จัดซื้อจัดจ้าง | โรงพยาบาลพนัสนิคม
11 ตุลาคม 2564
นางศรสวรรค์ พิสุุทธิไพศาล (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

11 ตุลาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

11 ตุลาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

11 ตุลาคม 2564
Monrudee (จพ.พัสดุ)

11 ตุลาคม 2564
Monrudee (จพ.พัสดุ)

11 ตุลาคม 2564
Monrudee (จพ.พัสดุ)

11 ตุลาคม 2564
นางศรสวรรค์ พิสุุทธิไพศาล (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

11 ตุลาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

08 ตุลาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

08 ตุลาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

07 ตุลาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

07 ตุลาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

06 ตุลาคม 2564
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

06 ตุลาคม 2564
นางศรสวรรค์ พิสุุทธิไพศาล (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

06 ตุลาคม 2564
เพชรมณี นาคโสภา (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

ทั้งหมด 917 แถว : 62 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62