โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม โดย แพทย์หญิงขนิษฐา เจริญขจรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงพยาบาลในดวงใจจากสำนักงานประกันสังคม พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

ณ วันที่ 3 กันยายน 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6