โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมพุทธประธานพร 1 โดย นายแพทย์พีรพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล เป็นประธานเปิดงาน

ณ วันที่ 14 กันยายน 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6