กิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


.............................................................................................................................................................
Total 10 โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 003918
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)