โรงพยาบาลพนัสนิคม

ทำอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน ?

ทำอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน ?

ที่มา :


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6