โรงพยาบาลพนัสนิคม

อันตราย...โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

ที่มา : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6