ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 4 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ระบบ Medical Air วัสดุการแพทย์ 6 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด ( 26 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้วัสดุงานบ้านงานครัวไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 10 อัน ( 25 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ADAPTER สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตน จำนวน 1 ชุด ( 25 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ. ( 25 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ SpO2 Adult Finger Clip จำนวน 1 เส้น ( 25 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างบริการถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2563 ( 25 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างเหมาตัดเย็บผ้าซับโลหิต จำนวน 3,600 ผืน ( 25 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ ( 25 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค เดือนมีนาคม 2563 ( 22 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อเสื้อกาวน์ดิสโพส จำนวน 500 ตัว ( 22 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ( 22 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ( 22 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ( 22 พ.ค. 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ถุงมือทำคลอด DURA NON-STERILE NO.75 จำนวน 6 คู่ ( 22 พ.ค. 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อหลอดไฟ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 กล่อง ( 21 พ.ค. 2563 )

..........................................................................................................................................................
Total 1143 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next >>