โรงพยาบาลพนัสนิคม

ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 5จุฬา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6