ข่าวประกวดราคา - สอบราคา    ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Flowmeter จำนวน 1 ชุด ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอบอร์ดหน้าเครื่อง HEM-907 จำนวน 1แผ่น ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด ( 15 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ จำนวน 2 เครื่อง ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าซับโลหิตชนิดไม่ปลอดเชื้อ ขนาด ๑๒x๑๒x๘ ชั้น จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เดือนมิถุนายน 2563 ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะงานเจ้าเหมาทำใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 จำนวน 100 เล่ม ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเทอรฺโมสตัทหม้อต้ม จำนวน 3 ตัว ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสายน้ำ 6.4 มล. จำนวน 5 เมตร ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หลอดไฟเครื่อง ENT ส่องหู ๒๔V ๒๕๐ W จำนวน ๑๐ หลอด ( 12 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งปั๊มน้ำหอพักพยาบาล จำนวน 4 รายการ ( 11 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำหอพักแพทย์ จำนวน 5 รายการ ( 11 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 2 ก้อน ( 11 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหัว TOCO สำหรับเครื่อง CTG7 จำนวน ๕ ชิ้น ( 11 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง ( 11 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว 5 กก. จำนวน 8 แกลลอน ( 11 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 5 ชุด ( 11 มิ.ย 2563 )

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ( 11 มิ.ย 2563 )

..........................................................................................................................................................
Total 1410 Record : 57 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next >>