ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ ( 18 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ ( 18 มิ.ย 2563 )

 เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบ(Negative Pressure) 2,940,000 บาท ( 17 มิ.ย 2563 )

 เผยแพร่แผนซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 560,000บาท ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค ข้าว 5 ชนิด ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการคัดกรองความเสี่ยง จำนวน 2 รายการ ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการ จำนวน 2 รายการ ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผูชนะซื้อแถบตรวจน้ำตาล จำนวน 2,000 ชิ้น ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่อง INF จำนวน ๒ รายการ ( 17 มิ.ย 2563 )

 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายากร ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 20 กระสอบ ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไข่ขาวผง มา-โปร ขนาด 1 กก. จำนวน 20 ถุง ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ( 17 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๒ รายการ ( 16 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( 16 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ( 16 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพย์อุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 10 ชิ้น ( 16 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด ( 15 มิ.ย 2563 )

..........................................................................................................................................................
Total 1410 Record : 57 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next >>