จัดซื้อจัดจ้าง | โรงพยาบาลพนัสนิคม
21 กรกฏาคม 2563
ปวีณา สังสีโว (นักวิชาการพัสดุ)

21 กรกฏาคม 2563
เพชรมณี นาคโสภา (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

21 กรกฏาคม 2563
ปวีณา สังสีโว (นักวิชาการพัสดุ)

17 กรกฏาคม 2563
เพชรมณี นาคโสภา (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

17 กรกฏาคม 2563
ปวีณา สังสีโว (นักวิชาการพัสดุ)

16 กรกฏาคม 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

16 กรกฏาคม 2563
เพชรมณี นาคโสภา (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

16 กรกฏาคม 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

16 กรกฏาคม 2563
ปวีณา สังสีโว (นักวิชาการพัสดุ)

15 กรกฏาคม 2563
เพชรมณี นาคโสภา (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

15 กรกฏาคม 2563
เพชรมณี นาคโสภา (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

15 กรกฏาคม 2563
ณิกษา จันทร์แก้ว (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

15 กรกฏาคม 2563
ณิกษา จันทร์แก้ว (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

15 กรกฏาคม 2563
ณิกษา จันทร์แก้ว (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

15 กรกฏาคม 2563
ปวีณา สังสีโว (นักวิชาการพัสดุ)

ทั้งหมด 1121 แถว : 75 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75