จัดซื้อจัดจ้าง | โรงพยาบาลพนัสนิคม
01 กรกฏาคม 2563
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

01 กรกฏาคม 2563
เพชรมณี นาคโสภา (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

01 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

01 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

30 มิถุนายน 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

30 มิถุนายน 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

30 มิถุนายน 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

30 มิถุนายน 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

30 มิถุนายน 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

30 มิถุนายน 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

30 มิถุนายน 2563
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

30 มิถุนายน 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

30 มิถุนายน 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

30 มิถุนายน 2563
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

29 มิถุนายน 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ทั้งหมด 1388 แถว : 93 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93