โรงพยาบาลพนัสนิคม

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคักรองมะเร็งเต้านมเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคักรองมะเร็งเต้านมเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 11 ม.ค. 66

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคักรองมะเร็งเต้านมเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 11 ม.ค. 66


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6