โรงพยาบาลพนัสนิคม

กลุ่มเสี่ยงเลี่ยงฝุ่น PM 2.5

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6