ.ค. 2562
1343

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

20 ธ.ค. 2562
1344

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

20 ธ.ค. 2562
1345

ประกาศผู้ชนะจ้างทำระบบดูดอากาศห้องผ่าตัดเล็ก อาคารพระพุทธบารมี จำนวน 7 รายการ

20 ธ.ค. 2562
1346

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บทียู จำนวน 5 รายการ

20 ธ.ค. 2562
1347

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 รายการ

20 ธ.ค. 2562
1348

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ขาวดำ A4,A3 เดือนพฤศจิกายน 2562

20 ธ.ค. 2562
1349

ประกาศผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว เดือนพฤศจิกายน 2562

20 ธ.ค. 2562
1350

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนพฤศจิกายน 2562

20 ธ.ค. 2562
1351

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมประตูพร้อมเปลี่ยนกระจก จำนวน 1 งาน

20 ธ.ค. 2562
1352

ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงาน หลังตาข่าย จำนวน 4 ตัว

20 ธ.ค. 2562
1353

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 ตัว

20 ธ.ค. 2562
1354

ประกาศผู้ชนะจ้างหุ้มเบาะที่นอนผูป่วยและโซฟาพักญาติ จำนวน 5 ชิ้น

20 ธ.ค. 2562
1355

ประกาศผู้ชนะซื้อ หัว TOCO เครื่อง FEtal Monitor จำนวน 1 ชุด

20 ธ.ค. 2562
1356

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อ จำนวน 3 รายการ

20 ธ.ค. 2562
1357

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดเก็บประจุไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ชุด

20 ธ.ค. 2562
1358

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โต๊ะสแตนเลสขนาด กว้าง ๗๐๐ ยาว ๒๐๐๐ มม. สูง ๙๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

20 ธ.ค. 2562
1359

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Optiflow Cannula - Pediatric จำนวน ๕ ชิ้น

19 ธ.ค. 2562
1360

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕x๑๐๐ มม. ตัวเจาะหน้าท้องปลายใส จำนวน ๕ ชิ้น

19 ธ.ค. 2562
1361

ประกาศผู้ชนะซื้อ เกจ์ออกซิเจน GENERICO จำนวน 1 ชุด

19 ธ.ค. 2562
1362

ประกาศผู้ชนะซื้อ Flow Meter with OHMADA BENNETT ADAPTER จำนวน 1 ชุด

19 ธ.ค. 2562
1363

ประกาศผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่ Battery pack for HEM-907 จำนวน 2 ชิ้น

19 ธ.ค. 2562
1364

ประกาศผู้ชนะซื้อ อะไหล่เครื่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน

19 ธ.ค. 2562
1365

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๑๒ มม. ตัวเจาะหน้าท้องปลายใส จำนวน ๕ ชิ้น

19 ธ.ค. 2562
1366

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 25 รายการ

18 ธ.ค. 2562
1367

ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว

18 ธ.ค. 2562
1368

ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้หลังตาข่าย จำนวน 1 ตัว

18 ธ.ค. 2562
1369

ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้หลังตาข่าย จำนวน 1 ตัว

18 ธ.ค. 2562
1370

ประกาศผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้ จำนวน 4 อัน

18 ธ.ค. 2562
1371

ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 เครื่อง

18 ธ.ค. 2562
1372

ประกาศผู้ชนะซื้อหัวหมุนถังอ๊อกซิเย่น จำนวน 1 อัน

18 ธ.ค. 2562
1373

ประกาศผู้ชนะซื้อมือจับหางปลา สแตนเลส จำนวน 1 อัน

18 ธ.ค. 2562
1374

ประกาศผู้ชนะซื้อสายไฟต่อเครื่อง Infusion pump จำนวน 8 เส้น

18 ธ.ค. 2562
1375

ประกาศผู้ชนะซื้อหัวต่อถังแก๊ส จำนวน 1 ชุด

18 ธ.ค. 2562
1376

ประกาศผู้ชนะซื้อไมค์ สาย NPE จำนวน 1 ตัว

18 ธ.ค. 2562
1377

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

18 ธ.ค. 2562
1378

ประกาศผู้ชนะซื้อหลอดไฟ LED MR 16 จำนวน 4 หลอด

18 ธ.ค. 2562
1379

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๖ จุด

18 ธ.ค. 2562
1380

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านพักแพทย์ ชั้นบนและชั้นล่าง จำนวน ๑ งาน

18 ธ.ค. 2562
1381

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Neonatal SpO๒ Wrap Probe,Nellcor Original จำนวน ๒๔ ชิ้น

17 ธ.ค. 2562
1382

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ งานห้องคลอด จำนวน ๑ งาน

17 ธ.ค. 2562
1383

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาเทท่ออุดตัน D.O.C. ขนาดบรรจุถังละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง

17 ธ.ค. 2562
1384

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโภชนาการในคลินิกโภชนาการ เดือนธันวาคม 2562

17 ธ.ค. 2562
1385

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม เดือนธันวาคม 2562

17 ธ.ค. 2562
1386

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในศูนย์ Admit เดือนพฤศจิกายน 2562

17 ธ.ค. 2562
1387

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม ๖ รายการ

16 ธ.ค. 2562
1388

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท VIP จำนวน ๕๐๐ ชุด

16 ธ.ค. 2562
1389

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงพลาสติกหูหิ้ว ๖x๑๔ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ห่อ

13 ธ.ค. 2562
1390

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

13 ธ.ค. 2562
1391

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

13 ธ.ค. 2562
1392

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์ ขนาด 6 x2.3 ,ซม. จำนวน 30 กล่อง

13 ธ.ค. 2562
1393

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

13 ธ.ค. 2562
1394

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กรวยน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง

13 ธ.ค. 2562
1395

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายากร

13 ธ.ค. 2562
1396

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

13 ธ.ค. 2562
1397

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ

13 ธ.ค. 2562
1398

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

13 ธ.ค. 2562
1399

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 5

12 ธ.ค. 2562
1400

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว พาเลท ขนาด ๑๐๐x๑๒๐x๑๕ CM จำนวน ๔ อัน

12 ธ.ค. 2562
1401

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

11 ธ.ค. 2562
1402

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนพฤศจิกายน จำนวน 2 รายการ

11 ธ.ค. 2562
1403

ประกาศผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นถัง จำนวน 3 รายการ เดือนพฤศจิกายน 2562

11 ธ.ค. 2562
1404

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ

11 ธ.ค. 2562
1405

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนพฤศจิกายน 2562

11 ธ.ค. 2562
1406

ประกาศผู้ชนะซื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน 15 กระสอบ

11 ธ.ค. 2562
1407

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

11 ธ.ค. 2562
1408

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมสาย LAN บริเวณห้องตรวจศัลยกรรม จำนวน 6 รายการ

11 ธ.ค. 2562
1409

ประกาศผู้ชนะจ้างต่ออายุเช่า Webhosting ของโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.62-19 ธ.ค.63

11 ธ.ค. 2562
1410

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 1 เครื่อง

11 ธ.ค. 2562