โรงพยาบาลพนัสนิคม

โซเดียมในเครื่องปรุงรส

ใน 1 วัน ร่างกายควรได้รับโซเดียม ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม

หากกินมากเกินไป จะทำให้มีผลต่อสุขภาพ ทำให้เสี่ยงต่อภาวะไตวาย ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ และอาจทำให้เส้นเลือนสมองแตก

วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็นวันไตโลก
ปีนี้ ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2566
ภายใต้แนวคิด Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable” (ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง)

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6