ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประดาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ CAM UNIT FOR TE-171/2 จำนวน 1 ชิ้น ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์คอมและติดกล้องวงจรปืด จำนวน 1 ตัว ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่ผู้ชนะซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดซ้อนขอบ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 100 เมตร จำนวน 10 ม้วน ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ POSE STAIN พร้อมหัวสเปรย์และแปรงขัด จำนวน 4 ชุด ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ( 22 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ก้อน ( 19 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท จำนวน ๕๐๐ ชุด ( 19 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ( 19 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 4 รายการ ( 19 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 4 รายการ ( 19 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่อง Monitor จำนวน 2 รายการ ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ (AED) จำนวน 2 รายการ ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษา EIA ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Helicobacter Pylori Urease Test จำนวน ๑ กล่อง ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ ( 18 มิ.ย 2563 )

..........................................................................................................................................................
Total 1410 Record : 57 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next >>