โรงพยาบาลพนัสนิคม

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รพ.พนัสนิคม ปี 2563

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รพ.พนัสนิคม ปี 2563


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6