โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม ซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่ 29 มีนาคม 2567


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6