โรงพยาบาลพนัสนิคม

แพทย์แผนไทย

การจัดบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1.จัดบริการ การแพทย์แผนไทย แบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ให้บริการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน ด้วยการแพทย์แผนไทย
  - ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
  - นอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.
  - นอกเวลาราชการวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
2. จัดบริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
  ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
3. ให้บริการคลินิกอดบุหรี่ด้วยยาสมุนไพร
  ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
4. ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
  เปิดให้บริการทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี
  ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น.
5. แพทย์แผนจีน ให้บริการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน ด้วยการแพทย์แผนจีน
  - ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
  - นอกเวลาราชการทุกวันจันทร์และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. 


คลังความรู้สุขภาพ


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6