เรื่องร้องเรียนบันทึกเรื่องร้องเรียน

ลำดับ เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน
1 การจัดการคิวเข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ 21 พ.ย. 2562 - 19:56:34
2 การบริการ 20 มี.ค. 2562 - 12:02:42

Total 2 Record : 1 Page : 1


------------------------------------------------------------------------------