โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม จัดนิเทศงานเรื่องคลินิก Storke

ณ วันที่ 13 กันยายน 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6