ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ RELOAD CURVED CUTTER STAPLER จำนวน ๕ ชิ้น ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ฯ จำนวน ๒๕ เตียง ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE จำนวน ๔ ชิ้น ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำใบคำสั่งแพทย์ จำนวน ๓๐๐ เล่ม ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวัสดุการแพทย์ เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 2 รายการ ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจฯงานอายุรกรรมหญิง จำนวน 1 ก้อน ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕มม X ๓๔ซม ก้านจี้แบบตะขอ จำนวน ๕ ชิ้น ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ POLYHESIVE II CORDLESS BULK จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๑.๐ /๑.๕ mm Ti Sheet ๘๕ x ๕๐ จำนวน ๑ ชิ้น ( 10 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏอบัติการ เดือนมีนาคม 2563 ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในศูนย์ Admit เดือนมีนาคม 2563 ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ DOUBLE LUMEN 12FR 13CM CURVED จำนวน 10 ชิ้น ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ HEMOFLOW และวัสดุการแพทย์ประกอบ จำนวน 3 รายการ ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาษรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 4 รายการ ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเอทธิลีนอ๊อกไซด์ แก๊ส จำนวน 1 ถัง ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ Smartflux LFP 140 Purema จำนวน 12 ชิ้น ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านง จำนวน 2 รายการ ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค น้ำดื่มถัง จำนวน 2 รายากร เดือนมีนาคม 2563 ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนมีนาคม 2563 ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนมีนาคม 2563 ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๓.๕ mm Corkscrew Suture Anchor and one ๒ FiberWire จำนวน ๓ ชิ้น ( 9 เม.ย. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ ( 9 เม.ย. 2563 )

..........................................................................................................................................................
Total 1067 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next >>