โรงพยาบาลพนัสนิคม

ประวัติและความเป็นมา

  โรงพยาบาลพนัสนิคม แต่เดิมในปี พ.ศ. 2484 มีชื่อว่า ” สุขศาลาชื่นบำเพ็ญ ” โดยนายริ้ว บริบูรณ์ คหบดีในอำเภอพนัสนิคมได้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารไม้ทรงปั้นหยา ใต้ถุนสูง ค่าก่อสร้างจำนวน 5,000 บาท
   พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานีอนามัยชั้น 1 เป็น “ ศูนย์บริการแพทย์และอนามัย ” โดยมีนายแพทย์วินัย วิริยกิจจา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการแพทย์และอนามัย
   พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลพนัสนิคม ”
   พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมานก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง อีก 1 หลังโดยมีนายแพทย์ปัญญา กีรติหัตถยากร ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล
   พ.ศ. 2523 ในเดือนพฤษภาคม ท่านเจ้าคุณธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธา เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ขนาด 30 เตียง รวมหอฉันอีก 1 หลัง
   พ.ศ. 2530 ได้ก่อสร้างต่อเติมลานตึกผู้ป่วยนอก จำนวน 286,500 บาท นายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
   พ.ศ. 2533 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
   พ.ศ. 2535 นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม ได้ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. โดยนายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง ประธานสภาจังหวัดชลบุรี สนับสนุนการก่อสร้างตึกอุบัติเหตุ (อาคารจรวย บริบูรณ์ 2)
   พ.ศ. 2536 นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์ ร่วมกับนายวีระวิทย์ วิวัตน์วานิช และคณะศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่มั่น วัดเนินตามาก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้มีมติร่วมกันสร้างอาคารผู้ป่วย 4 ชั้น
   พ.ศ. 2545 ภายใต้การนำของ นายแพทย์ประยุทธ หมื่นหน้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม ที่ต้องการจะพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนภายใต้การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ จึงได้ปรึกษาคณะกรรมการภาคเอกชน มีมติร่วมกันให้ก่อสร้างเพิ่มเติมห้องคลอดและห้องผ่าตัด แทนอาคารเก่าที่ชำรุดจึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 58,512,450 บาท
   วันที่ 16 สิงหาคม 2547 นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยงและกีฬาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549
   เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เหล่าพสกนิกรอำเภอพนัสนิคมและพื้นที่ใกล้เคียง เห็นสมควรเทิดพระเกียรติและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม จึงได้ขอพระราชทานชื่ออาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” และมีพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 80 พรรษา ติดอาคารด้วย



กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6