โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรคเบาหวาน...รู้ก่อน ป้องกันได้

-

ที่มา : กรมควบคุมโรค


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6