โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6