โรงพยาบาลพนัสนิคม

ติดต่อเรา


โรงพยาบาลพนัสนิคม
  ที่อยู่ :    68 หมู่ที่ 6 ถนน ศุขประยูร ตำบล กุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140
  โทรศัพท์ : 038 460 333
  โทรสาร : 038 461 333
  E-mail : phanatnikhomhospital@gmail.com
  Facebook : โรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6