จัดซื้อจัดจ้าง | โรงพยาบาลพนัสนิคม
22 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
ปวีณา สังสีโว (นักวิชาการพัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

22 กรกฏาคม 2563
ปวีณา สังสีโว (นักวิชาการพัสดุ)

22 กรกฏาคม 2563
นางศรสวรรค์ พิสุุทธิไพศาล (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

22 กรกฏาคม 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

21 กรกฏาคม 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

21 กรกฏาคม 2563
นางศรสวรรค์ พิสุุทธิไพศาล (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

ทั้งหมด 1121 แถว : 75 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75