โรงพยาบาลพนัสนิคม

เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพนัสนิคม

ลำดับ ชื่อเรื่องประกาศ วันที่อัพโหลด
1

ประกาศรายชื่อผูชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคีย์ข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนกันยายน 2564 (ธนาคม)

27 ต.ค. 2564
2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคีย์ข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนกันยายน 2564 (ปภาวดี)

27 ต.ค. 2564
3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคีย์ข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนกันยายน 2564 (ภาวินี)

27 ต.ค. 2564
4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคีย์ข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนกันยายน 2564 (กิตติชัย)

27 ต.ค. 2564
5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กก. จำนวน 10 ถุง

27 ต.ค. 2564
6

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อที่ชาร์ทโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 ชุด

27 ต.ค. 2564
7

ประกาศรายซื้อผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านบัตรสำหรับเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว

27 ต.ค. 2564
8

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก็สเอทธีลีนออกไซด์ฯ

27 ต.ค. 2564
9

เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๗ รายการ

26 ต.ค. 2564
10

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกมีเบ้า Total Hip Cementless รวมทั้งอุปกรณ์เสริมไม่รวมซีเมนต์กระดูก จำนวน ๕ รายการ

26 ต.ค. 2564
11

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

26 ต.ค. 2564
12

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อAdult SpO๒ Probe,Masimo pc สำหรับเครื่อง Puls Oximeter จำนวน ๑ ชุด

25 ต.ค. 2564
13

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า VOLVO ๒๐๐ KVA จำนวน ๔ รายการ

25 ต.ค. 2564
14

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า PERKINS ๕๐๐ KVA จำนวน ๔ รายการ

25 ต.ค. 2564
15

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักแพทย์ ชั้น 3 จำนวน 9 รายการ

25 ต.ค. 2564
16

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าเครื่องฟอกอากาศ ห้องทันตกรรม จำนวน ๘ รายการ

25 ต.ค. 2564
17

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด ๕ นิ้ว เกลียวละเอียด มีเบรก จำนวน ๕๐ ล้อ

25 ต.ค. 2564
18

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

25 ต.ค. 2564
19

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่ Patient Isolate board จำนวน ๒ รายการ

25 ต.ค. 2564
20

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสาย SpO๒ Wrap Probe,Goldway Philips จำนวน ๑ เส้น

25 ต.ค. 2564
21

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสาย SpO๒ Wrap Probe,Nellcor จำนวน ๒๔ เส้น

25 ต.ค. 2564
22

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง ๑๒V ๙Ah จำนวน ๑๒ ลูก

25 ต.ค. 2564
23

เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์ (เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจเด็กทารกแฝดในครรภ์)

25 ต.ค. 2564
24

เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายน้ำทางหลอดเลือดดำ

25 ต.ค. 2564
25

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ

21 ต.ค. 2564
26

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อATTEST SUPER RAPID (ห่อสำเร็จรูปทางชีวภาพ) จำนวน ๕ กล่อง

21 ต.ค. 2564
27

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ต.ค.64

21 ต.ค. 2564
28

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน ๕๐ กระสอบ

21 ต.ค. 2564
29

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อPose SR๑ (๗๕๐ ml) พร้อมหัวสเปรย์และแปรงขัด จำนวน 8 ชุด

21 ต.ค. 2564
30

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง

21 ต.ค. 2564
31

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Sanidex OPA - ๕ Ltr Batch จำนวน ๑๐ แกลลอน

21 ต.ค. 2564
32

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

21 ต.ค. 2564
33

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

20 ต.ค. 2564
34

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

20 ต.ค. 2564
35

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย จำนวน ๑ ชุด

20 ต.ค. 2564
36

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อววัสดุ การแพทย์ ULTRASOUND UPP-110HG จำนวน ๒๐ ม้วน

19 ต.ค. 2564
37

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ EKG Mac๑๒๐๐ จำนวน ๒๐ พับ

19 ต.ค. 2564
38

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

19 ต.ค. 2564
39

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

19 ต.ค. 2564
40

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

19 ต.ค. 2564
41

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานสติกเกอร์ไดเร็กซ์ ขนาด ๖x๒.๓ ซม. จำนวน ๖๐ กล่อง

19 ต.ค. 2564
42

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

19 ต.ค. 2564
43

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ ขนาด ๕๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง จำนวน ๑ ถัง

19 ต.ค. 2564
44

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ

19 ต.ค. 2564
45

ประกาศรายชื่อผู้ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ

19 ต.ค. 2564
46

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

19 ต.ค. 2564
47

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างอะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคารพระพุทธประทานพร จำนวน ๑ รายการ

19 ต.ค. 2564
48

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ระบบซิลเลอร์ งานห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ

19 ต.ค. 2564
49

ประกษสรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

19 ต.ค. 2564
50

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ จำนวน ๒ เครื่อง

19 ต.ค. 2564
51

ประกาศรายชื่ผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ระบบ AHU งาน ICU จำนวน ๕ รายการ

19 ต.ค. 2564
52

ประกาศรายชื่ผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ระบบ AHU งาน ICU จำนวน ๕ รายการ

19 ต.ค. 2564
53

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักแพทยืหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ

19 ต.ค. 2564
54

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ อะไหล่ PCB Powre Board,R series สำหรับเครื่อง Defibrillator จำนวน ๑ ชุด

19 ต.ค. 2564
55

ประกาศรายชื่ผู้ชนะซื้ออะไหล่ Charger Board,R Series สำหรับเครื่อง Defibrillator จำนวน ๑ ชุด

19 ต.ค. 2564
56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ อะไหล่เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า Adult Spo2 Probe,Philips สายยาว จำนวน 1 เส้น

19 ต.ค. 2564
57

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

18 ต.ค. 2564
58

ประกาศรายชือผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ.

18 ต.ค. 2564
59

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

18 ต.ค. 2564
60

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Syring lrrigate 50 cc จำนวน ๓ โหล

18 ต.ค. 2564
61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

18 ต.ค. 2564
62

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ

18 ต.ค. 2564
63

ประกาศรายชือผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ.

18 ต.ค. 2564
64

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

18 ต.ค. 2564
65

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ

18 ต.ค. 2564
66

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้วัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ IBBON 111x300 เมตร ชนิด OUT แกนใน จำนวน 40 ม้วน

18 ต.ค. 2564
67

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านครัว สายรัดข้อมือผู้ใหญ่สีมุก จำนวน ๔,๐๐๐ เส้น

18 ต.ค. 2564
68

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

15 ต.ค. 2564
69

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวิทยุสื่อสาร มีทะเบียน จำนวน 1 ชุด

15 ต.ค. 2564
70

ประกาศรายชื่อผู้ชนะรีโมท จำนวน 2 อัน

15 ต.ค. 2564
71

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อบานเลื่อนตู้กระจก จำนวน 6 ล้อ

15 ต.ค. 2564
72

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ

15 ต.ค. 2564
73

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

15 ต.ค. 2564
74

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหลอดไฟ LED 13W จำนวน 12 ดวง

15 ต.ค. 2564
75

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (ปลั๊ก)

15 ต.ค. 2564
76

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

15 ต.ค. 2564
77

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กลอน)

15 ต.ค. 2564
78

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (หลอดไฟ)

15 ต.ค. 2564
79

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

15 ต.ค. 2564
80

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ

15 ต.ค. 2564
81

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

15 ต.ค. 2564
82

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ลูกลอย)

15 ต.ค. 2564
83

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว

15 ต.ค. 2564
84

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว เดือนกันยายน 2564

15 ต.ค. 2564
85

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างบริการตรวจเอกซเรย์ปอดด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (X-Ray Mobile) ในโรงพยาบาลสนาม เดือนกันยายน ๒๕๖๔

15 ต.ค. 2564
86

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบขาวดำ ขนาด A๔,A๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

15 ต.ค. 2564
87

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเก็บขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนามไปเผาทำลาย เดือนกันยายน 2564

15 ต.ค. 2564
88

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อSmartflux LFP ๑๔๐ Purema จำนวน ๒๔ ชิ้น

15 ต.ค. 2564
89

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ MDT Plus AVF Nedle,Roting Wing ๑๕G จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

15 ต.ค. 2564
90

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ เครื่องพิมพ์ Mulitfuแtion LED หรือขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง

15 ต.ค. 2564
91

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ HEPA LIGHT WITH DCRT จำนวน 100 ชิ้น

15 ต.ค. 2564
92

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผลิตยาสมุนไพร เดือนกันยายน 2564 จำนวน 5 วัน

15 ต.ค. 2564
93

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผลิตยาสมุนไพร เดือนกันยายน 2564 จำนวน 9 วัน

15 ต.ค. 2564
94

เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน

15 ต.ค. 2564
95

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

14 ต.ค. 2564
96

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์มอเตอร์สำหรับเครื่องอบความร้อนระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ

14 ต.ค. 2564
97

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๘ รายการ

14 ต.ค. 2564
98

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพช่วยงานฉีดวัคซีน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 19 วัน

14 ต.ค. 2564
99

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะล ขนาด 5 กก. จำนวน 20 ถุง

14 ต.ค. 2564
100

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟองน้ำหนา 1 นิ้ว จำนวน 400 แผ่น

14 ต.ค. 2564
101

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

14 ต.ค. 2564
102

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

14 ต.ค. 2564
103

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานฉีดวัคซีน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 18 วัน

14 ต.ค. 2564
104

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานฉีดวัคซีน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 12 วัน

14 ต.ค. 2564
105

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานฉีดวัคซีน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 11 วัน

14 ต.ค. 2564
106

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานฉีดวัคซีน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 19 วัน

14 ต.ค. 2564
107

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพช่วยงานฝากครรภ์ เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 วัน

14 ต.ค. 2564
108

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพช่วยงานฝากครรภ์ เดือนกันยายน 2564 จำนวน 10 วัน

14 ต.ค. 2564
109

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพช่วยงานฉีดวัคซีน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 วัน

14 ต.ค. 2564
110

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพช่วยงานฉีดวัคซีน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 17 วัน

14 ต.ค. 2564
111

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ไกส์วายเอ็นโดร เบอร์ ๑๔ จำนวน ๑๐ อัน

12 ต.ค. 2564
112

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ

12 ต.ค. 2564
113

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษเช็ดพื้นผิวสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ จำนวน ๕๐ กระปุก

12 ต.ค. 2564
114

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ NST เครื่อง SONICAID จำนวน ๑๐ พับ

12 ต.ค. 2564
115

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ

12 ต.ค. 2564
116

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Ultragel ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ แกลลอน

12 ต.ค. 2564
117

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน. ๑๓ รายการ

12 ต.ค. 2564
118

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ไดเร็กซ ขนาด ๖x๒.๓ ซม จำนวน ๓๐ กล่อง

12 ต.ค. 2564
119

ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถโดยสารไฟฟ้า(รถกอล์ฟ) จำนวน ๒ รายการ

11 ต.ค. 2564
120

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

11 ต.ค. 2564
121

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile จำนวน ๓ รายการ

11 ต.ค. 2564
122

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 68/17 จำนวน 5 รายการ

11 ต.ค. 2564
123

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเสริมเหล็กมุงแผ่นเมทอลชีทหลังคาไตเทียม จำนวน 8 รายการ

11 ต.ค. 2564
124

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาอาคารโรงพยาบาลพนัสนิคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48,228 ตารางเมตร เดือนตุลาคม 2564

11 ต.ค. 2564
125

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ มอเตอร์สำหรับเครื่องอบความร้อนระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ

11 ต.ค. 2564
126

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

11 ต.ค. 2564
127

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ POLYPROPYLENE HERNIA MESH ๑๐ cm X ๑๕ cm จำนวน ๑๐ แผ่น

08 ต.ค. 2564
128

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๓ สาย จำนวน ๒ เครื่อง

08 ต.ค. 2564
129

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile จำนวน ๓ รายการ

07 ต.ค. 2564
130

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

07 ต.ค. 2564
131

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Helicobacter Pylori Urease Test จำนวน ๒ กล่อง

06 ต.ค. 2564
132

้เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีฯ

06 ต.ค. 2564
133

ร่างประกาศจ้างประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต ปี2564

06 ต.ค. 2564
134

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๓ รายการ

06 ต.ค. 2564
135

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

06 ต.ค. 2564
136

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายน้ำทางหลอดเลือดดำจำนวน ๒ เครื่อง

06 ต.ค. 2564
137

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัตถุดิบสมุนไพร ไพลสด จำนวน ๕๓ กิโลกรัม

06 ต.ค. 2564
138

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา Borneol จำนวน ๕ กิโลกรัม

06 ต.ค. 2564
139

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๖ รายการ

06 ต.ค. 2564
140

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด ปี2565

06 ต.ค. 2564
141

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๒ รายการ

06 ต.ค. 2564
142

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ

06 ต.ค. 2564
143

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

05 ต.ค. 2564
144

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพในแผนกผู้ป่วยนอก เดือนกันยายน 2564

05 ต.ค. 2564
145

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในแผนกผู้ป่วยนอก เดือนกันยายน 2564

05 ต.ค. 2564
146

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในศูนย์ Admit เดือนกันยายน 2564

05 ต.ค. 2564
147

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดิอนกันยายน 2564

05 ต.ค. 2564
148

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

05 ต.ค. 2564
149

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

05 ต.ค. 2564
150

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

05 ต.ค. 2564
151

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

05 ต.ค. 2564
152

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไส้แม๊กซ์ เอบร์ 10 จำนวน 240 กล่อง

04 ต.ค. 2564
153

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) จำนวน 2 รายการ

04 ต.ค. 2564
154

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

04 ต.ค. 2564
155

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

04 ต.ค. 2564
156

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ

04 ต.ค. 2564
157

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ

04 ต.ค. 2564
158

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกมีเบ้า Total Hip Cementless รวมทั้งอุปกรณ์เสริมไม่รวมซีเมนต์กระดูก จำนวน ๕ รายการ

04 ต.ค. 2564
159

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ

04 ต.ค. 2564
160

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

04 ต.ค. 2564
161

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ

04 ต.ค. 2564
162

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

04 ต.ค. 2564
163

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

04 ต.ค. 2564
164

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

04 ต.ค. 2564
165

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ

04 ต.ค. 2564
166

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนกันยายน 2564

04 ต.ค. 2564
167

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม 16-30 กันยายน 2564

04 ต.ค. 2564
168

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างกำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนกันยายน 2564

04 ต.ค. 2564
169

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติแพทย์ด้านโภชนาการ เดือนกันยายน 2564

04 ต.ค. 2564
170

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอก 5 วัน เดือนกันยายน 2564

04 ต.ค. 2564
171

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอก เดือนกันยายน 2564

04 ต.ค. 2564
172

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนกันยายน 2564

04 ต.ค. 2564
173

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อด้ายขาว จำนวน 1 กิโลกรัม

04 ต.ค. 2564
174

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

04 ต.ค. 2564
175

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

04 ต.ค. 2564
176

เผยแพร่ราคากลางการเช่าเครื่องตรวจพร้อมน้ำยาวิเคราะห์ฯ

04 ต.ค. 2564
177

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Thermal Paper ๕๗mm x ๒๐m จำนวน ๕๐๐ ม้วน

04 ต.ค. 2564
178

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

04 ต.ค. 2564
179

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต-ดิจิตอล จำนวน ๕ เครื่อง

01 ต.ค. 2564
180

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด จำนวน ๒๐ เครื่อง

01 ต.ค. 2564
181

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อมา-โปร 1000 กรัม จำนวน 100 ถุง

30 ก.ย. 2564
182

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด 350 มล. จำนวน 2,000 แพค

30 ก.ย. 2564
183

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด 600 มล. เดือนกันยายน 2564

30 ก.ย. 2564
184

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด 350 มล. เดือนกันยายน 2564

30 ก.ย. 2564
185

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊ส เดือนกันยายน 2564 จำนวน ๒ รายการ

30 ก.ย. 2564
186

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

30 ก.ย. 2564
187

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมข้าตั้ืง จำนวน 2 เครื่อง

30 ก.ย. 2564
188

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อมอลโตเด๊กซ์ตริน 1000 กรัม จำนวน 84 ถุง

30 ก.ย. 2564
189

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อชุดเครื่องมือป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด

30 ก.ย. 2564
190

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจ้างทำสติกเกอร์ยาสมุนไพ จำนวน 4 รายการ

30 ก.ย. 2564
191

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คลอรีน) จำนวน ๒ รายการ

30 ก.ย. 2564
192

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

30 ก.ย. 2564
193

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อMerit Hemodialysis,CentrosFLO-P Cather 15F.19cm จำนวน 6 ชุด

30 ก.ย. 2564
194

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหินคลุก จำนวน 1 เที่ยว

30 ก.ย. 2564
195

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟองน้ำ หนา 1 นิ้ว จำนวน 300 แผ่น

30 ก.ย. 2564
196

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

30 ก.ย. 2564
197

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

30 ก.ย. 2564
198

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชี เดือนกันยายน 2564

30 ก.ย. 2564
199

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเรียกคิวเอกซเรย์ปอดนอกสถานที่ เดือนกันยายน 2564

30 ก.ย. 2564
200

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเรียกคิวเอกซเรย์ปอดนอกสถานที่ เดือนกันยายน 2564

30 ก.ย. 2564
201

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อปูนขาว จำนวน 20 ถุง

30 ก.ย. 2564
202

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกล่องพลาสติกล้อเลื่อน จำนวน 6 ใบ

30 ก.ย. 2564
203

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนของเส้นเลือด (Vascular Doppler) จำนวน ๑ เครื่อง

30 ก.ย. 2564
204

เผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดฯ

30 ก.ย. 2564
205

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยกระบอกฉีดยาและให้ยาระงับปวดด้วยตัวคนไข้เอง จำนวน ๑ เครื่อง

30 ก.ย. 2564
206

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ.

30 ก.ย. 2564
207

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

30 ก.ย. 2564
208

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

29 ก.ย. 2564
209

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

29 ก.ย. 2564
210

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

29 ก.ย. 2564
211

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

29 ก.ย. 2564
212

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใบมีดโกน จำนวน ๑๕ กล่อง

29 ก.ย. 2564
213

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ

29 ก.ย. 2564
214

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

29 ก.ย. 2564
215

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

28 ก.ย. 2564
216

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

28 ก.ย. 2564
217

ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาทำ ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

28 ก.ย. 2564
218

ประกาศรายซื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาทำ ใบฟอร์มปรอท จำนวน ๑๐๐๐๐ ใบ

28 ก.ย. 2564
219

ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาทำใบคำสั่งแพทย์ จำนวน ๓๐๐ ใบ

28 ก.ย. 2564
220

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ท่อ)

28 ก.ย. 2564
221

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อปั๊มน้ำ ขนาด 205 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

28 ก.ย. 2564
222

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

28 ก.ย. 2564
223

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ก๊อก)

28 ก.ย. 2564
224

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง 12V 9Ah จำนวน 8 ก้อน

28 ก.ย. 2564
225

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 8 นิ้ว แป้นเป็น จำนวน 8 ล้อ

28 ก.ย. 2564
226

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ จำนวน 2 รายการ

28 ก.ย. 2564
227

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 8 นิ้ว เดือยแป้นเป็น จำนวน 20 ล้อ

28 ก.ย. 2564
228

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Adult ApO2 Probe สายยาว จำนวน 1 เส้น

28 ก.ย. 2564
229

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (แผ่นกระตุ้นหัวใจ)

28 ก.ย. 2564
230

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ชุด Oxygen Regulator ใช้กับถัง O2 จำนวน 5 ชุด

28 ก.ย. 2564
231

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

28 ก.ย. 2564
232

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Key Pad Neo-Bil จำนวน 1 ชิ้น

28 ก.ย. 2564
233

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ คลังยา IPD 5 จำนวน 10 รายการ

28 ก.ย. 2564
234

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ระบบซิลเลอร์ ห้องตรวจ 5 จำนวน 6 รายการ

28 ก.ย. 2564
235

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่ลิฟตฺโดยสาร (L2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ รายการ

28 ก.ย. 2564
236

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่ลิฟตฺโดยสาร (L2(4,5,6)) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ รายการ

28 ก.ย. 2564
237

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่ลิฟตฺโดยสาร (L1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ รายการ

28 ก.ย. 2564
238

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

28 ก.ย. 2564
239

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ

28 ก.ย. 2564
240

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้ามดแขน-ขา จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

28 ก.ย. 2564
241

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

28 ก.ย. 2564
242

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์ฯ

27 ก.ย. 2564
243

เผยแพร่แผนการจัดซื้อสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย

27 ก.ย. 2564
244

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก็สเอทธิลีนออกไซด์

27 ก.ย. 2564
245

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายน้ำฯ

27 ก.ย. 2564
246

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ

27 ก.ย. 2564
247

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท VIP จำนวน ๕๐๐ ชุด

27 ก.ย. 2564
248

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

27 ก.ย. 2564
249

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 3 คัน จำนวน 13 รายการ

27 ก.ย. 2564
250

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน 13 รายการ

27 ก.ย. 2564
251

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน 18 รายการ

27 ก.ย. 2564
252

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

27 ก.ย. 2564
253

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

27 ก.ย. 2564
254

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ

23 ก.ย. 2564
255

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

23 ก.ย. 2564
256

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน. 3 รายการ

23 ก.ย. 2564
257

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรคเกอร์ 3 เฟส จำนวน 1 ตัว

23 ก.ย. 2564
258

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

23 ก.ย. 2564
259

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟ LED กลม 13w จำนวน 10 หลอด

23 ก.ย. 2564
260

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

23 ก.ย. 2564
261

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (แมกเนติก)

23 ก.ย. 2564
262

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว

23 ก.ย. 2564
263

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง โช๊คประตู จำนวน 1 อัน

23 ก.ย. 2564
264

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

23 ก.ย. 2564
265

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (น็อต)

23 ก.ย. 2564
266

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ฝาครอบ)

23 ก.ย. 2564
267

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ที่ปั๊มชักโครก)

23 ก.ย. 2564
268

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กุญแจ)

23 ก.ย. 2564
269

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

23 ก.ย. 2564
270

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ท่อ)

23 ก.ย. 2564
271

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

23 ก.ย. 2564
272

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ

23 ก.ย. 2564
273

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ

23 ก.ย. 2564
274

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดความเร็วสูง

23 ก.ย. 2564
275

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพนัสนิคม ระยะเวลา 12 เดือน

23 ก.ย. 2564
276

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

23 ก.ย. 2564
277

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 12 หลอด

23 ก.ย. 2564
278

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแมกเนติก จำนวน 2 ชุด

23 ก.ย. 2564
279

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อแมกเนติกส์สวิทซ์ จำนวน 2 ตัว

23 ก.ย. 2564
280

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเทอร์โมสตัทหม้อต้ม จำนวน 2 ชุด

23 ก.ย. 2564
281

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

23 ก.ย. 2564
282

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง 12V9Ah จำนวน 6 ลูก

23 ก.ย. 2564
283

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

23 ก.ย. 2564
284

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

23 ก.ย. 2564
285

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

23 ก.ย. 2564
286

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกมีเบ้า ชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด

22 ก.ย. 2564
287

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

21 ก.ย. 2564
288

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ

21 ก.ย. 2564
289

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

21 ก.ย. 2564
290

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม 1-15 กันยายน 2564

20 ก.ย. 2564
291

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว 5 กก. จำนวน 10 แกลลอน

20 ก.ย. 2564
292

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ 41482 V ATTEST SUPER RAPID 5PCD จำนวน 5 กล่อง

20 ก.ย. 2564
293

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

20 ก.ย. 2564
294

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงตวงเลือดสเตอร์ไรด์ จำนวน 1,000 ใบ

20 ก.ย. 2564
295

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงคลุมเครื่องดมยา ขนาด 100x118x140 วม. จำนวน 200 ใบ

20 ก.ย. 2564
296

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (OPD)

20 ก.ย. 2564
297

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

20 ก.ย. 2564
298

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงซิบข้าง ขนาด 97x200 ซม. จำนวน 200 ใบ

20 ก.ย. 2564
299

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงซิบข้าง ขนาด 97x200 ซม. จำนวน 200 ใบ

20 ก.ย. 2564
300

ประกาศรายชื่อผู้จ้างเดินสาย Lan เชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ

20 ก.ย. 2564
301

ประกาศรายชื่อผู้จ้างถ่ายเอกสารแบบขาวดำ A4,A3 เดือนสิงหาคม 2564

20 ก.ย. 2564
302

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ

20 ก.ย. 2564
303

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

20 ก.ย. 2564
304

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อชุดทดสอบการสร้างสภาพสูญญากาศในเครื่อง จำนวน 350 แพค

20 ก.ย. 2564
305

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 2 ตัว

20 ก.ย. 2564
306

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อSuction Regulator จำนวน 5 ชุด

20 ก.ย. 2564
307

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุด Flowmeter+-ขวด)

20 ก.ย. 2564
308

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สายอ๊อกซิเจน)

20 ก.ย. 2564
309

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ไตเทียม)

20 ก.ย. 2564
310

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ WEGO HOLLOW FIBER DIALYZER HP21 Hi จำนวน 36 ชิ้น

20 ก.ย. 2564
311

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในงานฉีดวัคซีน (กรรณิกา) เดือนสิงหาคม 2564

20 ก.ย. 2564
312

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในงานฉีดวัคซีน (สมจิตร) เดือนสิงหาคม 2564

20 ก.ย. 2564
313

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในงานฉีดวัคซีน (ทองพัด) เดือนสิงหาคม 2564

20 ก.ย. 2564
314

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในแผนกฝากครรภ์ เดือนสิงหาคม 2564

20 ก.ย. 2564
315

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ

20 ก.ย. 2564
316

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

17 ก.ย. 2564
317

เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต

17 ก.ย. 2564
318

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ POLYHESIVE II CORDLESS BULK จำนวน ๓๐๐ ชิ้น

16 ก.ย. 2564
319

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ

15 ก.ย. 2564
320

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

15 ก.ย. 2564
321

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 414 จำนวน 3 รายการ

15 ก.ย. 2564
322

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุรีโมท จำนวน 1 อัน

15 ก.ย. 2564
323

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อรีโมท จำนวน 1 อัน

15 ก.ย. 2564
324

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก

15 ก.ย. 2564
325

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

15 ก.ย. 2564
326

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สแลน)

15 ก.ย. 2564
327

ประกาศผู้ชนะซื้อยาแก้ไอผสมมะขามป้อมตราอภัยภูเบศร์ ๑๒๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒,๕๐๐ ขวด

14 ก.ย. 2564
328

ประกาศผู้ชนะซื้อยาแก้ไอผสมมะขามป้อมตราอภัยภูเบศร์ ๑๒๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒,๕๐๐ ขวด

14 ก.ย. 2564
329

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ

14 ก.ย. 2564
330

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ปี 65 จำนวน 1 เครื่อง

14 ก.ย. 2564
331

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๑ งาน

14 ก.ย. 2564
332

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน เบรกเกอร์ ๓ เฟส จำนวน ๑ ตัว

14 ก.ย. 2564
333

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน แมกเนติก จำนวน ๓ ชุด

14 ก.ย. 2564
334

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร จำนวน ๑ ตัว

14 ก.ย. 2564
335

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร จำนวน 1 ตัว

14 ก.ย. 2564
336

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร จำนวน ๑ รายการ

14 ก.ย. 2564
337

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร จำนวน ๑ ตัว

14 ก.ย. 2564
338

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑ ตัว

14 ก.ย. 2564
339

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน ปืนยิงกาว ๑๐๐ วัตต์ จำนวน 1 อัน

14 ก.ย. 2564
340

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน แมกเนติก จำนวน ๑ ขุด

14 ก.ย. 2564
341

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๕ รายการ

13 ก.ย. 2564
342

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

13 ก.ย. 2564
343

ประกาศรายชื่อผู้ชะซื้อตะกร้าพลาสติกใส่ผ้า จำนวน 24 ใบ

13 ก.ย. 2564
344

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อวัสกุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

13 ก.ย. 2564
345

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

13 ก.ย. 2564
346

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

13 ก.ย. 2564
347

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน กริ่งไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

13 ก.ย. 2564
348

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่สร้าง กุญแจ จำนวน ๑ ชุด

13 ก.ย. 2564
349

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน กริ่งไร้สาย จำนวน ๑ ลูก

13 ก.ย. 2564
350

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟองน้ำล้างรถ จำนวน 1 แพค

13 ก.ย. 2564
351

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อลูกสูบยางแดง เบอร์ 2 จำนวน 40 ลูก

13 ก.ย. 2564
352

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสาร ขนาด 5 กก. จำนวน 20 ถุง

13 ก.ย. 2564
353

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟองน้ำ จำนวน 2 แพค

13 ก.ย. 2564
354

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง

13 ก.ย. 2564
355

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร ยาจันทน์ลีลาชนิดแคปซูล จำนวน ๕๐ ขวด

13 ก.ย. 2564
356

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

13 ก.ย. 2564
357

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร ขิง จำนวน ๑๐ กิโลกรัม

13 ก.ย. 2564
358

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน ๓ รายการ

13 ก.ย. 2564
359

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ

13 ก.ย. 2564
360

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

13 ก.ย. 2564
361

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

10 ก.ย. 2564
362

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจเอกวเรย์ปอดด้วยรถเอกวเรย์เคลื่อนที่ในโรงพยาบาลสนาม เดือนสิงหาคม 2564

10 ก.ย. 2564
363

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

10 ก.ย. 2564
364

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนามไปเผาทำลาย เดือนสิงหาคม 2564

10 ก.ย. 2564
365

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว เดือนสิงหาคม 2564

10 ก.ย. 2564
366

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้าย จำนวน 1 ป้าย

10 ก.ย. 2564
367

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ BONE GRAFT ๕ CC จำนวน ๖ ชิ้น

10 ก.ย. 2564
368

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือและตัดต่ออัตโนมัติชนิดปรับหัวได้ จำนวน ๑ ชิ้น

09 ก.ย. 2564
369

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 68/51 จำนวน 8 รายการ

09 ก.ย. 2564
370

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

09 ก.ย. 2564
371

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

09 ก.ย. 2564
372

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

08 ก.ย. 2564
373

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 2 รายการ

08 ก.ย. 2564
374

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 250 ลิตร จำนวน 1 ตู้

08 ก.ย. 2564
375

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ แฟลตเจ้าหน้าที่ ห้อง D3 จำนวน 9 รายการ

08 ก.ย. 2564
376

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ แฟลตเจ้าหน้าที่ ห้อง B4 จำนวน 9 รายการ

08 ก.ย. 2564
377

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ แฟลตเจ้าหน้าที่ ห้อง B3 จำนวน 9 รายการ

08 ก.ย. 2564
378

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดมุ้งลวดแบบบานเลื่อน จำนวน 5 อัน

08 ก.ย. 2564
379

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ

08 ก.ย. 2564
380

ประกาศผูั้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถโดยสารแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ

08 ก.ย. 2564
381

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือและตัดต่ออัตโนมัติชนิดปรับหัวได้ จำนวน ๑ ชิ้น

07 ก.ย. 2564
382

ประกาศประกวดราคาซ์้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ หมวด โรงพยาบาลพนัสนิคม

07 ก.ย. 2564
383

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหน้าวาล์วบอลยูพีวีซี 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

06 ก.ย. 2564
384

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 68/50 จำนวน 1 งาน

06 ก.ย. 2564
385

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 68/37 จำนวน 1 งาน

06 ก.ย. 2564
386

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย

06 ก.ย. 2564
387

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

06 ก.ย. 2564
388

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเมาส์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

06 ก.ย. 2564
389

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า สายAC จำนวน1 รายการ

06 ก.ย. 2564
390

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

06 ก.ย. 2564
391

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อมอเตรอ์ส่าย จำนวน 5 อัน

06 ก.ย. 2564
392

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวิทยุสื่อสาร มีทะเบียน จำนวน 2 เครื่อง

06 ก.ย. 2564
393

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสาย AC จำนวน 4 เส้น

06 ก.ย. 2564
394

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเ้หมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง

06 ก.ย. 2564
395

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ

06 ก.ย. 2564
396

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบริการ CT SCAN ปี 2565

03 ก.ย. 2564
397

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง

03 ก.ย. 2564
398

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบอากาศอัดทางการแพทย์ฯ อาคาร 6 ชั้น จำนวน ๑ งาน

03 ก.ย. 2564
399

ประกาศรายชื่อผู้ขนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน. ๒ รายการ

03 ก.ย. 2564
400

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

03 ก.ย. 2564
401

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม เดือนสิงหาคม 2564

03 ก.ย. 2564
402

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะไปเผาทำลาย เดือนสิงหาคม 2564

03 ก.ย. 2564
403

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนสิงหาคม 2564

03 ก.ย. 2564
404

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

03 ก.ย. 2564
405

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค น้ำดื่มถัง เดือนสิงหาคม 2564

03 ก.ย. 2564
406

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ อ๊อกซิเย่นท่อ เดือนสิงหาคม 2564

03 ก.ย. 2564
407

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแก๊สถัง เดือนสิงหาคม 2564

03 ก.ย. 2564
408

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด โรงพยาบาลพนัสนิคม

03 ก.ย. 2564
409

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ.

02 ก.ย. 2564
410

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

02 ก.ย. 2564
411

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หูฟังผู้ใหญ่และเด็ก CLASSIC จำนวน ๑๐ อัน

02 ก.ย. 2564
412

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยเรียกคิวเอกซเรย์ปอดนอกสถานที่ (ผดุงศักดิ์) เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
413

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยเรียกคิวเอกซเรย์ปอดนอกสถานที่ (ธนู) เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
414

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในงานฉีดวัคซีน (นพพร) เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
415

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในงานฉีดวัคซีน (พเยาว์) เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
416

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในงานฉีดวัคซีน (หนึ่งฤทัย) เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
417

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในงานฉีดวัคซีน (เพชรชมภู) เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
418

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพนักงานการเงินและบัญชี เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
419

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
420

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ในแผนกผุ้ป่วยนอก 15 วัน เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
421

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ในแผนกผุ้ป่วยนอก 14 วัน เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
422

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก 21 วัน เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
423

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลในศูนย์ Admit เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
424

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอก 12 วัน เดือนสิงหาคม 2564

02 ก.ย. 2564
425

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ

02 ก.ย. 2564
426

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

02 ก.ย. 2564
427

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

02 ก.ย. 2564
428

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

02 ก.ย. 2564
429

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานสติกเกอร์ม้วนไดเรกซ์ ขนาด ๖x๒.๓ cm จำนวน ๓๐ กล่อง

02 ก.ย. 2564
430

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ FOERSTER Swab forceps serr Cvd ๒๕ cm จำนวน ๒๐ ชิ้น

02 ก.ย. 2564
431

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคารพุทธประทานพร จำนวน ๑ งาน

01 ก.ย. 2564
432

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ F-๓๕WB SKIN STAPLER DISPOSABLE ๓๕WB จำนวน ๖ กล่อง

01 ก.ย. 2564
433

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ STERI GAGE STEAM INTEGRATOR ๕๐๐ EA จำนวน ๒๐ ถุง

01 ก.ย. 2564
434

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

31 ส.ค. 2564
435

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ท่อ1.5)

30 ส.ค. 2564
436

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (ต่อตรง)

30 ส.ค. 2564
437

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (ท่อ 2 นิ้ว)

30 ส.ค. 2564
438

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ชุดท่อน้ำทิ้ง)

30 ส.ค. 2564
439

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ท่อน้ำ 1.5)

30 ส.ค. 2564
440

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (พุก)

30 ส.ค. 2564
441

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (ท่อน้ำ 1.5 นิ้ว)

30 ส.ค. 2564
442

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ยาแนว)

30 ส.ค. 2564
443

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ต่อตรง)

30 ส.ค. 2564
444

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (ท่อน้ำทิ้ง)

30 ส.ค. 2564
445

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กุญแจ)

30 ส.ค. 2564
446

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (เบรกเกอร์)

30 ส.ค. 2564
447

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (หลอดไฟ)

30 ส.ค. 2564
448

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (ปลั๊กกาวน์)

30 ส.ค. 2564
449

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (รางไฟ)

30 ส.ค. 2564
450

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

30 ส.ค. 2564
451

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ล้อ 2 นิ้ว จำนวน 50 ลูก

30 ส.ค. 2564
452

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (อายุกรรมหยญิง)

30 ส.ค. 2564
453

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (ศัลยกรรมหญิงและตา)

30 ส.ค. 2564
454

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (ห้องล้างแผล)

30 ส.ค. 2564
455

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารสนับสนุนฯ 5 ชั้น จำนวน ๑ ตู้

30 ส.ค. 2564
456

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ LARGE ISOLATION W IOBAN, ๕DR/BX จำนวน ๑ กล่อง

30 ส.ค. 2564
457

ประกาศรายชื่อผู้ขนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ.

30 ส.ค. 2564
458

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

30 ส.ค. 2564
459

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

30 ส.ค. 2564
460

เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด ปี2565

27 ส.ค. 2564
461

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

27 ส.ค. 2564
462

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง

27 ส.ค. 2564
463

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

27 ส.ค. 2564
464

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว

26 ส.ค. 2564
465

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อGAUZE DRAIN 0.25"x4 YD (NON-STERILE) จำนวน 2 รายการ

26 ส.ค. 2564
466

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ฉลากยาสมุนไพร จำนวน 2 รายการ

26 ส.ค. 2564
467

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ MDT Plus จำนวน 2 รายการ

26 ส.ค. 2564
468

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ MDT จำนวน 2 รายการ

26 ส.ค. 2564
469

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Double Lumen Hemodialysis Catheter Kit 11.5 Fr.x20 cm Straight จำนวน 6 ชิ้น

26 ส.ค. 2564
470

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Merit Hemodialysis.CentrosFLO-P Catheter 15F.19cm.Side Holes.Complete kit จำนวน 6 ชุด

26 ส.ค. 2564
471

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแก๊ส เอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน 1 ท่อ

26 ส.ค. 2564
472

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ HEPA LIGHT WITH PORT จำนวน 170 ชิ้น

26 ส.ค. 2564
473

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Disposable Breathing filter จำนวน 400 ชิ้น

26 ส.ค. 2564
474

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทยฺ์ จำนวน 2 รายการ

26 ส.ค. 2564
475

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างบริการจีพีเอส จำนวน 5 คัน 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565

26 ส.ค. 2564
476

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจเอกซเรย์ปอดด้วยรถเอกเซรย์เคลื่อนที่ เดือนกรกฏาคม 2564

26 ส.ค. 2564
477

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธบารมี จำนวน ๑ ตู้

26 ส.ค. 2564
478

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธเมตตา ปี 65 จำนวน ๒ ตู้

26 ส.ค. 2564
479

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารพุทะประทานพร ปี 65 จำนวน 2 ตู้

26 ส.ค. 2564
480

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 65 จำนวน 2 ตู้

26 ส.ค. 2564
481

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 3 เครื่อง

26 ส.ค. 2564
482

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HP Laser ๒๑๗A จำนวน ๑๕ กล่อง

26 ส.ค. 2564
483

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ

25 ส.ค. 2564
484

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบขาวดำ ขนาด A4,A3 เดือนกรกฎาคม 2564

25 ส.ค. 2564
485

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาล ในแผนกผ่าตัด เดือนกรกฏาคม 2564

25 ส.ค. 2564
486

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาล2 ในแผนกฝากครรภ์ เดือนกรกฏาคม 2564

25 ส.ค. 2564
487

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาล1 ในแผนกฝากครรภ์ เดือนกรกฏาคม 2564

25 ส.ค. 2564
488

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

25 ส.ค. 2564
489

ประกาศสรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

25 ส.ค. 2564
490

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ Defib จำนวน ๑๕ พับ

25 ส.ค. 2564
491

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

25 ส.ค. 2564
492

ประกาศสรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ จำนวน ๕ ลัง

25 ส.ค. 2564
493

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ

25 ส.ค. 2564
494

เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 70รายการ

25 ส.ค. 2564
495

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ

24 ส.ค. 2564
496

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายโฟม จำนวน 2 รายการ

24 ส.ค. 2564
497

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ

24 ส.ค. 2564
498

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล วันสำคัญ จำนวน 1 ผืน

24 ส.ค. 2564
499

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำแผ่นพับโครงการ จำนวน 200 แผ่น

24 ส.ค. 2564
500

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพรมเช็ดเท้า จำนวน 12 ผืน

24 ส.ค. 2564
501

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

24 ส.ค. 2564
502

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

24 ส.ค. 2564
503

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อAdapter จำนวน 1 อัน

24 ส.ค. 2564
504

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อลูกสูบยางแดง เบอร์ 2 จำนวน 60 ใบ

24 ส.ค. 2564
505

ประกาศรายชนะผู้ชนะซื้อ Lenghthen Hemodialyser Medium Flux 1.4 mm2 จำนวน 20 ชิ้น

24 ส.ค. 2564
506

ประกาศผู้ชนะซื้อยาแก้ไอผสมมะขามป้อมตราอภัยภูเบศร์ ๑๒๐ มิลลิลิตร

24 ส.ค. 2564
507

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

24 ส.ค. 2564
508

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๒ รายการ

24 ส.ค. 2564
509

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ AO/ASIF Quick Coupling, for Compact Air Drive and Power Drive จำนวน ๑ ชิ้น

24 ส.ค. 2564
510

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา แคปซูลเบอร์สีใส จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด

24 ส.ค. 2564
511

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๔ รายการ

24 ส.ค. 2564
512

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ปี 2565 จำนวน 1 งาน

24 ส.ค. 2564
513

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ปี 65 จำนวน 1 งาน

24 ส.ค. 2564
514

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Dermatome D๘๐ blades box๑๐ จำนวน ๒ กล่อง

24 ส.ค. 2564
515

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ

24 ส.ค. 2564
516

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

24 ส.ค. 2564
517

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

24 ส.ค. 2564
518

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ซองฟอยด์ขนาด ๕x๗ นิ้ว

20 ส.ค. 2564
519

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ระหว่างงวันที่ 29-31 ก.ค.64 และ 1-15 ส.ค.จำนวน 1 งาน

20 ส.ค. 2564
520

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเช่าเต้นท์ ขนาด 4x8 ซม. ระหว่างวันที่ 9 ส.ค.-9 ก.ย.64 จำนวน 2 หลัง

20 ส.ค. 2564
521

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 20 รายการ

20 ส.ค. 2564
522

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 20 กระสอบ

20 ส.ค. 2564
523

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว ขนาด 500 ml. จำนวน 10000 ใบ

20 ส.ค. 2564
524

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ

20 ส.ค. 2564
525

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเสื้อกาวน์แยกโรคแขนยาว สีฟ้า จำนวน 500 ตัว

20 ส.ค. 2564
526

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างวิเคราะห์คณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ

20 ส.ค. 2564
527

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 1200 ก้อน

20 ส.ค. 2564
528

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

20 ส.ค. 2564
529

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถังขยะ 240 ลิตร ฝาเรียบ สีแดง จำนวน 10 ใบ

20 ส.ค. 2564
530

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างบริการตัดเย็บผ้าซับโลหิต จำนวน 4200 ผืน

20 ส.ค. 2564
531

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(เครื่องอัลตร้าซาวด์) งานผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน

18 ส.ค. 2564
532

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่อง

17 ส.ค. 2564
533

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวิทยุสื่อสาร มีทะเบียน จำนวน 1 ชุด

17 ส.ค. 2564
534

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Reuasble Test-Lung,1L Silicone Bag จำนวน 1 ชุด

17 ส.ค. 2564
535

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งานจ่ายกาง)

17 ส.ค. 2564
536

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ กธ 1470 ชลบุรี

17 ส.ค. 2564
537

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง 12V9A จำนวน 10 ลูก

17 ส.ค. 2564
538

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

17 ส.ค. 2564
539

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อปั๊มน้ำอ จำนวน 1 เครื่อง

17 ส.ค. 2564
540

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อผ้าพันแขนสักหลาด พร้อมยางในผู้ใหญ่ จำนวน 2 ชุด

17 ส.ค. 2564
541

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

17 ส.ค. 2564
542

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 ลูก

17 ส.ค. 2564
543

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

17 ส.ค. 2564
544

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ จำนวน 2 รายการ

17 ส.ค. 2564
545

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

17 ส.ค. 2564
546

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

17 ส.ค. 2564
547

ประกาศรายวื่อผู้ชนะซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 5 อัน

17 ส.ค. 2564
548

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

13 ส.ค. 2564
549

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภุณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับเครื่่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง

13 ส.ค. 2564
550

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกมีเบ้ารวมทั้งอุปกรณ์เสริมไม่รวมซีเมนต์กระดูกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕ รายการ

13 ส.ค. 2564
551

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ระบบซิลเลอร์ ห้องตรวจสุขภาพ OPD จำนวน 4 รายการ

13 ส.ค. 2564
552

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ระบบซิลเลอร์ (92) จำนวน 5 รายการ

13 ส.ค. 2564
553

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ระบบซิลเลอร์ (90) จำนวน 5 รายการ

13 ส.ค. 2564
554

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ระบบซิลเลอร์ (89) จำนวน 5 รายการ

13 ส.ค. 2564
555

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ระบบซิลเลอร์ (91) จำนวน 5 รายการ

13 ส.ค. 2564
556

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานเวชกรรมฟื้นฟูจำนวน ๓ รายการ

13 ส.ค. 2564
557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศคลินิคตรวจตา จำนวน 9 รายการ

13 ส.ค. 2564
558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาล จำนวน 4 รายการ

13 ส.ค. 2564
559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ

13 ส.ค. 2564
560

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Silicone Reservoir Fluted Drain ๔๐๐ cc จำนวน ๓๐ ชุด

11 ส.ค. 2564
561

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

11 ส.ค. 2564
562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ๊อกซิเย่นเหลว เดือนกรกฎาคม 2564

11 ส.ค. 2564
563

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อHEPA LIGHT WITH PORT จำนวน 50 ชิ้น

11 ส.ค. 2564
564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟิล์มยืดอาหาร ขนาด 45 ซม. ยาว 600 เมตร จำนวน 100 ม้วน

11 ส.ค. 2564
565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

11 ส.ค. 2564
566

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง

11 ส.ค. 2564
567

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง

11 ส.ค. 2564
568

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง

11 ส.ค. 2564
569

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์ Multifusion เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง

11 ส.ค. 2564
570

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

11 ส.ค. 2564
571

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๔ รายการ

10 ส.ค. 2564
572

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Sanidex OPA - ๕ Ltr Batch จำนวน ๑๐ แกลลอน

10 ส.ค. 2564
573

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

10 ส.ค. 2564
574

ประกาศผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๔ รายการ

10 ส.ค. 2564
575

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Orthognathic Drill Bit (๑.๖/๗๐/๑๒mm stop) จำนวน ๕ ชิ้น

09 ส.ค. 2564
576

ประกาศผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๓ รายการ

09 ส.ค. 2564
577

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ชามรูปไต ๑๐”ไม่มีฝา จำนวน 2๐ อัน

09 ส.ค. 2564
578

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

09 ส.ค. 2564
579

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ใบมีด Skin Graft จำนวน 2๐ ชิ้น

09 ส.ค. 2564
580

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Hegar Uterine Dilators จำนวน ๑ ชุด

06 ส.ค. 2564
581

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

06 ส.ค. 2564
582

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

06 ส.ค. 2564
583

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

06 ส.ค. 2564
584

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

05 ส.ค. 2564
585

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบ(Negative Pressure) จำนวน ๓ ห้อง

05 ส.ค. 2564
586

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข จำนวน ๒๐ อัน

05 ส.ค. 2564
587

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

05 ส.ค. 2564
588

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพนัสนิคม จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48,228 ตารางเมตร จำนวน 31 คน

04 ส.ค. 2564
589

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 3 รายการ

04 ส.ค. 2564
590

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 500 ซีซี จำนวน 150 โหล เดือนกรกฎาคม 2564

04 ส.ค. 2564
591

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

04 ส.ค. 2564
592

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟิล์มยืดอาหาร จำนวน 10 ม้วน

04 ส.ค. 2564
593

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟองน้ำ 1 นิ้ว จำนวน 4 แพค

04 ส.ค. 2564
594

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟองน้ำ 1 นิ้ว จำนวน 3 แพค

04 ส.ค. 2564
595

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฟองน้ำ 1 นิ้ว จำนวน 1 แพค

04 ส.ค. 2564
596

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนอาคาร จำนวน 2 รายการ

04 ส.ค. 2564
597

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 งาน

04 ส.ค. 2564
598

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน

04 ส.ค. 2564
599

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก เดือนกรกฎาคม 2564

04 ส.ค. 2564
600

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ ในศูนย์ Admit เดือนกรกฎาคม 2564

04 ส.ค. 2564
601

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ ในแผนกผู้ป่วยนอก เดือนกรกฎาคม 2564

04 ส.ค. 2564
602

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ระยะเวลา 12 เดือน

04 ส.ค. 2564
603

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด

04 ส.ค. 2564
604

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ IOBAN EZ จำนวน ๑๐ กล่อง

04 ส.ค. 2564
605

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

02 ส.ค. 2564
606

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

02 ส.ค. 2564
607

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

02 ส.ค. 2564
608

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทลำาย (ส่วนเกิน) จำนวน 2 รายการ

02 ส.ค. 2564
609

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 2 รายการ

02 ส.ค. 2564
610

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนกรกฎาค 2564

02 ส.ค. 2564
611

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สถัง เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 2 รายการ

02 ส.ค. 2564
612

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในคลินิกโภชนาการ เดือนกรกฎาคม 2564

02 ส.ค. 2564
613

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอก 1 เดือนกรกฎาคม 2564

02 ส.ค. 2564
614

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอก 2 เดือนกรกฎาคม 2564

02 ส.ค. 2564
615

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม 2564

02 ส.ค. 2564
616

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชี เดือนกรกฎาคม 2564

02 ส.ค. 2564
617

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

02 ส.ค. 2564
618

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

02 ส.ค. 2564
619

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

02 ส.ค. 2564
620

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

02 ส.ค. 2564
621

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ

02 ส.ค. 2564
622

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

02 ส.ค. 2564
623

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๙ รายการ

02 ส.ค. 2564
624

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

02 ส.ค. 2564
625

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

02 ส.ค. 2564
626

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

02 ส.ค. 2564
627

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสกุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ

30 ก.ค. 2564
628

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

30 ก.ค. 2564
629

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

30 ก.ค. 2564
630

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน ๑ เครื่อง

30 ก.ค. 2564
631

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยานพาหนะ ยางรถยนต์ BS 205/70-15 R611 (21) จำนวน 4 เส้น

30 ก.ค. 2564
632

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยานพาหนะ ยางรถโดยสารไฟฟ้า รถกอล์ฟ DS 205/50-10 4PR D258 จำนวน 3 เส้น

30 ก.ค. 2564
633

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รถยนต์) จำนวน 3 รายการ

30 ก.ค. 2564
634

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมรถโดยสารไฟฟ้า รถกอล์ฟ จำนวน 2 รายการ

30 ก.ค. 2564
635

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระจกอลูมิเนียม จำนวน 3 แผ่น

30 ก.ค. 2564
636

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

30 ก.ค. 2564
637

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

30 ก.ค. 2564
638

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

30 ก.ค. 2564
639

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (เอกซเรย์)

30 ก.ค. 2564
640

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (เภสัชกรรม)

30 ก.ค. 2564
641

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (เวชศาสตร์)

30 ก.ค. 2564
642

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 3 รายการ

30 ก.ค. 2564
643

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 9 รายการ

30 ก.ค. 2564
644

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการไหลเวียนของเลือด จำนวน ๒ เครื่อง

29 ก.ค. 2564
645

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติ แบบมีล้อ จำนวน ๖ เครื่อง

29 ก.ค. 2564
646

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หริอ LED สี จำนวน 1 เครื่อง

23 ก.ค. 2564
647

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หริอ LED สี จำนวน 1 เครื่อง

23 ก.ค. 2564
648

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาล ในแผนกฝากครรภ์ เดือนมิถุนายน 2564

22 ก.ค. 2564
649

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง 9 ก.ค.-9 ส.ค.64

22 ก.ค. 2564
650

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อออกซิเจนเหลว เดือนมิถุนายน 2564

22 ก.ค. 2564
651

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเคื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง

22 ก.ค. 2564
652

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

22 ก.ค. 2564
653

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ R VACC DRESSING (โฟมรักษาแผล) ขนาด ๓๐ x ๓๐ x ๓ CM จำนวน ๑๐ ชิ้น

21 ก.ค. 2564
654

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ

21 ก.ค. 2564
655

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

21 ก.ค. 2564
656

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

21 ก.ค. 2564
657

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางโลโก้ โรงพยาบาลพนัสนิคม จำนวน ๒ อัน

21 ก.ค. 2564
658

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Varices Injector จำนวน ๓๐ ชิ้น

21 ก.ค. 2564
659

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

21 ก.ค. 2564
660

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

21 ก.ค. 2564
661

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสาร แบบขาวดำ ขนาด A4,A3 เดือนมิถุนายน 2564

20 ก.ค. 2564
662

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล วันสำคัญ จำนวน 1 ผืน

20 ก.ค. 2564
663

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

20 ก.ค. 2564
664

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด

20 ก.ค. 2564
665

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 ชุด

20 ก.ค. 2564
666

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

19 ก.ค. 2564
667

เผยแพร่แผนจัดจ้าง CT SCAN ปี2565

19 ก.ค. 2564
668

ประกาศรายชือผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

19 ก.ค. 2564
669

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

19 ก.ค. 2564
670

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

19 ก.ค. 2564
671

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า ขนาด ๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง

19 ก.ค. 2564
672

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ EKG Motara รุ่น EL๒๕๐ ๒๑๐ จำนวน ๒๐ พับ

16 ก.ค. 2564
673

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมอาคาร สำหรับให้บริการผู้ป่วย อาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน

16 ก.ค. 2564
674

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Mask ๓M N๙๕ จำนวน ๕๐ กล่อง

16 ก.ค. 2564
675

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

16 ก.ค. 2564
676

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Mask ๓M N๙๕ ๑๘๗๐ จำนวน ๕๐ กล่อง

16 ก.ค. 2564
677

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

16 ก.ค. 2564
678

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน คลิปบอร์ด F๔ จำนวน ๔ โหล

16 ก.ค. 2564
679

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวหมอนใยสังเคราะห์ จำนวน ๑๕ใบ

16 ก.ค. 2564
680

ประกาศรายชื่อผู้ขนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒๐ อัน

16 ก.ค. 2564
681

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ จำนวน ๗ รายการ

16 ก.ค. 2564
682

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมั้ติ จำนวน ๓ รายการ

16 ก.ค. 2564
683

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

16 ก.ค. 2564
684

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๖๘/๔ จำนวน ๑ งาน

15 ก.ค. 2564
685

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สติ๊กเกอร์พิมพ์ ๔ สี จำนวน ๒ รายการ

15 ก.ค. 2564
686

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานคลิปบอร์ F๔ จำนวน ๔ โหล

15 ก.ค. 2564
687

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

15 ก.ค. 2564
688

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

15 ก.ค. 2564
689

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนั้าผาก จำนวน 5 เครื่อง

15 ก.ค. 2564
690

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 3 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

15 ก.ค. 2564
691

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

15 ก.ค. 2564
692

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๗ รายการ

15 ก.ค. 2564
693

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวหมอนใยสังเคราะห์ จำนวน ๑๕ ใบ

15 ก.ค. 2564
694

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

15 ก.ค. 2564
695

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

15 ก.ค. 2564
696

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้วอัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

15 ก.ค. 2564
697

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

15 ก.ค. 2564
698

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

14 ก.ค. 2564
699

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสกุงานบานงานครัวที่นอนปิคนิค จำนวน ๔ ชุด

14 ก.ค. 2564
700

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

14 ก.ค. 2564
701

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

14 ก.ค. 2564
702

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

14 ก.ค. 2564
703

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

14 ก.ค. 2564
704

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ

14 ก.ค. 2564
705

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดControl Board และชุดMotor สำหรับเตียงนอนผุ้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ

14 ก.ค. 2564
706

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

14 ก.ค. 2564
707

เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี65

14 ก.ค. 2564
708

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ RO Membrane สำหรับเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 2 ท่อน

14 ก.ค. 2564
709

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ VACUUM PUMP เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแก็สแอทธีลีนฯ จำนวน 1 ชุด

14 ก.ค. 2564
710

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

14 ก.ค. 2564
711

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ REDDOT MONITORING ELECTRODE 3 BAG จำนวน 20 ชุด

13 ก.ค. 2564
712

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสปริง Remote พร้อม Switch จำนวน 1 ชุด

13 ก.ค. 2564
713

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

13 ก.ค. 2564
714

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข จำนวน ๑๐๐ อัน

13 ก.ค. 2564
715

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบ(Negative Pressure) รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค-19 จำนวน 3 ห้อง

13 ก.ค. 2564
716

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

12 ก.ค. 2564
717

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

12 ก.ค. 2564
718

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

09 ก.ค. 2564
719

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

09 ก.ค. 2564
720

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

09 ก.ค. 2564
721

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

09 ก.ค. 2564
722

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ

09 ก.ค. 2564
723

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์ Multifution เลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง

09 ก.ค. 2564
724

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาล ในห้องผ่าตัด เดือนมิถุนายน 2564

09 ก.ค. 2564
725

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

09 ก.ค. 2564
726

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Mask N95 8210 จำนวน 60 กล่อง

09 ก.ค. 2564
727

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ชนิดสามารถจัดเก็บในระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง

09 ก.ค. 2564
728

ประกาศรายชื่อผ้ชนะซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) จำนวน ๒ เครื่อง

09 ก.ค. 2564
729

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดมีรูล็อค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

09 ก.ค. 2564
730

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าพันแขนเครื่องวัดความดัน แบบสายเดี่ยวผู้ใหญ่ จำนวน ๖ ชุด

09 ก.ค. 2564
731

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ ถุงละ 5 กก. จำนวน 20 ถุง

08 ก.ค. 2564
732

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าหอมมะลิ จำนวน 20 กระสอบ

08 ก.ค. 2564
733

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Merit Hemodialysis จำนวน 2 ชุด

08 ก.ค. 2564
734

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ MDT จำนวน 2 รายการ

08 ก.ค. 2564
735

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

08 ก.ค. 2564
736

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

08 ก.ค. 2564
737

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษคิวเทอร์มอลบัตรคิว ขนาด ๘๐มม x๘๐มม จำนวน 1000 ม้วน

08 ก.ค. 2564
738

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค อาหารเสริมประเภทนมไข่ จำนวน 60 ชุด

08 ก.ค. 2564
739

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Thermal Paper ๕๗ mm x ๒๐m จำนวน ๖๐๐ ม้วน

08 ก.ค. 2564
740

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

08 ก.ค. 2564
741

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ

08 ก.ค. 2564
742

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

08 ก.ค. 2564
743

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

08 ก.ค. 2564
744

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

08 ก.ค. 2564
745

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

08 ก.ค. 2564
746

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

08 ก.ค. 2564
747

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อปลั๊กไฟกาวน์หุ้มยาง จำนวน 1 กล่อง

07 ก.ค. 2564
748

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

07 ก.ค. 2564
749

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า ปี2565

07 ก.ค. 2564
750

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

07 ก.ค. 2564
751

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ

07 ก.ค. 2564
752

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

07 ก.ค. 2564
753

เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมอาคารและที่พักคอยสำหรับให้บริการผู้ป่วย อาคารส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 1 งาน

07 ก.ค. 2564
754

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

07 ก.ค. 2564
755

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

07 ก.ค. 2564
756

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ

07 ก.ค. 2564
757

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

07 ก.ค. 2564
758

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ

07 ก.ค. 2564
759

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

07 ก.ค. 2564
760

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

07 ก.ค. 2564
761

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสก็อตเทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 ม้วน

06 ก.ค. 2564
762

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องเช็คสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง

06 ก.ค. 2564
763

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

06 ก.ค. 2564
764

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อมอเตอร์ตู้แช่และใบพัด จำนวน 1 ชุด

06 ก.ค. 2564
765

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกุญแจ จำนวน 2 ชุด

06 ก.ค. 2564
766

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

06 ก.ค. 2564
767

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่ N.100 12V100A จำนวน 1 ลูก

06 ก.ค. 2564
768

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

06 ก.ค. 2564
769

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พิเศษ 5 เมตตา จำนวน 1 รายการ

06 ก.ค. 2564
770

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ คลังยา จำนวน 3 รายการ

06 ก.ค. 2564
771

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

06 ก.ค. 2564
772

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

06 ก.ค. 2564
773

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

06 ก.ค. 2564
774

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

06 ก.ค. 2564
775

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

06 ก.ค. 2564
776

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ OPSITE ๑๕ CM X ๒๘ CM X ๑๐ S จำนวน ๑๖ กล่อง

06 ก.ค. 2564
777

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

06 ก.ค. 2564
778

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

05 ก.ค. 2564
779

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อคลอรีน 10% จำนวน 100 แกลลอน

05 ก.ค. 2564
780

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถังเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 2 รายการ

05 ก.ค. 2564
781

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 2 รายการ

05 ก.ค. 2564
782

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 3 รายการ

05 ก.ค. 2564
783

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเมหาบริกาจำกัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนมิถุนายน 2564

05 ก.ค. 2564
784

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเสื้อกาวน์แยกโรคแขนยาว สีฟ้า จำนวน 300 ตัว

05 ก.ค. 2564
785

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ HEPA LIGHT WITH PORT จำนวน 100 ชิ้น

05 ก.ค. 2564
786

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

05 ก.ค. 2564
787

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 5 รายการ

05 ก.ค. 2564
788

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน

05 ก.ค. 2564
789

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน 2564

05 ก.ค. 2564
790

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก เดือนมิถุนายน 2564

05 ก.ค. 2564
791

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก เดือนมิถุนายน 2564

05 ก.ค. 2564
792

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลในศูนย์ Admit เดือนมิถุนายน 2564

05 ก.ค. 2564
793

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เดือนมิถุนายน 2564

05 ก.ค. 2564
794

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกล่องใส่ยา 13 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

05 ก.ค. 2564
795

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกล่องใส่ยา ขนาด 3.3 ลิตร จำนวน 12 ใบ

05 ก.ค. 2564
796

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

05 ก.ค. 2564
797

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

05 ก.ค. 2564
798

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

05 ก.ค. 2564
799

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

05 ก.ค. 2564
800

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

02 ก.ค. 2564
801

ประกาศรายชื่อผู้ชื้อวัสดุการแพทย์ Mask ๓M N๙๕ จำนวน ๕๐ กล่อง

02 ก.ค. 2564
802

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

02 ก.ค. 2564
803

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ตราอภัยภูเบศร์ ๑๒๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด

02 ก.ค. 2564
804

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

01 ก.ค. 2564
805

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ขวดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๐๐ ซีซี จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ

01 ก.ค. 2564
806

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๙ รายการ

01 ก.ค. 2564
807

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

01 ก.ค. 2564
808

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ IOBAN EZ จำนวน ๑๐ กล่อง

30 มิ.ย. 2564
809

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน ไปรษณียบัตร จำนวน ๕๐๐ ใบ

30 มิ.ย. 2564
810

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

30 มิ.ย. 2564
811

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

30 มิ.ย. 2564
812

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ SMALL SPIKE WASHER 13.0/4.0 MM จำนวน 4 ชิ้น

30 มิ.ย. 2564
813

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

29 มิ.ย. 2564
814

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานเก็บเงิน เดือนมิถุนายน 2564

29 มิ.ย. 2564
815

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2564

29 มิ.ย. 2564
816

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ

29 มิ.ย. 2564
817

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ

29 มิ.ย. 2564
818

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกห้องศูนย์สิทธิ จำนวน 1 ป้าย

29 มิ.ย. 2564
819

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร A4, A3 เดือนพฤษภาคม 2564

29 มิ.ย. 2564
820

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สถัง เดือนมิถุนายน 2564 จำวน 2 รายการ

29 มิ.ย. 2564
821

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๓ รายการ

29 มิ.ย. 2564
822

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง MOUSE ชนิดมีสายเชื่อม จำนวน ๒๐ ตัว

29 มิ.ย. 2564
823

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร รางจืดผง จำนวน ๓ กิโลกรัม

29 มิ.ย. 2564
824

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๑๔ รายการ

29 มิ.ย. 2564
825

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

28 มิ.ย. 2564
826

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ.

28 มิ.ย. 2564
827

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

28 มิ.ย. 2564
828

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างบัานพักขรก.ระดับเชี่ยวชาญฯ

28 มิ.ย. 2564
829

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

28 มิ.ย. 2564
830

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Samsung MLT-D๑๑๖L จำนวน ๑๐ กล่อง

28 มิ.ย. 2564
831

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน ๕๐ กระป๋อง

28 มิ.ย. 2564
832

เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาด ปี2565

28 มิ.ย. 2564
833

ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างทำ Discharge Summary จำนวน ๓๐๐ เล่ม

28 มิ.ย. 2564
834

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ.

25 มิ.ย. 2564
835

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Syring lrrigate ๕๐ cc จำนวน ๕ โหล

25 มิ.ย. 2564
836

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

25 มิ.ย. 2564
837

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

25 มิ.ย. 2564
838

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

25 มิ.ย. 2564
839

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

25 มิ.ย. 2564
840

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

25 มิ.ย. 2564
841

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

25 มิ.ย. 2564
842

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ

25 มิ.ย. 2564
843

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

24 มิ.ย. 2564
844

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อลวดเชื่อม จำนวน 2 กล่อง

24 มิ.ย. 2564
845

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ F-๓๕WB SKIN STAPLER DISPOSABLE ๓๕WB จำนวน ๕ กล่อง

24 มิ.ย. 2564
846

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

24 มิ.ย. 2564
847

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

24 มิ.ย. 2564
848

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

24 มิ.ย. 2564
849

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

24 มิ.ย. 2564
850

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 งาน

24 มิ.ย. 2564
851

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 1 งาน

24 มิ.ย. 2564
852

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซ่อมแซมอาคารสถานทีี่ งานอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน

24 มิ.ย. 2564
853

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตัดเย็บผ้าคลุมรถเข็น จำนวน 3 ผืน

23 มิ.ย. 2564
854

ประกาศรายชื่ิอผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน ถ่าน จำนวน 2 รายการ

23 มิ.ย. 2564
855

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

23 มิ.ย. 2564
856

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Flowmeter with Ohmeda จำนวน 1 ชุด

23 มิ.ย. 2564
857

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

23 มิ.ย. 2564
858

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อราวกั้นเตียง จำนวน 2 คู่

23 มิ.ย. 2564
859

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Release Module Slit Lamp จำนวน 1 ชิ้น

23 มิ.ย. 2564
860

ประกาศรายชื่อผู้ชนะตู้แช่เย็น 2 ประตู ขนาด 28.6 คิว จำนวน 1 ตู้

23 มิ.ย. 2564
861

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 8 นิ้ว แป้นทิม ไม่ม่ีเบรก จำนวน 12 ล้อ

23 มิ.ย. 2564
862

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อชุดสร้างภาพสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด

23 มิ.ย. 2564
863

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซ่อมแซมเครื่องอบผ้า จำนวน 5 รายการ

23 มิ.ย. 2564
864

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว

23 มิ.ย. 2564
865

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

23 มิ.ย. 2564
866

ประกาศเผยแพร่แผนจััดจ้างซัก อบ รีดผ้า ปี2565

23 มิ.ย. 2564
867

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

23 มิ.ย. 2564
868

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ

23 มิ.ย. 2564
869

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ

23 มิ.ย. 2564
870

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

23 มิ.ย. 2564
871

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

23 มิ.ย. 2564
872

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

23 มิ.ย. 2564
873

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

22 มิ.ย. 2564
874

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laser ๒๑๗A จำนวน ๑๒ กล่อง

22 มิ.ย. 2564
875

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โปรลีน ๑๐/๐ ๒๓ ซม.เข็มตรงคู่ ๑๖ มม STC-๖ PLUS จำนวน ๑ กล่อง

22 มิ.ย. 2564
876

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลในแผนกฝากครรภ์ เพือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 2 วัน

22 มิ.ย. 2564
877

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลในแผนกฝากครรภ์ เพือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 วัน

22 มิ.ย. 2564
878

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ HEPA LIGHT WITH PORT จำนวน 30 ชิ้น

22 มิ.ย. 2564
879

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

22 มิ.ย. 2564
880

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 1 ป้าย

22 มิ.ย. 2564
881

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Laminar High Flow SleeveTest Chamber ๒๐ G จำนวน ๒ ชิ้น

22 มิ.ย. 2564
882

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 3 เครื่อง

22 มิ.ย. 2564
883

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว 5 กก. จำนวน 8 แกลลอน

22 มิ.ย. 2564
884

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ

22 มิ.ย. 2564
885

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดรัมดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ M๒๘๗๕FD จำนวน ๘ ตัว

22 มิ.ย. 2564
886

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ไกส์วายเอ็นโดร เบอร์ ๑๔ จำนวน ๕ อัน

22 มิ.ย. 2564
887

ประกาศรายขื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

21 มิ.ย. 2564
888

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

21 มิ.ย. 2564
889

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว

21 มิ.ย. 2564
890

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ ทะเบียน ขน 1025 ชลบุรี จำนวน 3 รายการ

21 มิ.ย. 2564
891

ประกาศรายซื้ออผู้ชนะซื้อ หลอดไฟหน้า จำนวน 6 ดวง

21 มิ.ย. 2564
892

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 6 ลูก

21 มิ.ย. 2564
893

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษคิวเทอร์มอลบัตรคิว ขนาด ๘๐ มม.x๘๐ จำนวน ๑๐๐ ม้วน

21 มิ.ย. 2564
894

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสกุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ

21 มิ.ย. 2564
895

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ

18 มิ.ย. 2564
896

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

18 มิ.ย. 2564
897

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ

18 มิ.ย. 2564
898

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2564
899

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2564
900

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุไฟฟ้า สายไฟพร้อมปลั๊ก จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2564
901

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า ปลั๊กไฟ จำนวน 6 รายการ

18 มิ.ย. 2564
902

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

18 มิ.ย. 2564
903

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแม็กเนติก จำนวน 2 ชุด

18 มิ.ย. 2564
904

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแม็กเนติกพร้อมโอเวอร์โหลด จำนวน 1 ชุด

18 มิ.ย. 2564
905

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแม็กเนติกพร้อมโอเวอร์โหลด จำนวน 2 ชุด

18 มิ.ย. 2564
906

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2564
907

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2564
908

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ 8 นิ้วจำนวน 6 ชุด

18 มิ.ย. 2564
909

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางรองขาโต๊ะ จำนวน 3 รายการ

18 มิ.ย. 2564
910

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง เหล็กฉาก จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2564
911

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไม้อัด 10 มิล จำนวน 2 แผ่น

18 มิ.ย. 2564
912

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

18 มิ.ย. 2564
913

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อชุดน้ำทิ้ง จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2564
914

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ชุดน้ำทิ้ง จำนวน 3 รายการ

18 มิ.ย. 2564
915

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง กาวยาแนว จำนวน 3 รายการ

18 มิ.ย. 2564