จัดซื้อจัดจ้าง | โรงพยาบาลพนัสนิคม
08 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

08 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

08 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

08 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

08 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

08 กรกฏาคม 2563
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

08 กรกฏาคม 2563
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

03 กรกฏาคม 2563
นางศรสวรรค์ พิสุุทธิไพศาล (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

03 กรกฏาคม 2563
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

03 กรกฏาคม 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

03 กรกฏาคม 2563
อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

03 กรกฏาคม 2563
ปวีณา จันทนา (นักวิชาการพัสดุ)

03 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

03 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

03 กรกฏาคม 2563
Monrudee (จพ.พัสดุ)

ทั้งหมด 1388 แถว : 93 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93