จัดซื้อจัดจ้าง | โรงพยาบาลพนัสนิคม
08 กรกฏาคม 2564
Monrudee (จพ.พัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
Monrudee (จพ.พัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
ลำไพร รัตนพันธ์ (เจ้าพนักงานพัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
Monrudee (จพ.พัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
ลำไพร รัตนพันธ์ (เจ้าพนักงานพัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
ลำไพร รัตนพันธ์ (เจ้าพนักงานพัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

08 กรกฏาคม 2564
อัครินทร์ ยศประสงค์ (จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน)

08 กรกฏาคม 2564
อัครินทร์ ยศประสงค์ (จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน)

07 กรกฏาคม 2564
Monrudee (จพ.พัสดุ)

07 กรกฏาคม 2564
Monrudee (จพ.พัสดุ)

07 กรกฏาคม 2564
เพชรมณี นาคโสภา (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

ทั้งหมด 916 แถว : 62 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62