โรงพยาบาลพนัสนิคม

หน้าร้อนนี้...ระวังป่วย โรคฮีทสโตรก

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6