โรงพยาบาลพนัสนิคม

ประชุมทบทวนการจัดทำยุทศาสตร์ โรงพยาบาลพนัสนิคม ปี 2566-2570

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6